Immunoglobulina anty–Rh0 (D)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Immunoglobulina anty–Rh0 (D)
Identyfikacja
Inne nazwy i oznaczenia

immunoglobulina anty–RhD, immunoglobulina ludzka anty–D, łac. immunoglobulinum humanum anti–D

Genetyka i fizjologia
Choroby

konflikt serologiczny

Klasyfikacja medyczna
ATC

J06BB01

Stosowanie w ciąży

kategoria C[1]

Farmakokinetyka
Biodostępność

100%[2]

Okres półtrwania

23–26 dni[3]

Metabolizm

układ fagocytarny[4]

Uwagi terapeutyczne
Drogi podawania

domięśniowa, dożylna

Immunoglobulina anty–Rh0 (D) (łac. immunoglobulinum humanum anti–D) – surowica zawierająca głównie Immunoglobuliny G przeciwko antygenowi Rh(D) ludzkich erytrocytów, produkowana z osocza krwi ludzkiej, stosowana w zapobieganiu immunizacji antygenem Rh prowadzącym do wystąpienia konfliktu serologicznego.

Mechanizm działania[edytuj | edytuj kod]

Immunoglobulina anty–Rh0 (D) zawiera swoiste przeciwciała (IgG) przeciwko antygenowi Rh(D) ludzkich erytrocytów[4][2][5]. Mechanizm, dzięki któremu immunoglobulina anty-D hamuje immunizację przeciw Rh(D)–dodatnim krwinkom czerwonym jest nieznany[2]. Podanie surowicy zapobiega immunizacji w ponad 99% przypadków[4].

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Centrum Krwi immunoglobulinę anty–Rh0 (D) podaje się kobietom RhD-ujemnym domięśniowo, u których nie wykryto przeciwciał anty–RhD w czasie nieprzekraczającym 72 godzin w następujących sytuacjach klinicznych[6]:

Immunoglobulina anty–Rh0 (D) znajduje się na wzorcowej liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Model Lists of Essential Medicines) (2017)[7].

Immunoglobulina anty–Rh0 (D) jest dopuszczona do obrotu w Polsce (2018)[8].

Działania niepożądane[edytuj | edytuj kod]

Immunoglobulina anty–Rh0 (D) nie powoduje działań ubocznych występujących u ponad 1% pacjentów, natomiast działaniami ubocznymi występującymi u ponad 1‰ pacjentów są ból głowy, reakcje skórne, rumień, świąd, gorączka, złe samopoczucie, dreszcze[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rho(D) Immune Globulin (Injection Route, Intramuscular Route, Intravenous Route) Drugs and Supplements. Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2017-03-01. [dostęp 2020-07-30]. (ang.).
  2. a b c d Rhophylac 300, 300 mikrogramów / 2 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce – Charakterystyka Produktu Leczniczego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rejestr Produktów Leczniczych. [dostęp 2018-09-30].
  3. Publikacja w zamkniętym dostępie – wymagana rejestracja, też płatna, lub wykupienie subskrypcji Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska: Leki współczesnej terapii online. Medical Tribune Polska. [dostęp 2018-09-30].
  4. a b c Gamma anty-D 150, Roztwór do wstrzykiwań – Charakterystyka Produktu Leczniczego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rejestr Produktów Leczniczych. [dostęp 2018-09-30].
  5. a b Rhesonativ, 750 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań – Charakterystyka Produktu Leczniczego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Rejestr Produktów Leczniczych. [dostęp 2018-09-30].
  6. Stanisław Radowicki, Paweł Łaguna, Mirosław Wielgoś, Zalecenia stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od dnia 18.12.2015 r, Narodowe Centrum Krwi, 18 grudnia 2015 [dostęp 2020-03-23].
  7. WHO Model List of Essential Medicines 20th List. Światowa Organizacja Zdrowia, 2017. s. 33. [dostęp 2018-09-30]. (ang.).
  8. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 2018-04-16. [dostęp 2018-09-30].