Indeks (dokument)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Współczesny indeks studencki

Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów. Nazwa ta jest bardzo często wykorzystywana przy nadawaniu nazw miejscom związanym z życiem studenckim (np. klubom studenckim, czasopismom studenckim itp.).

W ciągu ostatnich lat na wielu uczelniach wprowadzono systemy elektroniczne (np. Uniwersytecki System Obsługi Studiów), które zastępują tradycyjne indeksy[1], bądź funkcjonują równolegle z nimi.

Zawartość indeksu[edytuj | edytuj kod]

Indeks studentki wydziału filozofii Uniwersytetu Lwowskiego należący do Ałaizy Paszkiewicz, 1912.
Wygląd pierwszych stron indeksu studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 30. XX w. Należy podkreślić, że wszystkie słowa są tu po łacinie. Współczesne indeksy są po polsku.

Indeks zawiera takie informacje jak:

 • imię/imiona nazwisko studenta wraz z godłem państwowym[2]
 • numer albumu
 • zdjęcie studenta (rozmiar 35 × 45 mm) oraz podpis właściciela indeksu
 • miejsce prowadzonych studiów
  • wydział lub inna jednostka organizacyjna
  • kierunek
  • specjalność
 • dane studenta
  • imię/imiona i nazwisko
  • imię ojca
  • data i miejsce urodzenia
 • podpis dziekana (oraz miejsce i data złożenia podpisu)
 • tekst ślubowania studenta, wypowiadanego uroczyście podczas immatrykulacji
 • potwierdzenie zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów (wraz z podpisem oraz pieczątką dziekana wydziału)
 • uzyskane oceny z ćwiczeń, egzaminów i zaliczeń wraz z podpisami wykładowców
 • potwierdzenie odbycia przez studenta praktyk
 • informacje o ewentualnych nagrodach, wyróżnieniach lub karach dyscyplinarnych studenta
 • informacja o urlopach wziętych przez studenta w czasie toku studiów
 • informacja o złożonej pracy dyplomowej i uzyskanej ocenie wystawionej przez promotora
 • informacja o otrzymanym dyplomie ukończenia studiów i uzyskanym tytule poświadczonym pieczęcią urzędową, datą i podpisem dziekana
 • świadectwo odejścia z uczelni
 • informacja o ilości stron w indeksie
 • potwierdzenie odbycia obowiązkowych kursów (kurs biblioteczny, kurs BHP).

Indeks studenci otrzymują najczęściej po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia pierwszego roku studiów. Po zakończeniu semestru indeks składa się w dziekanacie wydziału, na którym się studiuje w celu uzyskania potwierdzenia zaliczenia semestru lub roku oraz prawa do kontynuowania studiów.

Po zakończeniu ostatniego semestru studiów, uzyskaniu absolutorium i obronie pracy magisterskiej lub dyplomowej, w indeksie zostaje wpisany temat pracy, ocena pracy, ocena egzaminu końcowego (obrony) i informacja o uzyskanym tytule zawodowym. Po wpisaniu tych informacji, indeks zostaje zwrócony absolwentowi.

Wzorcowa budowa indeksu[edytuj | edytuj kod]

Wygląd pierwszych stron indeksu studenta Szkoły Politechnicznej we Lwowie należący do Zenona Waśniewskiego, lata 10. XX w.

Według wzorca podanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego indeks powinien być wydany przy zachowaniu następujących parametrów:

 • format indeksu A6 (105 × 148 mm)
 • oprawa – tektura o gramaturze 630 g/m², szyta nićmi
 • oklejka – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m² zadrukowany kolorem zielonym nr Pantone 355 U
 • grzbiet introkal w kolorze czarnym
 • wyklejka – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²
 • strony od 1 do 93 – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²
 • druk dwustronny w kolorze czarnym
  • godło państwowe o wymiarach 14,4 × 16,2 mm
  • „INDEKS” – czcionka Arial CE pogrubiony, 40 pkt
  • „Nr albumu” – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt
  • „pieczęć urzędowa” – czcionka Times New Roman CE, 6 pkt
  • strona 1 – „INDEKS” – czcionka Times New Roman, 11,5 pkt
  • objaśnienia (teksty w nawiasach) – czcionka Times New Roman CE, 7 pkt
  • strony 1, 4 do 93 – tekst i wypełnienie tabel – czcionka Times New Roman CE, 9 pkt
  • „ŚLUBOWANIE” – czcionka Times New Roman CE, 14 pkt
  • paginacja stron – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt
 • fotografia w indeksie opieczętowana pieczęcią do tłoczenia na papierze

Indeksy w innych typach szkół[edytuj | edytuj kod]

Poza studentami uczelni, indeksy otrzymują również:

 • słuchacze szkół dla dorosłych (okładka w kolorze żółtym),
 • uczniowie szkół policealnych dla młodzieży (okładka w kolorze łososiowym)[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ogłoszenie na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, iż tradycyjny indeks przestał być obowiązkowym dokumentem rejestrującym przebieg studiów.
 2. Niektóre uczelnie (m.in. Politechnika Warszawska) zamiast godła państwowego umieszczają na indeksach godło uczelni.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]