Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Instytut Matematyczny UWr (front budynku)
Instytut Matematyczny UWr, ściana boczna, od strony Odry, z mozaiką Anny Szpakowskiej-Kujawskiej

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe[2]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki[3]. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe[4].

Aktualnie w Instytucie kształci się 662 studentów, wyłącznie w trybie dziennym[5]. Instytut aktywnie bierze udział w popularyzacji matematyki wśród dzieci i młodzieży, a także osób starszych w regionie i w kraju[6]. Siedzibą instytutu jest budynek wzniesiony od postaw w latach 1967-1972 przy placu Grunwaldzkim 2-4 we Wrocławiu, którego projektantami było małżeństwo Barskich[7].

Instytut powstał jako jedna z pierwszych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego w 1945 roku, którego twórcami byli naukowcy przybyli w znacznej części z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Związanych z nim było wielu wybitnych badaczy, m.in. Hugo Steinhaus[8]. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiejrektorów: Edward Marczewski (1953-1957), Kazimierz Urbanik (1975-1981), Józef Łukaszewicz (1981-1982), Roman Duda (1995-1999) i prorektorów, wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoich wydziałach. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, od 1995 roku przy Wydziale Matematyki i Fizyki, a od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1996 roku przy Wydziale Matematyki i Informatyki[9].

Adres[edytuj]

Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

Władze[edytuj]

Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz Karch
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Tomasz Elsner
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych': dr hab. Maciej Paluszyński
Zastępca Dyrektora ds. naukowych: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

Poczet dyrektorów[edytuj]

Kierunki kształcenia[edytuj]

Instytut kształci studentów na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia (licencjackich, 3-letnich), po których ukończeniu studenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających, 2-letnich) w zakresie następujących specjalności[4]:

 • matematyka stosowana
 • analiza danych
 • matematyka aktuarialno - finansowa
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka nauczycielska

Ponadto Instytut Matematyczny oferuje następujące studia podyplomowe[10]:

 • Studia Podyplomowe Matematyka z Informatyką
 • Studia Podyplomowe Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną

Istnieje możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorankich) w Doktoranckim Studium Matematyki[11].

Struktura organizacyjna[edytuj]

Zakład Algebry i Teorii Liczb[edytuj]

Pracownicy:

Zakład Analizy Funkcjonalnej[edytuj]

Pracownicy:

Zakład Analizy Matematycznej[edytuj]

Pracownicy:

Zakład Geometrii[edytuj]

Pracownicy:

Zakład Równań Różniczkowych[edytuj]

Pracownicy:

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa[edytuj]

Pracownicy:

Zakład Teorii mnogości i topologii[edytuj]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek
 • dr Piotr Borodulin-Nadzieja
 • dr Paweł Kawa
 • dr Jan Kraszewski
 • dr Krzysztof Omiljanowski

Zakład Zastosowań Matematyki[edytuj]

Pracownicy:

Pracownia Dydaktyki Matematyki[edytuj]

Pracownicy:
 • Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczyk
 • mgr Agata Hoffmann
 • mgr Adam Morawiec
 • mgr inż. Michał Śliwiński

Pracownia Ekspertyz Statystycznych (PREST)[edytuj]

Pracownicy:
 • Kierownik: dr Grzegorz Wyłupek

Pracownicy naukowi zatrudnieni poza zakładami naukowymi[edytuj]

 • prof. dr hab. Zbigniew Jurek
 • prof. dr hab. Kazimierz Musiał

Byli wykładowcy[edytuj]

Doktoraty honoris causa UWr przyznane z inicjatywy pracowników instytutu[edytuj]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]