Instrument Pomocy Przedakcesyjnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, IPA (ang. Instrument for Pre-accession Assistance) – wprowadzony w 2007 roku instrument finansowy będący zastępstwem unijnych programów i środków pomocowych wobec krajów kandydujących lub potencjalnych kandydatów.

Obszary wsparcia ze strony IPA[edytuj | edytuj kod]

IPA funkcjonuje na pięciu płaszczyznach, którymi są[1]:

  • pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji,
  • współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami objętymi działaniem IPA),
  • rozwój regionalny (transport, środowisko i rozwój gospodarczy),
  • zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym),
  • rozwój obszarów wiejskich.

Beneficjenci[edytuj | edytuj kod]

Kraje kandydujące do wstąpienia do Unii Europejskiej (Turcja i Macedonia) są uprawnione do korzystania ze wsparcia w zakresie wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Serbia, w tym Kosowo, jako państwa potencjalnie aspirujące do charakteru kandydatów do członkostwa, mogą korzystać z IPA tylko w kontekście 2 pierwszych dziedzin. Środki finansowe w 3 ostatnich obszarach wsparcia udostępniane i egzekwowane są poprzez programy kilkuletnie. W latach 2007–2013 dostępne środki pomocowe były w wysokości 11,47 mld euro.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Kundera J., Szmyt W, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków 2008.