Izba rolnicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Izba rolnicza – instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Izby rolnicze w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce izby rolnicze powstały na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych[1] i tworzą samorząd rolniczy. Ustawa zastrzega, że izby mają wyłączne prawo do posługiwania się nazwą „izba rolnicza”[1]. Żaden inny podmiot nie może jej używać.

Członkami samorządu rolniczego na mocy prawa są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Nadzór nad izbami rolniczymi w zakresie zgodności z prawem wykonują odpowiedni wojewodowie[1].

Krajowa Rada Izb Rolniczych[edytuj | edytuj kod]

Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych {KRIR}[1]. Rada posiada osobowość prawną, a w jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych i po jednym delegacie z każdej izby[1].

Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej[1]. Rada zarządza wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz pomaga im w wykonywaniu ich zadań[1].

Rada działa poprzez dwa organy. Pierwszym organem jest zarząd z prezesem na czele, który realizuje zadania przy pomocy biura KRIR[1]. Drugim organem jest komisja rewizyjna, która pełni funkcje kontrolne[1]. Działania Rady są finansowane z kilku źródeł[1]. Przede wszystkim są to składki od izb rolniczych[1]. Po wtóre dochodami Rady mogą być: spadki, darowizny i zapisy, opłaty za usługi Rady, wpływy z oprocentowania lokat i rachunków oraz inne źródła[1].

Nadzór nad Radą w zakresie zgodności z prawem wykonuje minister rolnictwa[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f g h i j k l m Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • krir.pl – oficjalna strona Krajowej Rady Izb Rolniczych