Indywidualne konto emerytalne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Indywidualne konto emerytalne (IKE) – dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce, stanowiąca element tzw. III filaru emerytalnego.

Uchwalenie ustawy[edytuj | edytuj kod]

Przyjęcie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) w ramach tzw. III filaru emerytalnego było zapowiadane już w 1997, gdy wprowadzano pracownicze programy emerytalne[1]. Koncepcja IKE została opracowana przez Krzysztofa Patera[2], w latach 1997–1998 wicedyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego, od listopada 2001 podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jest wzorowana na systemie amerykańskich kont IRA.

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2003. Prace w Sejmie trwały do 1 kwietnia 2004 – za uchwaleniem ustawy głosowało 400 posłów, przy tylko 1 głosie wstrzymującym. Po przyjęciu poprawek Senatu ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych została ostatecznie uchwalona 20 kwietnia 2004[3]. Określiła zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach. Weszła w życie 1 września 2004[4].

Z dniem 1 stycznia 2012 dokument otrzymał nowy tytuł w brzmieniu: ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (na podstawie Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398).

Dwutygodnik „BusinessWeek” uznał IKE za innowację roku na rynku finansowym, przyznając autorowi koncepcji wyróżnienie „Portfel Roku 2004”[5].

Gromadzenie środków[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Posiadacz konta IKE może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od obligacji skarbu państwa[6], lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. Rachunki IKE są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19% (tzw. podatku Belki), czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647), pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Zawierając umowę o jego prowadzenie oszczędzający może także wskazać osobę lub osoby, którym zostaną wypłacone środki po jego śmierci[7].

Wysokość wpłat na IKE do 2008 była ograniczona do 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Obecnie limit wpłat wynosi 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej. 15 kwietnia 2019 rząd Mateusza Morawieckiego zaprezentował plan przeniesienia oszczędność z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[8].

Maksymalna kwota wpłat[edytuj | edytuj kod]

Maksymalna wpłata w poszczególnych latach[9]
Rok Kwota [PLN] Krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia
2023 20 805,00[10] 3
2022 17 766,00[11] 3
2021 15777,00 3
2020 15681,00 3
2019 14295,00 3
2018 13329,00 3
2017 12789,00 3
2016 12165,00 3
2015 11877,00 3
2014 11238,00 3
2013 11139,00 3
2012 10578,00 3
2011 10077,00 3
2010 9579,00 3
2009 9579,00 3
2008 4055,12 1,5
2007 3697,00 1,5
2006 3521,00 1,5
2005 3635,00 1,5

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Stenogram posiedzenia Sejmu RP: 4 kadencja, 57 posiedzenie, 1 dzień (16.09.2003). Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2003-09-16. [dostęp 2020-01-21].
 2. Istne zatrzęsienie ofert. .zw.com.pl, 2004-08-31. [dostęp 2020-01-21].
 3. Rządowy projekt ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2020-01-21].
 4. Dz.U. z 2021 r. poz. 2139
 5. Dariusz Styczek. Portfele rozdane. „BusinessWeek. Edycja polska”. nr 1 (165), 2005-01-06/19. AWR „Wprost”. ISSN 1642-6770. 
 6. IKE Obligacje skarbowe. [dostęp 2021-01-07].
 7. Co trzeba wiedzieć o IKE. [w:] Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej [on-line]. [dostęp 2022-11-25].
 8. Rząd: oszczędności zgromadzone w OFE do IKE lub do ZUS, pap.pl, 15 kwietnia 2019 [dostęp 2020-01-21].
 9. Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2020-01-21].
 10. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023. [w:] Monitor Polski z 2022, poz. 1008 [on-line]. 25 października 2022. [dostęp 2022-11-25].
 11. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022. [w:] Monitor Polski z 2021, poz. 1062 [on-line]. 19 listopada 2021. [dostęp 2022-01-06].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]