Józef Rybak (generał)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Józef Rybak
Ilustracja
generał broni generał broni
Data i miejsce urodzenia 7 kwietnia 1882
Delatyn
Data i miejsce śmierci 8 maja 1953
Warszawa
Konferencja inspektorów armii w Warszawie, początek 1926. Pierwszy rząd od lewej: gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, gen. Jan Romer, gen. Lucjan Żeligowski, gen. Edward Śmigły-Rydz, gen. Aleksander Osiński. Drugi rząd od lewej: NN, mjr Aleksander Prystor, gen. Józef Rybak, gen. Leonard Skierski, gen. Tadeusz Piskor, płk Tadeusz Kasprzycki

Józef Artur Rybak (ur. 7 kwietnia 1882 w Delatynie woj. stanisławowskie, zm. 8 maja 1953 w Warszawie) – generał dywizji Wojska Polskiego, pułkownik Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii, wyznania ewangelicko-reformowanego.

Wykształcenie i I Wojna Światowa[edytuj]

Kształcił się w Bielsku. w 1901 ukończył Szkołę Kadetów w Wiedniu i od 1902 jako oficer zawodowy artylerii przeszedł kolejne szczeble dowódcze i sztabowe w Krakowie i Sarajewie. W latach 1905-1907 był słuchaczem Szkoły Wojennej Sztabu Generalnego w Wiedniu. 1 marca 1909 mianowany został szefem Oddziału II Komendy I Korpusu w Krakowie. W maju 1911 awansowany na kapitana i przeniesiony na stanowisko szefa Oddziału III w tej samej komendzie korpusu. 20 lipca 1914 powierzono mu funkcję delegata Sztabu Generalnego i Naczelnej Komendy Armii przy oddziałach strzeleckich. 2 sierpnia 1914 za jego pośrednictwem Józef Piłsudski otrzymał zgodę na przeprowadzenie mobilizacji „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich. 15 sierpnia wyznaczony został na stanowisko szefa Oddziału II Komendy 1 Armii. Następnie pełnił funkcje zastępcy szefa sztabu 57 Dywizji Piechoty i szefa sztabu 59 Dywizji Piechoty. W 1916 awansował na majora. 1 sierpnia 1917 został zastępcą szefa sztabu generalnego gubernatora lubelskiego. 1 maja 1918 awansował na podpułkownika.

W Wojsku Polskim[edytuj]

W Wojsku Polskim od listopada 1918. Listopad – grudzień 1918 szef Polskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej przy c. i k. Ministerstwie Wojny w Wiedniu. 10 grudnia 1918 powrócił do Warszawy i objął stanowisko szefa Oddziału VI Informacyjnego Sztabu Generalnego. 10 marca 1919 mianowany został szefem Departamentu I Mobilizacyjno-Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 10 marca 1920, w ramach reorganizacji ministerstwa, powierzono mu stanowisko szefa Oddziału I Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu M.S.Wojsk. Odegrał istotna rolę w czasie wojny z bolszewikami 1920. Był dowódcą Grupy Operacyjnej w 3 Armii (kwiecień – lipiec) i szefem sztabu 4 Armii (lipiec – październik). 10 października 1920 został szefem delegacji Wojska Polskiego w Komisji Porozumiewawczej w Baranowiczach i Rozjemczej w Mińsku. W tym samym roku awansował na generała podporucznika.

30 stycznia 1921 został szefem Biura Ścisłej Rady Wojennej – II zastępcą szefa Sztabu Generalnego[1]. 13 grudnia 1921 wyznaczony został na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego[2]. 3 maja 1922 zweryfikowany został w stopniu generała brygady ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. 4 czerwca 1924 mianowany został dowódcą Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu. Na tym stanowisku 1 grudnia 1924 awansował na generała dywizji ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 10. lokatą w korpusie generałów. 31 lipca 1926 Prezydent RP zwolnił go ze stanowiska dowódcy OK III i mianował inspektorem armii z siedzibą w Warszawie. 10 sierpnia 1930 Prezydent RP zwolnił go ze stanowiska inspektora armii i przeniósł do dyspozycji Ministra Spraw Wojskowych z zachowaniem dotychczasowego dodatku służbowego. Z dniem 31 grudnia 1930 przeniesiony został, na własną prośbę, w stan spoczynku.

W stanie spoczynku[edytuj]

Zamieszkał pod Brześciem, gdzie gospodarował na zakupionym folwarku. W czasie okupacji nie brał udziału w ruchu oporu, mimo to krótko więziło go gestapo. W 1945 zgłosił się do służby w ludowym Wojsku Polskim. Nie został przyjęty ze względu na wiek. Prowadził w Krakowie warsztat ślusarski. Zmarł w Warszawie, pochowany w Krakowie – cmentarz Rakowicki.

Wspomnienia[edytuj]

Autor sygnowanych przez niego wspomnień, napisanych przez inną osobę, odsłaniających kulisy współpracy kierownictwa polskich organizacji niepodległościowych z wywiadem Austro-Węgier.

Wspomnienia ukazały się w tygodniku "Świat"[3], w roku 1954 zostały wydane przez wydawnictwo "Czytelnik". To wydanie zawiera następujące rozdziały:

 • I. Dowództwo okazuje zainteresowanie moją osobą;
 • II. Rozmowa z majorem Ronge i niezwykła nominacja;
 • III. Krakowskie początki. Zaczynam interesować się polityką;
 • IV. Pierwsze kontakty z „Konfidentem S” i dwóch „Stefanów”;
 • V. Tajemnicze aresztowanie Sławka;
 • VI. Piłsudski wyjaśnia;
 • VII. „Strzelec” i jego sukcesy w kontrwywiadzie;
 • VIII. Moje nowe plany i przełamanie megalomanii Piłsudskiego;
 • IX. Otrzymuję rozkaz zorganizowania legionów;
 • X. Koniec mojej koncepcji legionowej i kilka uwag strategicznych;
 • XI. Moje pierwsze przeżycia na froncie;
 • XII. Dalsze perypetie na froncie i moja osobista klęska;
 • XIII. Moje przeżycia na froncie bałkańskim;
 • XIV. Wracam na front wschodni;
 • XV. Ostatnie dni wojny;
 • XVI. Spotykam się z Piłsudskim;
 • XVII. Organizuję Wojsko Polskie;
 • XVIII. Mój udział w kampanii 1920 roku;
 • XIX. Kilka koniecznych wyjaśnień;
 • XX. Kilka uwag o wypadkach majowych i moje odejście z wojska;
 • XXI. Okres okupacji i dziesiątki propozycji;
 • XXII. Poprawki do „Poprawek”;
 • Dlaczego milczałem?
 • Posłowie.

Ordery i odznaczenia[edytuj]

Przypisy

 1. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 6 z 12.02.1921 r.
 2. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 43 z 27.12.1921 r.
 3. Jan Chrzan, Twarde lądowanie na "Bolku"
 4. Dekret Wodza Naczelnego L. 2763 z 15 marca 1921 r. (Dziennik Personalny z 1926 r. Nr 16, poz. 409)
 5. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 29.
 6. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 1717 z 28 maja 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 29, poz. 1208)

Bibliografia[edytuj]

 • T. Kryska Karski S. Żurakowski Generałowie Polski Niepodległej wyd.: Editions Spotkania Warszawa 1991
 • H. P. Kosk Generalicja polska t. 2 wyd.: Oficyna Wydawnicza "Ajaks" Pruszków 2001
 • Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994, ​ISBN 83-11-08262-6