Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Instytut Historii
im. Tadeusza Manteuffla
Polskiej Akademii Nauk
The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences
Ilustracja
Kamienica pod św. Anną, siedziba Instytutu w Warszawie
Data założenia

1953

Typ

badawczy

Patron

Tadeusz Manteuffel

Państwo

 Polska

Adres

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

Dyrektor

Maciej Janowski

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Instytut Historii PAN”
Ziemia52°14′59,1″N 21°00′41,0″E/52,249750 21,011389
Strona internetowa
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich PAN w Toruniu

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Naukinstytut naukowy Polskiej Akademii Nauk. Siedziba główna Instytutu mieści się w Warszawie, w dwóch połączonych kamienicach przy Rynku Starego Miasta (Strona Kołłątaja) nr 29 i nr 31 (Kamienica pod św. Anną). Instytut powołano do istnienia w 1953 roku jako jednostka PAN. Jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był Tadeusz Manteuffel, historyk średniowiecza. W tym samym miejscu mają swoją siedzibę władze Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Miłośników Historii. Aktualnym dyrektorem Instytutu jest prof. Maciej Janowski (od 2020).

Zakres badań[edytuj | edytuj kod]

Instytut prowadzi badania naukowe obejmujące swoim zakresem historię Polski i świata, zarówno indywidualne i zespołowe (syntezy, prace monograficzne, zbiory studiów i zarysy dydaktyczne), jak i o charakterze dokumentacyjnym (prace edytorskie, encyklopedyczne, słownikowe, słownikowo-biograficzne, kartograficzno-historyczne) oraz źródłoznawstwa i nauk pomocniczych (na przykład heraldykę).

Tematyka prac[edytuj | edytuj kod]

  • średniowiecze: studia nad średniowieczem obejmują obecnie historię kultury późnego średniowiecza w Polsce i Europie Środkowej, historię struktur społecznych oraz dzieje miast. Badania uwzględniają także dzieje mentalności i zbiorowej wyobraźni, wierzenia przedchrześcijańskie i procesy chrystianizacji, przemiany struktur kościelnych i życia religijnego, a także dzieje ludności żydowskiej w Polsce,
  • nowożytność (XVI–XVIII wiek): studia nad epoką nowożytną koncentrują się na badaniach historii społeczeństwa i kultury na ziemiach polskich i sąsiednich przy wykorzystaniu ujęć porównawczych z uwzględnieniem europejskiego tła badanych procesów. W szczególności prace badawcze dotyczą dziejów grup i warstw społecznych (w tym także ludności żydowskiej), kultury politycznej i religijnej, stosunków wyznaniowych, mentalności społecznej i dziejów obyczajów, a także różnorodnych zagrożeń bytu społecznego – klęsk elementarnych i masowych zagrożeń,
  • XIX i XX wiek: badania nad historią polityczną i społeczną ziem polskich i Polski w XX w. oraz historię historiografii. W studiach uwzględnia się przede wszystkim elementy historii idei, dzieje przemian w strukturze warstw i grup społecznych, genezę i historię systemów totalitarnych oraz badania nad imperiami

Badania nad dziejami regionów[edytuj | edytuj kod]

Badania nad dziejami europejskich regionów historyczno-geograficznych uwzględniają przede wszystkim studia nad historią:

Główne prace dokumentacyjne[edytuj | edytuj kod]

Główne prace dokumentacyjne Instytutu Historii PAN dotyczą:

Czasopisma naukowe wydawane przez Instytut[edytuj | edytuj kod]

Wydawnictwo Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wydaje (samodzielnie lub w koedycji) 13 czasopism naukowych:

Struktura Instytutu[edytuj | edytuj kod]

W skład Instytutu Historii PAN wchodzą zakłady i pracownie w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu. Instytut posiada bibliotekę naukową dostępną dla pracowników oraz badaczy spoza Instytutu, a także własną oficynę wydawniczą założona w roku 1991.

Pracownicy Instytutu[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Instytutu Historii PAN.

Studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN[edytuj | edytuj kod]

Instytut prowadzi studia doktoranckie na zasadach określonych przepisami MNiSW dla trzeciego poziomu „procesu bolońskiego”.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]