Imperium (Warhammer)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Imperium – najpotężniejsze ludzkie państwo Starego Świata (fikcyjnej krainy w systemach Warhammer Fantasy Roleplay i Warhammer Fantasy Battle). Graniczy z Górami Krańca Świata na wschodzie, Księstwami Granicznymi (odgrodzonymi przez Góry Czarne) na południu, Bretonią (odgrodzoną przez Góry Szare) i Jałowymi Ziemiami na zachodzie oraz Morzem Szponów i Kislevem na północy. Stolicą kraju jest Altdorf.

Geografia[edytuj]

Większość Imperium stanowią niziny, które, mimo rozwoju rolnictwa, porasta rodzima puszcza. Lasy zostały zepchnięte na margines w żyznym Averlandzie, gdzie skupiła się duża część rolnictwa. Wyżyny, występujące na pogórzu, również są bardzo zalesione. Choć dużą część granicy Imperium stanowią wysokie góry, to na samym jego obszarze jest ich niewiele. Największym obszarem górskim wewnątrz państwa są Góry Środkowe położone w Middenlandzie i Ostlandzie. Oprócz tego istnieje kilka pasm niewielkich wzgórz. Duże znaczenie dla Imperium mają rzeki. Do najdłuższych należą Reik, Stir, Talabek i Aver. Są one żeglowne i stanowią główne arterie komunikacyjne Imperium (system dróg jest słabo rozwinięty).

Historia[edytuj]

 • -30 KI - Rodzi się Sigmar, syn wodza plemienia Unberogenów.
 • -15 KI - Sigmar ratuje, wziętego do niewoli przez orków, krasnoludzkiego króla, Kurgana Żelaznobrodego. Zawarty zostaje pokój między nimi a Sigmar otrzymuje w darze magiczny młot Ghal-Maraz (Rozłupywacz Czaszek).
 • -1 KI - Sigmar wraz z Kurganem toczą zwycięską kampanię przeciwko zielonoskórym.
 • 1 KI - Najwyższy kapłan Ulryka koronuja Sigmara na cesarza Imperium. Rozkwita sojusz pomiędzy ludźmi a krasnoludami. Na niebie pojawia się dwuogoniasta kometa.
 • 50 KI - Po 50 latach rządów Sigmar abdykuje i wyrusza do Karaz-a-Karak. Nikt więcej go nie widzi. Powstaje system elektorski.
 • 73 KI - Johann Helstrum buduje pierwszą świątynię Sigmara i obwołuje się Wielkim Teogonistą. Ten dzień uznaje się za pierwszy dzień trwania Kościoła Sigmara.
 • 1111 KI - Wielka Plaga. Epidemia doprowadza do wyginięcia 90% populacji kraju. Za datę zakończenia Plagi uznaje się 1115 KI. Według zapisków za plagą stała rasa Szczuroludzi (Skavenów).
 • 1115 KI - 1124 KI - Pierwsze bezkrólewie w historii kraju.
 • 1360 KI - Podział Imperium. Otylia, księżna Talabeklandu, odrzuca wiarę w Sigmara i ogłasza oderwanie się prowincji od reszty państwa.
 • XV - XVI wiek KI - Krucjaty w Arabii.
 • 1547 KI - Hrabia Middenlandu ogłasza się Cesarzem w imię Ulryka. Zaczyna się Epoka Trzech Cesarzy.
 • 1707 KI - Najstraszniejszy najazd orków od czasów presigmaryckich. Gorbad Żelazny Pazur rozbija armię Wissenladu i doprowadza do upadku Sollandu. W oblężeniu stolicy Imperium, Altdorfu, ginie cesarz Sigismund, jednakże miasto zostaje obronione.
 • 1979 KI - Zupełny rozpad Imperium. Cesarzową zostaje wybrana Małogrzata z Marienburga, jednakże Wielki Teogonista nie zgadza się z tym wyborem.
 • 1999 KI - Sigmar karze miasto Mordheim za grzechy jego mieszkańców zsyłając nań kometę.
 • 2010 KI - W prowincji Sylwania martwi wstają z grobów. Początek Wojen z Wampirami. Wampirza dynastia von Carsteinów próbuje rozszerzyć swe wpływy na okoliczne prowincje.
 • 2145 KI - Wampirzy hrabia Manfred von Carstein zostaje pokonany w bitwie na bagnach Hel Fen.
 • 2302 KI - Najazd sił Chaosu na będące w stanie anarchii i upadku politycznego oraz moralnego Imperium. W mieście Nuln pojawia się Magnus, który nawołuje do zjednoczenia i zbiera siły przeciw Chaosowi. W wielkiej bitwie pod Bramami Kislevu siły Chaosu zostają rozgromione, jednakże spora część Kislevu zostaje skażona.
 • 2304 KI - Elektorzy jednogłośnie wybierają Magnusa Pobożnego na cesarza.
 • 2429 KI - Secesja Marienburga. Detronizacja Dietera IV. Do władzy dochodzi dynastia Holswig-Schlestein.
 • 2522 KI - Drugi Najazd Chaosu. Po dwóch miesiącach ciężkich zmagań siły Chaosu zostają odparte spod murów Middenheimu. Północne Imperium w gruzach.

Ustrój[edytuj]

Imperium dzieli się na następujące prowincje, których władcy posiadają głos elektorski: Hochland, Middenland, Wissenland, Talabekland, Stirland, Ostermark, Nordland, Ostland, Averland, Reikland. Głos elektorski posiadają też: przedstawiciel Krainy Zgromadzenia (ziem zamieszkanych przez niziołków), arcykapłan Ulryka, Wielki Teogonista, dwóch arcylektorów Sigmara.

Wyróżnia się też miasta państwa o bardzo dużym znaczeniu i wpływie politycznym:

 • Nuln (stolica w latach 2304—2429 KI)
 • Altdorf (Warhammer)|Altdorf (stolica do 2304 KI, później od 2429 KI)
 • Talabheim
 • Middenheim
 • Marienburg (nie wchodzący w skład Imperium, ale silnie z nim związany politycznie, kulturalnie i gospodarczo)

Waluta Imperium to złota korona. Mniejsza jednostka monetarna to szyling, na który składają się pensy.

Narodowy język to Reikspiel.

Imperium jest silnym, acz dość zdecentralizowanym państwem. Elektorzy posiadają dużą władzę nad swymi ziemiami, ale rola Imperatora (od 2502 KI Karl Franz, książę Altdorfu i elektor Reiklandu) jest bardzo znacząca. Imperium utrzymuje duże siły militarne ze względu na nieustające zagrożenie ataków z zewnątrz. Główna religia to sigmarytyzm, ważniejsze kulty to kult Ulryka i kult Taala.

Wojsko[edytuj]

Wojska Imperium są najbardziej wszechstronną armią w Starym Świecie. Korzystają ze starszych form wojska, gdzie dominującą rolę pełni piechota: pikinierzy, zbrojni walczący mieczem, halabardnicy, żołnierze uzbrojeni w wielkie miecze dwuręczne (gwardia przyboczna książąt elektorów), łucznicy, kusznicy, strzelcy (uzbrojeni w prymitywne muszkiety). W skład armii imperialnej wchodzi także kawaleria: rajtarzy (młodzi szlachcice walczący konno uzbrojeni w pistolety kawaleryjskie) i przedstawiciele zakonów rycerskich. Ważną rolę w armii stanowi korpus artyleryjski: w Imperialnym Kolegium Inżynierów w Nuln produkuje się armaty, bombardy, wyrzutnie rakiet i działa organowe, a także takie cuda techniki jak mechaniczne parowe konie. Imperium słynie także z posiadania czołgów parowych — stalowych pojazdów skonstruowanych wiele wieków temu przez uczonego z Tilei — Leonarda da Miragliano. Do bitew często powoływani są bitewni magowie z ośmiu Kolegiów Magii, jak i religijni fanatycy znani jako biczownicy. Armie są dowodzone przez generałów Imperium, wielkich mistrzów zakonów rycerskich, kapitanów, kapłanów bitewnych, arcylektorów Sigmara - albo przez samego imperatora.

Symbole Imperium[edytuj]

 • Krzyż równoramienny (symbol jedności Imperium)
 • Młot (symbol Sigmara)
 • Kometa o dwóch ogonach (symbol Sigmara)
 • Czaszka w koronie (symbol władzy cesarskiej i majestatu śmierci)

Uwagi[edytuj]

Dane oparte są na 2. edycji WFRP i 6. edycji WFB. Istnieją pewne różnice pomiędzy nimi a poprzednimi edycjami.