Instrukcja blokowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instrukcja blokowa – (instrukcja złożona) jako instrukcja strukturalna jest elementem składni języków programowania strukturalnego, wydzielona część kodu źródłowego programu komputerowego, stosowane np. do grupowania sekwencji instrukcji składowych (prostych lub złożonych), ujmując je w nawiasy zdaniowe.

Instrukcja blokowa wyróżniona jest przez odpowiednie symbole składniowe (nawiasy zdaniowe), np. w językach C, C++, Java symbolami takimi są nawiasy klamrowe { }, w Algolu i Pascalu słowa kluczowe begin end.

Instrukcja blokowa jest traktowana na takich samych zasadach jak pojedyncza instrukcja.

Rodzaje instrukcji blokowych[edytuj | edytuj kod]

W różnych językach programowania istnieją dwa rodzaje instrukcji blokowej:

 • instrukcja grupująca
 • instrukcja blokowa.

Instrukcja grupująca[edytuj | edytuj kod]

Z tego typu instrukcją mamy do czynienia w językach takich jak

 begin
  instrukcje
 end;
 DO;
  instrukcje
 END;

Instrukcje te grupują fragment kodu, który może być traktowany jak jedna instrukcja (w odniesieniu do instrukcji strukturalnych: warunkowych, pętli czy wyboru). Tego typu instrukcja blokowa jest więc tylko swoistym „nawiasem”, nie ograniczającym zakresu deklaracji (np. zmiennych).

Instrukcja blokowa[edytuj | edytuj kod]

Ten rodzaj instrukcji jest rozszerzeniem w porównaniu do instrukcji grupującej. Instrukcja ta stanowi rzeczywisty blok z ograniczeniem zakresu zawartych w niej deklaracji (np. zmiennych).

 begin
  deklaracje zmiennych lokalnych
  instrukcje
 end
 {
  deklaracje zmiennych lokalnych
  instrukcje
 }
 BEGIN;
  deklaracje zmiennych lokalnych
  instrukcje
 END;

Różnicę między oboma rodzajami instrukcji blokowej widać najlepiej na przykładzie języka PL/1, w którym występują obie instrukcje, mając różne możliwości i zastosowanie.

Języki strukturalne bez instrukcji blokowej[edytuj | edytuj kod]

Wiele języków strukturalnych nie zawiera instrukcji blokowej. Do tej grupy należą te języki programowania, w których każda instrukcja sterująca posiada własne słowo kluczowe zamykające instrukcję strukturalną, a także nie przewidziano możliwości deklarowania zmiennych lokalnych w bloku. Do takich języków należą między innymi: Basic, Comal, Visual Basic

Przykład Visual Basic:

 IF warunek THEN
  instrukcje
 END IF

Rozszerzenia instrukcji blokowych[edytuj | edytuj kod]

Algol[edytuj | edytuj kod]

Istnieje możliwość zastosowania instrukcji opuszczenia, aby wyjść z instrukcji blokowej:

 begin
  ...
  exit
  ...
 end

Clipper[edytuj | edytuj kod]

Postać instrukcji blokowej w języku Clipper:

 BEGIN SEQUENCE
  instrukcje
 [BREAK [wyrażenie]]
  instrukcje
 [RECOVER [USING parametr]]
  instrukcje
 END [SEQUENCE]

Rozszerzenie instrukcji blokowej w języku Clipper polega na wprowadzeniu możliwości kontroli wykonania zawartych w niej instrukcji i możliwości ich przerwania (np. w sytuacjach błędów), za pomocą instrukcji opuszczenia BREAK. Instrukcja ta ma rozszerzenie o możliwość podania wyrażenia, które zostanie podstawione pod parametr podany we frazie USING sekcji RECOVER, do której następuje przejście po napotkaniu instrukcji BREAK. Stosowanie instrukcji blokowej w tym języku jako nawiasu spinającego jest zbędne, gdyż składania każdej instrukcji strukturalnej definiuje słowo zamykające.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Język C/C++

  while(W) I1; // wykonywana dopóki spełniony jest warunek W

  I2; // wykona się raz - nie objęte pętlą

  while(W)
  {
    I1;   // wykonywane dopóki spełniony jest warunek W
    I2;
  }

Język Pascal

  if(W) then I1;
  I2;

  if(W) then
  begin
   I1;
   I2;
  end;

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]