Jacek Raciborski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jacek Raciborski
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1955

prof. dr. hab nauk humanistycznych
Specjalność: socjologia polityki
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1985 – socjologia
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

1998 – socjologia
Uniwersytet Warszawski

Profesura

2013

Jacek Raciborski (ur. 1955) – polski socjolog, wydawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1979 ukończył studia socjologiczne w ówczesnym Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020 r. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Doktoryzował się w 1985 pracą pt. Przemiany ideologii socjalistycznej: Polska 1947–1956, natomiast habilitację uzyskał w 1998 pracą pt. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995. W styczniu 2013 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku kierownika Katedry Socjologii Polityki. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą. Prowadził kilka projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego (półrocznik) „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”. Członek Komitetu Socjologii PAN kolejnych kadencji poczynając od roku 2010.

Do jego zainteresowań naukowych zaliczają się zagadnienia socjologii polityki, instytucjonalne podstawy ładu politycznego oraz teoria demokracji[1].

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora w 2008 uzyskał Przemysław Sadura[2], w 2014 Wojciech Rafałowski[3] oraz m.in. Agnieszka Kwiatkowska.

Jest założycielem i prezesem Wydawnictwa Naukowego Scholar[4].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • "O marksowskiej koncepcji ideologii", Studia Filozoficzne 1980 nr 4
 • "Przyczynek do analizy ideologii industrializacji w okresie planu sześcioletniego", „Ekonomista” 1986 nr 3
 • "O idiołoskim priedusłowiam reformu u socjalizmu: Iskustwo Polskie, Marksisticzka Misao 1988 nr 2, Beograd
 • Rytuał, plebiscyt czy wybory?: socjologiczna analiza wyborów do rad narodowych w 1988 roku, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1989
 • Polska scena polityczna a wybory (red. wraz S. Gebethnerem), Warszawa 1993
 • Naród-władza-społeczeństwo, (red. wraz z A. Jasińską-Kanią), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996
 • Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997
 • "How the Voters Respond: Poland", w: K. Lawson, A. Rommele, G. Karasimeonov (red), Cleavages, Parties and Voters. Praeger, Westport, Connecticut, London 1999
 • „Antynomie konstytucyjnych wartości w polskim prawie wyborczym”, Studia Prawnicze, 2001, nr 1
 • Polityka polska: szkice, 2003
 • Demokratie in Polen: Elemente des politischen Systems (współautor J. Wiatr), Barbara Budrich Verlag, Opladen 2005
 • Elity rządowe III RP Portret socjologiczny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006
 • „Teoria demokracji a reguły wyborów”, „Nauka” nr 3/2006
 • Oswajanie wielkiej zmiany: Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji (red. wraz z I. Krzemińskim), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007
 • "Forming Government Elites in a New Demoracy: The Case of Poland”, Communist and Postcommunist Studies, (vol.40) 1/2007
 • „Obywatel czasu transformacji – niespełnione nadzieje” , „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2009, zeszyt 2
 • Praktyki obywatelskie Polaków, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010
 • La Pologne (chaptire 20), w: Jean-Michele de Waele, Paul Magnete (red.) Les democraties europeennes, Armand Colin, Paris 2008, wyd. II zaktualizowane Armand Colin, Paris 2010
 • Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 • The State and the People: Relations Old and New, "Polish Sociological Review" 1(173)/ 2011
 • Państwo w praktyce: style działania, ZW Nomos, Kraków 2017
 • Po przełomie 1989 r: konsolidacja demokracji jako wielki temat uniwersyteckiej socjologii warszawskiej, w: M. Wąsowicz (red), Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, seria: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816 -2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020
 • Logika politycznych konfliktów i ich wyborcze manifestacje, w: Rocznik Strategiczny 2019/2020, t. 25, seria wyd. red. Roman Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pracownicy Instytutu: Jacek Raciborski. Instytut Socjologii UW. [dostęp 2010-07-22].
 2. Dr hab. Przemysław Sadura, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-28].
 3. Fragmentacja i polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych / Wojciech Rafałowski.. uw.edu.pl. [dostęp 2023-08-28]. (pol.).
 4. O nas. [w:] Wydawnictwo Naukowe Scholar [on-line]. scholar.com.pl/. [dostęp 2016-04-08].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]