Jan Mazurkiewicz (wojskowy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy pułkownika Armii Krajowej. Zobacz też: Jan Mazurkiewicz (psychiatra).
Jan Mazurkiewicz
Zagłoba, Socha, Sęp, Radosław
Ilustracja
ppłk Jan Mazurkiewicz podczas powstania warszawskiego, wrzesień 1944
generał brygady generał brygady
Data i miejsce urodzenia 27 sierpnia 1896
Lwów, Austro-Węgry
Data i miejsce śmierci 4 maja 1988
Warszawa, Polska
Przebieg służby
Lata służby 1914-1922, 1927-1945
Siły zbrojne Legiony Polskie
Wojsko Polskie
Tajna Organizacja Wojskowa
Armia Krajowa
Jednostki 1 Pułk Piechoty Legionów
6 Pułk Piechoty Legionów
8 Pułk Piechoty Legionów
44 Pułk Piechoty
Obszar Warowny „Wilno”
Komenda Główna Związku Strzeleckiego
22 Pułk Piechoty
Centrum Wyszkolenia Piechoty
Kierownictwo Dywersji KG AK
Zgrupowanie AK „Radosław”
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
Stanowiska dowódca Kedywu
dowódca zgrupowania
delegat na Obszar Centralny Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj
Główne wojny i bitwy I wojna światowa

II wojna światowa:

powstanie antykomunistyczne w Polsce (1944–1953)

Odznaczenia
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Order Krzyża Grunwaldu II klasy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Niepodległości z Mieczami Krzyż Walecznych (1920-1941, czterokrotnie) Krzyż Walecznych (od 1941, czterokrotnie) Krzyż Walecznych (od 1941, trzykrotnie) Krzyż Armii Krajowej Warszawski Krzyż Powstańczy Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
Od Lewej: mjr Wacław Janaszek „Bolek” (szef sztabu „Radosława”), gen. Tadeusz Bór-Komorowski, ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław” i kpt. Ryszard Krzywicki „Szymon” (adiutant)

Jan Mazurkiewicz ps. „Zagłoba”, „Socha”, „Sęp”, „Radosław” (ur. 27 sierpnia 1896 we Lwowie, zm. 4 maja 1988 w Warszawie) – pułkownik AK i generał brygady ludowego Wojska Polskiego.

Przed 1914 członek organizacji niepodległościowych. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, a następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym zawodowy oficer Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 założył konspiracyjną Tajną Organizację Wojskową. Od 1 lutego 1944 dowódca Kedywu. Podczas powstania warszawskiego był dowódcą Zgrupowania AK „Radosław”, jednej z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych jednostek Armii Krajowej. Po wojnie był prześladowany przez władze Polski Ludowej i skazany został na dożywocie.

Po upadku stalinizmu został wypuszczony na wolność i zrehabilitowany. Działał w Zarządzie Głównym ZBoWiD-u, w latach 1981-1983 był członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, w 1983 został członkiem Rady Krajowej PRON[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Młodość i I wojna światowa[edytuj | edytuj kod]

Syn Bazylego, bednarza prowadzącego własny warsztat i Barbary Franciszki z domu Lebrand. Dzieciństwo spędził w Złoczowie, gdzie od 1902 uczęszczał do szkole powszechnej. a od 1906 do tamtejszego gimnazjum. Działał aktywnie w ruchu skautowskim, był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wraz z rodziną przeniósł się w 1911 do Lwowa, gdzie kontynuował naukę w VII Gimnazjum Państwowym[2].

Był członkiem młodzieżowej grupy Zarzewie, a później należał do Związku Strzeleckiego, z którego batalionem marszowym przybył 30 sierpnia 1914 do Krakowa. Po krótkim przeszkoleniu wstąpił do I Brygady Legionów Polskich, w której był żołnierzem kompanii I batalionu. Następnie został przydzielony do batalionu marszowego kpt. Leona Berbeckiego i w jego szeregach wziął udział w wielkiej bitwie pod Łowczówkiem, w czasie której został ranny i wzięty do niewoli rosyjskiej. Zbiegł z niej w czerwcu 1915, po czym przedostał się ponownie do swojej jednostki. W październiku ponownie został ranny, odbywał następnie leczenie w szpitalu, po opuszczeniu którego ukończył kurs podoficerski. Jako sierżant został w lipcu 1916 przeniesiony do 6 pp I Brygady Legionów, w której służył aż do kryzysu przysięgowego. Pełnił wówczas funkcję prezesa Rady Żołnierskiej pułku, na skutek czego został aresztowany 4 września 1917 i osadzony w więzieniu w Przemyślu. Za czynny udział w kryzysie groziła mu kara śmierci. Wkrótce potem został zwolniony i wcielony do armii austriackiej, z której zdezerterował 4 marca 1918. Przedarł się do II Korpusu Polskiego w Rosji dowodzonego przez gen. Józefa Hallera, w szeregach którego brał udział w bitwie kaniowskiej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej dostał się do oddziału lotnego Komendy Naczelnej nr 3 POW w Kijowie. Brał udział w licznych akcjach dywersyjnych oraz walkach z oddziałami niemieckimi i ukraińskimi. Infiltrował także oddziały armii austriackiej.

Dwudziestolecie międzywojenne[edytuj | edytuj kod]

Od listopada 1918 był żołnierzem Wojska Polskiego. Później przydzielono go do Oddziału II Sztabu Generalnego w Dowództwie Okręgu Korpusu II Lublin. W trakcie wojny polsko–bolszewickiej służył jako kurier wojskowy (przywoził m.in. listy Józefa Piłsudskiego do Semena Petlury) oraz oficer kontrwywiadu.

W 1922 został na krótki okres przeniesiony do rezerwy i przydzielony do 8 Pułku Piechoty Legionów w Lublinie. Od 1924 pełnił służbę oficera narodowościowego w 13 Dywizji Piechoty. Brał udział w przygotowaniach do przewrotu majowego na terenie okręgu lubelskiego. 15 maja 1930 został powołany do służby czynnej, przemianowany na oficera zawodowego w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 i 369. lokatą w korpusie oficerów piechoty oraz przydzielony do 44 pp w Równem[3]. W 1932 pozostawał w dyspozycji dowódcy Obszaru Warownego „Wilno” z przeznaczeniem do prac przysposobienia wojskowego[4]. Prowadził w tym okresie działalność kontrwywiadowczą przeciwko ZSRR. W 1934 ukończył kurs dowódców batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, następnie został przeniesiony z Komendy Głównej Związku Strzeleckiego do 22 Pułku Piechoty w Siedlcach[5].

W latach 1938–1939 był wykładowcą taktyki na kursach dla dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. W sierpniu 1939, przed wybuchem II wojny światowej, był w sztabie Grupy Operacyjnej Dywersji (późniejsza Ekspozytura 2).

II wojna światowa[edytuj | edytuj kod]

W połowie września 1939 w Stanisławowie założył Tajną Organizację Wojskową. Po klęsce wrześniowej Komenda tej organizacji mieściła się w Budapeszcie. Po odmeldowaniu się u Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Paryżu, powrócił do Budapesztu, gdzie zajął się organizacją jednostek TOW na terenie okupowanego kraju. W tym czasie współpracował z płk. Adamem Krajewskim przy organizacji na Węgrzech bazy przerzutowej: Kraj - Budapeszt - Paryż[6].

W czerwcu 1940 powrócił do kraju obejmując funkcję Komendanta Głównego TOW, samodzielnej organizacji bojowo-dywersyjnej działającej według wytycznych Związku Walki Zbrojnej. W marcu 1943, po scaleniu TOW z „Kedywem” – Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, został zastępcą szefa organizacji, płk. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”. 13 kwietnia 1943 awansował na podpułkownika. 1 lutego 1944 natomiast objął dowództwo Kedywu AK..

W powstaniu warszawskim dowodził zgrupowaniem (nazwanym od jego pseudonimu Radosław), w skład którego wchodziły oddziały: Broda 53, Zośka, Parasol, Miotła, Pięść i Czata 49.

Przeszedł szlak bojowy od Woli, poprzez Stare Miasto, ewakuację kanałami, Czerniaków i ponownie przejście kanałami na Mokotów. 11 sierpnia odniósł poważną ranę w czasie walk w rejonie ul. Okopowej i Stawek. Rannego "Radosława" żołnierze wynieśli z pola walki i ulokowali w szpitalu Jana Bożego. Później przeniesiono go do kamienicy Tyszkiewiczów na Krzywym Kole. Gdy przebywał w szpitalu zgrupowaniem dowodzili w jego zastępstwie ppłk. Franciszek Rataj "Paweł" i szef sztabu Kedywu mjr Wacław Janaszek "Bolek". 27 sierpnia ponownie przejął dowodzenie. Po upadku Starówki jego zgrupowanie walczyło na Czerniakowie. 15 września 1944 na wschodni brzeg Wisły wysłał swego oficera łącznikowego mjr. Stefana Micha "Kmitę" w celu nawiązania łączności z polskimi oddziałami Berlingowców. Wobec braku zdecydowanej pomocy z ich strony 20 września nakazał swoim zdziesiątkowanym oddziałom opuszczenie Czerniakowa i przejście kanałami na Mokotów.

W momencie zakończenia powstania został awansowany do stopnia pułkownika. Nie trafił do niewoli. Opuścił ruiny zniszczonej stolicy. Następnie kontynuował działalność konspiracyjną. Po kapitulacji kontynuował działalność konspiracyjną, a po rozwiązaniu Armii Krajowej został delegatem na Obszar Centralny Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

Okres powojenny[edytuj | edytuj kod]

W końcu postanowił zrezygnować z dalszej walki, uznając dalszy opór za bezcelowy. 1 sierpnia 1945, w pierwszą rocznicę wybuchu powstania, został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Zwolniony po miesiącu, stanął na czele tzw. Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK. 8 września zwrócił się do byłych akowców i osób pozostających w konspiracji z apelem o ujawnienie się oraz skorzystanie z amnestii. U części oficerów AK spotkało się to z dezaprobatą, a nawet posądzeniem o zdradę. W wyniku jego apelu ujawniło się około 50 tys. członków podziemia. 12 września, kpt. Stanisław Sojczyński, wystosował do pułkownika list otwarty, w którym ostro skrytykował go i nazwał zdrajcą[7]. Mazurkiewicz powołał do życia Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Zgrupowania "Radosław". Był w stałym kontakcie ze swoimi dawnymi żołnierzami, którym pomagał odnaleźć się w trudnych powojennych latach. Jesienią 1945, po aresztowaniu i skazaniu na śmierć za rzekomą współpracę z gestapo, byłego szefa wywiadu baonu "Parasol", por. Aleksandra Kunickiego, zainterweniował listownie do Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, Bolesława Bieruta. Odniosło to pożądany skutek i wkrótce Kunicki wyszedł na wolność[8].

4 lutego 1949 został ponownie aresztowany. W czasie całego dochodzenia wymyślnymi torturami był zmuszany do zeznań obciążających pierwszego szefa Kedywu gen. Augusta Emila Fieldorfa ''Nila'', jednak jego nieugięta postawa spowodowała, że zrezygnowano z próby wykorzystania go jako świadka oskarżenia w procesie przeciwko "Nilowi". 16 listopada 1953 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie odbyła się jego główna rozprawa. Tego samego dnia Mazurkiewicz, na podstawie spreparowanych dowodów, bez dopuszczenia przed sąd świadków obrony, skazany został skazany przez sędziego ppłk. Mieczysława Widaja na karę dożywotniego więzienia. Wyrok odbywał w Zakładzie Karnym we Wronkach, skąd w wyniku amnestii wyszedł na wolność w maju 1956[9]. Rok później został zrehabilitowany. Po wyjściu z więzienie początkowo zajął się rzemiosłem. Od 1958 prowadził kawiarnię pod nazwą „Wiklina”, formalnie zapisaną na jego żonę[10]. Oprócz tego aktywnie działał w środowisku kombatanckim. Był wieloletnim wiceprezesem Zarządu Głównego ZBoWiD.

Uchwałą Rady Państwa PRL nr 74/80 z 9 października 1980 został awansowany do stopnia generała brygady. 11 października 1980 w Belwederze odebrał od przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego swoją nominację generalską[11]. W sierpniu 1981 z okazji 37. rocznicy wybuchu wowstania warszawskiego, na fali odwilży TVP wyemitowała film dokumentalny, w którym "Radosław" opowiedział o rzeczywistej "pomocy sowieckiej udzielonej powstańczym oddziałom AK". W niewyjaśnionych do końca okolicznościach materiał ten zaginął z archiwów Telewizji Polskiej[12].

Podczas obowiązywania stanu wojennego, w latach 1981–1983 był członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Przewodniczący Komisji ZG ZBoWiD ds. Warszawskiego Krzyża Powstańczego. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych gen. Mazurkiewicz, wówczas najwyższy stopniem i funkcją były oficer AK w Polsce, wszedł w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Został pochowany z honorami wojskowymi 11 maja 1988 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w kwaterze 24A. W pogrzebie wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Państwa, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zwierzchnik Sił Zbrojnych PRL – gen. armii Wojciech Jaruzelski, minister obrony narodowej – gen. armii Florian Siwicki, przewodniczący Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego – Jan Dobraczyński i przewodniczący Rady Naczelnej ZBoWiD – prof. Henryk Jabłoński.

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Jego żoną była Maria Anna z domu Zienkiewicz ps. Irma (1903-1985), kapitan AK[13], szefowa łączniczek sztabu Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej[14].

Brat „Radosława”, kpt. Franciszek Mazurkiewicz, zginął podczas powstania warszawskiego[15].

Awanse[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Odniesienia w kulturze[edytuj | edytuj kod]

W 2013 powstał film z gatunku dokument–fabularyzowany oraz dramat wojenny pt. Radosław w reżyserii Małgorzaty Bramy, oparty na biografii płk Jana Mazurkiewicza[25].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. „Trybuna Robotnicza”, nr 109 (12961), 10 maja 1983, s. 6.
 2. Powstańcze Biogramy - Jan Mazurkiewicz, www.1944.pl [dostęp 2018-03-28] (ang.).
 3. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych z 18 czerwca 1930 r., Nr 11, s. 196.
 4. Rocznik oficerski 1932, s. 69, 452.
 5. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych z 22 grudnia 1934 r., Nr 14, s. 259.
 6. Jan Mazurkiewicz "RADOSŁAW", www.info-pc.home.pl [dostęp 2018-05-25].
 7. List otwarty do "Radosława", www.info-pc.home.pl [dostęp 2018-05-25].
 8. Aleksander Kunicki RAYSKI, www.info-pc.home.pl [dostęp 2018-05-25].
 9. Łożański. W więzieniach PRL 1991 ↓, s. 71, 72, 75, 79, 80.
 10. Łożański. W więzieniach PRL 1991 ↓, s. 83.
 11. Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (95), Warszawa 1981, s. 291.
 12. Jan Mazurkiewicz "RADOSŁAW", www.info-pc.home.pl [dostęp 2018-05-25].
 13. W Zgrupowaniu Radosław na Woli | Batalion AK Parasol, batalionparasol.pl [dostęp 2018-05-28] (pol.).
 14. Powstańcze Biogramy - Maria Zienkiewicz, www.1944.pl [dostęp 2018-06-23] (ang.).
 15. Powstańcze Biogramy - Franciszek Mazurkiewicz, www.1944.pl [dostęp 2018-03-28] (ang.).
 16. Rocznik oficerski 1923, s. 147, 483.
 17. Rocznik oficerski 1924, s. 141, 423.
 18. a b c d e f Zmarł generał Jan Mazurkiewicz „Radosław”. „Biuletyn Informacyjny”. T. 29 (14-26)/1988, s. IV-V. Krajowa Agencja Informacyjna (Poland). 
 19. a b c d e f g h i Kto jest kim w Polsce. Informator Biograficzny. Warszawa: Interpress, 1984, s. 605.
 20. Krzyż Grunwaldu [w:] „Orzeł biały. Miesięcznik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN)”. Nr 10, 2000, s. 17
 21. a b c d e f Zygmunt Kotkowski: W hołdzie tym co odeszli.... Londyn: Hornsey Printers, 1970, s. 6.
 22. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 12/1935, s. 1
 23. Dziennik Personalny MSWojsk Nr 8/1931, s. 360
 24. Stanisław Mazurkiewicz: Czy Radosław był postacią kontrowersyjną? [w:] „Zeszyty Historyczne” nr 128. Paryż: Instytut Literacki, 1999. s. 146
 25. Film w serwisie FilmPolski.pl (26.08.2013)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]