Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Oddział Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy
Młodzi naukowcy z IHAR-PIB Radzików zakładają poletka doświadczalne na cele badań z obszaru agronomii. W rozłożonych torebkach są ziarniaki zbóż różnych odmian i linii genetycznych.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczyinstytut badawczy podlegający Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2010 roku posiadający status państwowego instytutu badawczego, z siedzibą w Radzikowie (woj. mazowieckie).

Badania[edytuj | edytuj kod]

Instytut prowadzi badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Główne cele działalności to:

 • tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych,
 • opracowanie nowych elementów technologii produkcji roślin oleistych i korzeniowych oraz przechowalnictwa ziemniaków,
 • gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli twórczej roślin rolniczych.

Siedziby[edytuj | edytuj kod]

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi działalność w ośrodkach naukowych w Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także siedem Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z dziewięciu Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin utworzone zostały w roku 2000 trzy jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Historia[edytuj | edytuj kod]

IHAR został utworzony w 1951 jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie.

W 2006 IHAR zatrudniał 601 osób, w tym w jednostkach naukowych 420 osób, a w Zakładach Doświadczalnych 181 osób.

16 marca 2010 Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu Państwowego Instytutu Badawczego[1].

Dyrektorzy[edytuj | edytuj kod]

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Instytutu należy również:

 • upowszechnianie wyników badań i wdrażanie ich do praktyki,
 • kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością Instytutu,
 • doradztwo metodyczne w zakresie ocen materiału siewnego i sadzeniaków, prowadzenie współpracy z zagranicą,
 • opracowywanie i publikowanie wydawnictw związanych z dziedzinami objętymi działalnością Instytutu,
 • wykonywanie ekspertyz, prac doświadczalnych i technicznych oraz innych prac usługowych o charakterze badawczym,
 • gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowo-technicznej,
 • prowadzenie branżowej działalności normalizacyjnej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2010 r. nr 61, poz. 377).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]