Iskołat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Flaga Iskołatu

Iskołat[1], skrót od ros. Ispołnitielnyj komitiet Sowieta raboczich, sołdatskich i biezziemielnych dieputatow Łatwii, Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии - Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Bezrolnych Łotwy[2]; łot. Iskolats – organ wykonawczy Ryskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, utworzony z inicjatywy łotewskich bolszewików pod koniec lipca 1917 r. w celu koordynowania działalności rewolucyjnej na terytoriach Łotwy, których nie zajęły podczas I wojny światowej wojska niemieckie. Między listopadem 1917 a lutym 1918 r. de facto kontrolował północno-wschodnią Łotwę.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W 1917 r. bolszewicy stanowili większość wśród łotewskich działaczy partii socjaldemokratycznej[3]. W dniach 29-30 lipca/11-12 sierpnia 1917 r. z ich inicjatywy przy Ryskiej Radzie Delegatów Robotniczych i Żołnierskich został utworzony komitet wykonawczy - Iskołat. Na jego czele stanął bolszewik Oto Kārkliņš; do partii bolszewickiej należało 24 z 27 członków Iskołatu (pozostali byli mienszewikami[4]). 21 sierpnia, gdy wojska rosyjskie wycofały się z Rygi i zbliżały się do niej wojska niemieckie, komitet przeniósł się do Kiesi, a następnie do Valki. Iskołat od początku znajdował się w opozycji do rosyjskiego Rządu Tymczasowego, koordynował swoją działalność z centralnym kierownictwem partii bolszewickiej[3].

Równolegle z Iskołatem działały inne instytucje powstałe po rewolucji: Komitet Wykonawczy Połączonej Rady Łotewskich Pułków Strzeleckich (Iskołatstrieł)[5], rada guberni liflandzkiej oraz Iskosoł (komitet wykonawczy rady delegatów żołnierskich 12 Armii Frontu Północnego[2], którym od listopada również kierował bolszewik, Siemion Nachimson[6]), których wpływy były wczesną jesienią 1917 r. znacznie większe[4]. Jednak po przejęciu przez bolszewików władzy w Piotrogrodzie w listopadzie 1917 r. to Iskołat przejął władzę na terytoriach Łotwy niebędących pod okupacją wojsk niemieckich[3]. Oficjalnie Iskołat ogłosił ustanowienie władzy radzieckiej na Łotwie 21 listopada 1917 r. w Valce. Bolszewicy w rzeczywistości kontrolowali całą Liwonię już w połowie miesiąca. Jedynie w Valce znajdował się jeszcze Komitet ocalenia ojczyzny, który wezwał do obrony Rządu Tymczasowego, jednak nie miał za sobą dostatecznych sił, by stanąć przeciwko zrewolucjonizowanym strzelcom łotewskim (choć i ci nie od razu poparli bolszewików)[4].

Fricis Roziņš

W grudniu 1917 r. przeprowadzono nowe wybory do rad, po których nowym przewodniczącym Iskołatu został Fricis Roziņš[3], według innego źródła wybrany powtórnie, gdyż już 21 listopada powierzono mu stanowisko przewodniczącego[2]. 24 grudnia 1917 r. on właśnie ogłosił niepodległość radzieckiej Łotwy (Republika Iskołatu)[3]. Iskołat ogłosił program radykalnych przekształceń politycznych i społecznych[4], w tym reformę rolną i ustanowienie kontroli robotniczej nad produkcją przemysłową[3]. Zaczął również tworzyć jednostki Czerwonej Gwardii[3]. Gdy jednak Niemcy 17 lutego 1918 r. przeszli do nowej ofensywy, po zerwaniu przez bolszewicką delegację rozmów nad traktatem pokojowym niemiecko-rosyjskim, Iskołat został zmuszony do ucieczki do Rosji Radzieckiej. 20 lutego 1918 r. komitet został formalnie rozwiązany[3]. Na mocy traktatu brzeskiego Rosja straciła kontrolę nad ziemiami łotewskimi[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. L. Bazylow, J. Sobczak, Encyklopedia rewolucji październikowej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 134.
  2. a b c L. Bazylow, J. Sobczak, Encyklopedia rewolucji październikowej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 173.
  3. a b c d e f g h Jonathan D. Smele, Historical Dictionary of the Russian Civil Wars, 1916-1926, Rowman & Littlefield, 19 listopada 2015, s. 509-510, ISBN 978-1-4422-5281-3 [dostęp 2020-05-02] (ang.).
  4. a b c d Что и почему нужно знать о Республике Исколата, или Видземе становится советской, rus.lsm.lv [dostęp 2020-05-02] (ros.).
  5. L. Bazylow, J. Sobczak, Encyklopedia rewolucji październikowej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 172.
  6. Нахимсон Семен Михайлович, www.hrono.ru [dostęp 2020-05-02].
  7. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, ISBN 978-83-233-2615-1, s. 470.