Przejdź do zawartości

Instalacja gazowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skrzynka gazowa

Instalacja gazowainstalacja zasilana z sieci gazowej, stanowiąca układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:

 • gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
 • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
 • gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
 • gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa)...

Główne rodzaje gazu rozprowadzanego na terenie Polski:

 • E' (dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy,
 • Lw (dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny zaazotowany.
 • Ls (dawna nazwa GZ-35) – gaz ziemny zaazotowany.

Polscy odbiorcy zaopatrywani są w trzy rodzaje gazu - Ls - w okolicach kopalni gazu ziemnego, Lw, oraz E.

Gazociągi wysokiego ciśnienia to główne magistrale sieci gazowej. Celem zmniejszenia ciśnienia gazu w sieci stosuje się stacje redukcyjno-pomiarowe. Powstała w wyniku tego sieć średniociśnieniowa rozprowadza gaz dalej. Do końcowego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy.

Sprzęt gazowy

[edytuj | edytuj kod]
 • reduktor ciśnienia
 • zawór redukcyjny
 • Kształtki i kolanka
 • Trójniki rewizyjne
 • Filtry
 • zawór kulowy odcinający
 • gazomierz

Najpopularniejsze domowe odbiorniki gazu

[edytuj | edytuj kod]

Bezpieczeństwo

[edytuj | edytuj kod]

Z uwagi na łatwopalność i wybuchowość gazu, zasady wykonywania instalacji określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, m.in. elementy instalacji gazowej muszą posiadać odpowiednią szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji. Instalację gazową prowadzi się przeważnie nadtynkowo w odpowiedniej odległości od innych instalacji (np. instalacji elektrycznej). Przejścia przez przegrody budowlane muszą być osłonięte specjalnymi tulejami. Często dla większych instalacji stosuje się detektory gazu wraz z systemem alarmowym.

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]
 • Konrad Bąkowski, Sieci i instalacje gazowe, Warszawa: WNT, 2002, ISBN 83-204-2613-8, OCLC 749422863.
 • K. Bąkowski, J. Bartuś, R. Zajda, Projektowanie instalacji gazowych, Arkady, Warszawa 1995
 • K. Bąkowski, Gazownictwo 1996