Przejdź do zawartości

Jan III głubczycki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jan III głubczycki
książę głubczycki
Okres

od 1445/1449
do 1482/1485

Poprzednik

Wacław II opawski

Następca

przyłączenie do królestwa czeskiego

książę fulnecki
Okres

od 1454
do 1464

Poprzednik

Hanusz fulnecki

Następca

Jerzy Krumsin

Dane biograficzne
Dynastia

Przemyślidzi

Data urodzenia

ok. 1425

Data śmierci

1482/1485

Ojciec

Wacław II opawski

Matka

Elżbieta z Kravař

Jan III Głubczycki zw. Pobożnym, Przemyślida (ur. ok. 1425, zm. pomiędzy 1482 a 1485) – książę głubczycki, w latach 1454–1464 dodatkowo na Fulneku.

Jan III był młodszym synem księcia opawsko-głubczyckiego Wacława II i bliżej nieznanej Elżbiety z Kravař. W źródłach po raz pierwszy Jan pojawia się w 1438, kiedy we Wrocławiu został pasowany na rycerza.

Po śmierci ojca, która nastąpiła pomiędzy 1445 a 1449, został księciem w Głubczycach, podczas gdy jego brat Hanusz został władcą w niewielkim Fulneku. W 1454 wobec bezpotomnej śmierci brata na powrót zjednoczył ojcowiznę, jednak bez zasadniczej części z Opawą (choć Jan miał po ojcu formalnie prawo do 1/3 Opawszczyzny), w której rządzili jego stryjowie Wilhelm, Ernest i Przemek II, oraz bez Edelštejnu i Cukmantlu.

Jan III był żonaty z nieznaną bliżej Katarzyną, zmarłą około 1463, z którą nie doczekał się potomstwa. Po śmierci swojej pierwszej żony nie ożenił się powtórnie, dzięki czemu zyskał w źródłach przydomek Pobożny. Nie mając dzieci i następców, książę zdecydował się w 1464 sprzedać swoje prawa do Opawszczyzny królowi czeskiemu Jerzemu z Podiebradów, zaś Fulnek zastawił niejakiemu Jerzemu Krumsinowi.

W wojnie, jaka wybuchła pomiędzy Władysławem Jagiellończynkiem a Maciejem Korwinem, Jan III początkowo wsparł tego pierwszego, wobec jednak zajęcia Śląska przez króla węgierskiego w 1479 książę uznał się za lennika Macieja.

Jan III Pobożny zmarł pomiędzy 1482 a 1485. Głubczyce po jego śmierci, jako opróźnione lenno, zostały przejęte przez Macieja Korwina, który następnie przekazał je swojemu naturalnemu synowi Janowi.