Przejdź do zawartości

Jan Chryzostom Pieniążek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jan Chryzostom Pieniążek
Ilustracja
Herb
Odrowąż
Data i miejsce urodzenia

ok. 1630
Gorlice

Data śmierci

1712

Jan Chryzostom Pieniążek herbu Odrowąż (ur. ok. 1630 w Gorlicach[1], zm. 1712) – marszałek sejmu w Warszawie od 17 marca do 4 maja 1666, starosta oświęcimski od 1666, wojewoda sieradzki od 1683, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1681 i 1688 roku[2], skarbnik przemyski w latach 1657–1665[3], pułkownik województwa krakowskiego w 1674 roku[4].

Od 1661 dziewiętnaście razy był posłem na sejm z województwa krakowskiego. Poseł sejmiku proszowickiego na sejm 1661 roku, sejm 1662 roku, sejm 1665 roku, sejm 1667 roku[5]. Poseł sejmiku zatorskiego księstw oświęcimskiego i zatorskiego na sejm wiosenny 1666 roku[6]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z województwa krakowskiego[7]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z księstw oświęcimskiego i zatorskiego[8]. Poseł sejmiku zatorskiego na sejm koronacyjny 1676 roku, sejm 1677 roku, poseł sejmiku mielnickiego na sejm 1683, poseł na sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku[9].

Podczas wojen ze Szwecją stał wiernie przy królu. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[10]. Elektor Jana III Sobieskiego z księstwa oświęcimskiego i zatorskiego w 1674 roku[11]. Poseł na sejm 1677 roku[12]. W 1697 witał w Krakowie przybywającego na koronację Augusta II.

Był członkiem konfederacji warszawskiej 1704 roku[13].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Nowa Małopolska – nowy biznes, nowe technologie, nowi ludzie, nowa energia regionu [online], www.nowamalopolska.pl [dostęp 2017-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04].
 2. Herbarz polski, t. I, Lipsk 1839-1846, s. 381.
 3. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 377.
 4. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
 5. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 363.
 6. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 482.
 7. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 72.
 8. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 114.
 9. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 626.
 10. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.
 11. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 148.
 12. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 252.
 13. Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbato Ante Dominicam Cantate Proximo Anno 1704, [b.n.s.]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]