Przejdź do zawartości

Józef Mikołaj Narbutt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Józef Mikołaj Narbutt
Herb
Trąby

Józef Mikołaj Narbutt herbu Trąbychorąży nadworny litewski w 1794 roku, chorąży lidzki w latach 1768–1794, stolnik lidzki w latach 1764–1768, konsyliarz powiatu lidzkiego konfederacji generalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w konfederacji targowickiej w 1792 roku[1][2].

Członek konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 roku[3]. Był posłem lidzkim na Sejm Rozbiorowy 1773–1775, wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór[4]. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[5]. Członek Komisji Wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1775 roku[6]. Poseł na sejm 1780 roku z powiatu lidzkiego[7].

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne. 1792, no 64 + dod., s. 586.
  2. Korwin [Kossakowski] S., Trzeci Maj i Targowica, Kraków 1890, s. 138.
  3. Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...], b.n.s.
  4. Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 560.
  5. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.
  6. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 87.
  7. Dyaryusz Seymu Ordyngo [!] Warszawskiego Roku 1780 Dnia 2go Pazdziernika Zaczętego, z Wyrażeniem Posłow, Sessyi, Projektow, Mow, &c., Grodno 1780, s. 4.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]
  • Gazeta Warszawska, nr 66, 1792
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Województwo wileńskie, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004