ISO 8859-15

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

ISO 8859-15, znane także jako Latin-9, bądź nieoficjalnie jako Latin-0, jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Jest ono podobne do ISO 8859-1, lecz zastępuje kilka mniej powszechnych znaków symbolem Euro i innymi znakami, których poprzednio brakowało.

Wszystkie symbole z tego zestawu znaków jak również z Latin-1 można znaleźć w Windows-1252.

Szczegółowe różnice w stosunku do ISO 8859-1 można znaleźć w artykule opisującym ten zestaw znaków.

Tablica kodów[edytuj | edytuj kod]

ISO/IEC 8859-15:1999
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + Przecinek, - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nieużywane
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¥ Š § š © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ Ž µ · ž ¹ º » Œ œ Ÿ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim łącznikiem (dywizem).

Mapowanie na Unicode[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-15 w Unicode.

ISO/IEC 8859-15:1999
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 ZK U+0080 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 À U+00C0 0xE0 à U+00E0
0x81 ZK U+0081 0xA1 ¡ U+00A1 0xC1 Á U+00C1 0xE1 á U+00E1
0x82 ZK U+0082 0xA2 ¢ U+00A2 0xC2 Â U+00C2 0xE2 â U+00E2
0x83 ZK U+0083 0xA3 £ U+00A3 0xC3 Ã U+00C3 0xE3 ã U+00E3
0x84 ZK U+0084 0xA4 U+20AC 0xC4 Ä U+00C4 0xE4 ä U+00E4
0x85 ZK U+0085 0xA5 ¥ U+00A5 0xC5 Å U+00C5 0xE5 å U+00E5
0x86 ZK U+0086 0xA6 Š U+0160 0xC6 Æ U+00C6 0xE6 æ U+00E6
0x87 ZK U+0087 0xA7 § U+00A7 0xC7 Ç U+00C7 0xE7 ç U+00E7
0x88 ZK U+0088 0xA8 š U+0161 0xC8 È U+00C8 0xE8 è U+00E8
0x89 ZK U+0089 0xA9 © U+00A9 0xC9 É U+00C9 0xE9 é U+00E9
0x8A ZK U+008A 0xAA ª U+00AA 0xCA Ê U+00CA 0xEA ê U+00EA
0x8B ZK U+008B 0xAB « U+00AB 0xCB Ë U+00CB 0xEB ë U+00EB
0x8C ZK U+008C 0xAC ¬ U+00AC 0xCC Ì U+00CC 0xEC ì U+00EC
0x8D ZK U+008D 0xAD SHY U+00AD 0xCD Í U+00CD 0xED í U+00ED
0x8E ZK U+008E 0xAE ® U+00AE 0xCE Î U+00CE 0xEE î U+00EE
0x8F ZK U+008F 0xAF ¯ U+00AF 0xCF Ï U+00CF 0xEF ï U+00EF
0x90 ZK U+0090 0xB0 ° U+00B0 0xD0 Ð U+00D0 0xF0 ð U+00F0
0x91 ZK U+0091 0xB1 ± U+00B1 0xD1 Ñ U+00D1 0xF1 ñ U+00F1
0x92 ZK U+0092 0xB2 ² U+00B2 0xD2 Ò U+00D2 0xF2 ò U+00F2
0x93 ZK U+0093 0xB3 ³ U+00B3 0xD3 Ó U+00D3 0xF3 ó U+00F3
0x94 ZK U+0094 0xB4 Ž U+017D 0xD4 Ô U+00D4 0xF4 ô U+00F4
0x95 ZK U+0095 0xB5 µ U+00B5 0xD5 Õ U+00D5 0xF5 õ U+00F5
0x96 ZK U+0096 0xB6 U+00B6 0xD6 Ö U+00D6 0xF6 ö U+00F6
0x97 ZK U+0097 0xB7 · U+00B7 0xD7 × U+00D7 0xF7 ÷ U+00F7
0x98 ZK U+0098 0xB8 ž U+017E 0xD8 Ø U+00D8 0xF8 ø U+00F8
0x99 ZK U+0099 0xB9 ¹ U+00B9 0xD9 Ù U+00D9 0xF9 ù U+00F9
0x9A ZK U+009A 0xBA º U+00BA 0xDA Ú U+00DA 0xFA ú U+00FA
0x9B ZK U+009B 0xBB » U+00BB 0xDB Û U+00DB 0xFB û U+00FB
0x9C ZK U+009C 0xBC Œ U+0152 0xDC Ü U+00DC 0xFC ü U+00FC
0x9D ZK U+009D 0xBD œ U+0153 0xDD Ý U+00DD 0xFD ý U+00FD
0x9E ZK U+009E 0xBE Ÿ U+0178 0xDE Þ U+00DE 0xFE þ U+00FE
0x9F ZK U+009F 0xBF ¿ U+00BF 0xDF ß U+00DF 0xFF ÿ U+00FF

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.