Indeks (dokument)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Współczesny indeks studencki

Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów. Nazwa ta jest bardzo często wykorzystywana przy nadawaniu nazw miejscom związanym z życiem studenckim (np. klubom studenckim, czasopismom studenckim itp.).

W ciągu ostatnich lat na wielu uczelniach wprowadzono systemy elektroniczne (np. Uniwersytecki System Obsługi Studiów), które zastępują tradycyjne indeksy[1], bądź funkcjonują równolegle z nimi.

Zawartość indeksu[edytuj | edytuj kod]

Indeks studentki wydziału filozofii Uniwersytetu Lwowskiego należący do Ałaizy Paszkiewicz, 1912.
Wygląd pierwszych stron indeksu studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 30. XX w. Należy podkreślić, że wszystkie słowa są tu po łacinie. Współczesne indeksy są po polsku.

Indeks zawiera takie informacje jak:

 • imię/imiona nazwisko studenta wraz z godłem państwowym[2]
 • numer albumu
 • zdjęcie studenta (rozmiar 35 × 45 mm) oraz podpis właściciela indeksu
 • miejsce prowadzonych studiów
  • wydział lub inna jednostka organizacyjna
  • kierunek
  • specjalność
 • dane studenta
  • imię/imiona i nazwisko
  • imię ojca
  • data i miejsce urodzenia
 • podpis dziekana (oraz miejsce i data złożenia podpisu)
 • tekst ślubowania studenta, wypowiadanego uroczyście podczas immatrykulacji
 • potwierdzenie zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów (wraz z podpisem oraz pieczątką dziekana wydziału)
 • uzyskane oceny z ćwiczeń, egzaminów i zaliczeń wraz z podpisami wykładowców
 • potwierdzenie odbycia przez studenta praktyk
 • informacje o ewentualnych nagrodach, wyróżnieniach lub karach dyscyplinarnych studenta
 • informacja o urlopach wziętych przez studenta w czasie toku studiów
 • informacja o złożonej pracy dyplomowej i uzyskanej ocenie wystawionej przez promotora
 • informacja o otrzymanym dyplomie ukończenia studiów i uzyskanym tytule poświadczonym pieczęcią urzędową, datą i podpisem dziekana
 • świadectwo odejścia z uczelni
 • informacja o ilości stron w indeksie
 • potwierdzenie odbycia obowiązkowych kursów (kurs biblioteczny, kurs BHP).

Indeks studenci otrzymują najczęściej po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia pierwszego roku studiów. Po zakończeniu semestru indeks składa się w dziekanacie wydziału, na którym się studiuje w celu uzyskania potwierdzenia zaliczenia semestru lub roku oraz prawa do kontynuowania studiów.

Po zakończeniu ostatniego semestru studiów, uzyskaniu absolutorium i obronie pracy magisterskiej lub dyplomowej, w indeksie zostaje wpisany temat pracy, ocena pracy, ocena egzaminu końcowego (obrony) i informacja o uzyskanym tytule zawodowym. Po wpisaniu tych informacji, indeks zostaje zwrócony absolwentowi.

Wzorcowa budowa indeksu[edytuj | edytuj kod]

Wygląd pierwszych stron indeksu studenta Szkoły Politechnicznej we Lwowie należący do Zenona Waśniewskiego, lata 10. XX w.

Według wzorca podanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego indeks powinien być wydany przy zachowaniu następujących parametrów:

 • format indeksu A6 (105 × 148 mm)
 • oprawa – tektura o gramaturze 630 g/m², szyta nićmi
 • oklejka – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m² zadrukowany kolorem zielonym nr Pantone 355 U
 • grzbiet introkal w kolorze czarnym
 • wyklejka – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²
 • strony od 1 do 93 – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²
 • druk dwustronny w kolorze czarnym
  • godło państwowe o wymiarach 14,4 × 16,2 mm
  • „INDEKS” – czcionka Arial CE pogrubiony, 40 pkt
  • „Nr albumu” – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt
  • „pieczęć urzędowa” – czcionka Times New Roman CE, 6 pkt
  • strona 1 – „INDEKS” – czcionka Times New Roman, 11,5 pkt
  • objaśnienia (teksty w nawiasach) – czcionka Times New Roman CE, 7 pkt
  • strony 1, 4 do 93 – tekst i wypełnienie tabel – czcionka Times New Roman CE, 9 pkt
  • „ŚLUBOWANIE” – czcionka Times New Roman CE, 14 pkt
  • paginacja stron – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt
 • fotografia w indeksie opieczętowana pieczęcią do tłoczenia na papierze

Indeksy w innych typach szkół[edytuj | edytuj kod]

Poza studentami uczelni, indeksy otrzymują również:

 • słuchacze szkół dla dorosłych (okładka w kolorze żółtym),
 • uczniowie szkół policealnych dla młodzieży (okładka w kolorze łososiowym)[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ogłoszenie na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, iż tradycyjny indeks przestał być obowiązkowym dokumentem rejestrującym przebieg studiów. samorzad.uj.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-03)]..
 2. Niektóre uczelnie (m.in. Politechnika Warszawska) zamiast godła państwowego umieszczają na indeksach godło uczelni.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]