Instrukcja techniczna O-4

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Instrukcja techniczna O-4 – standard techniczny w geodezji w Polsce, obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999[1], zbiór wytycznych dotyczących zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadzony zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z 10 lipca 1987 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji technicznej 0-4 "Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"[2]. Ostatnim wydaniem jest wydanie II z 1987 opracowane przez: Zenona Marca, Weronikę Borys, Tadeusza Gąsowskiego, Bożenę Kluszczyńską, Małgorzatę Kłopocińską-Gil oraz Jerzego Malczewskiego zgodnie z zaleceniami technicznymi wydanymi przez Biuro Nauki i Techniki GUGiK reprezentowane przez Edwarda Jarosińskiego i Stanisława Czarneckiego oraz Biuro Geodezji Gospodarczej GUGiK reprezentowane przez Bogdana Grzechnika. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku, standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowują moc do 8 czerwca 2012 roku[3].

Instrukcja O-4 reguluje zasady organizacyjne oraz porządkowe dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zadania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym zakresie oraz definiuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, jako zasób, który stanowią:

 • mapy
 • materiały fotometryczne i teledetekcyjne
 • rejestry, wykazy, katalogi danych geodezyjnych
 • inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych mające podstawowe znaczenie gospodarcze i ogólnospołeczne.

W szczególności instrukcja ustala:

 • podział państwowego zasobu i zasady jego gromadzenia
 • ewidencjonowanie zasobu
 • udostępnianie zasobu
 • aktualizacja i przetwarzanie zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób
 • warunki przechowywania zasobu.

Postanowienia instrukcji O-4 nie dotyczą Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sprawy te uregulowane są odrębnymi przepisami.

Wraz z wprowadzeniem tej instrukcji straciło moc zarządzenie nr 36 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 18 października 1958 o zasadach przechowywania, ewidencji i wykorzystania map nie przeznaczonych do użytku publicznego[4].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297
 2. na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. Nr 25, póz. 115) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 50, poz. 262)
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 214
 4. Dz.Urz.GUGiK Nr8. poz.45

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Instrukcja techniczna O-4. Warszawa: GUGiK, 1987.