Przejdź do zawartości

Jan Wiktor Sienkiewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jan Wiktor Sienkiewicz
Ilustracja
Jan Wiktor Sienkiewicz (2008)
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

21 lipca 1960

prof. dr hab. nauk humanistycznych
Specjalność: historia sztuki
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

1992-01-01 – historia sztuki
KUL

Habilitacja

1998-10-21 – historia sztuki
KUL

Profesura

2014-08-14

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Jan Wiktor Sienkiewicz (ur. 21 lipca 1960 w Przerośli) – polski historyk sztuki, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych. Klasyfikacje KBN: nauki historyczne, architektura i urbanistyka, nauki o sztukach pięknych. Specjalności: historia sztuki, polska sztuka emigracyjna w XX w[1]. Kierownik jedynego na świecie w strukturach uniwersyteckich Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)[2]. Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO)[3].

Życiorys

[edytuj | edytuj kod]

W latach 1981–1987 studiował prawo i historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W 1987 uzyskał na tej uczelni stopień magistra historii sztuki. Na tej samej uczelni w 1992 r. obronił pracę doktorską: Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995, życie i twórczość, a następnie w 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku[1].

W okresie 1987–1994 był kolejno asystentem w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej KUL, Muzeum Uniwersyteckim KUL oraz w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej tej uczelni. W latach 1989–1993 był rzecznikiem prasowym KUL, a w latach 1994–1997 sekretarzem Sekcji Historii Sztuki na tej uczelni. Od 1988 do 1989 pełnił funkcję kustosza Muzeum Uniwersyteckiego KUL. W 1996 został mianowany adiunktem w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. W 2000 objął stanowisko kierownika Katedry Kultury Artystycznej w Instytucie Historii Sztuki KUL, którą to funkcję sprawował do września 2007[4].

W latach 2000–2006 był kuratorem Agencji Fotograficznej Terra oraz Akademickiego Studium Filmowego KUL. Od maja 2003 do września 2007 był profesorem nadzwyczajnym KUL w tym samym instytucie, od maja 2000 do września 2007 był też członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL[4].

Równocześnie jest też od 2000 r. profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Od października 2006 do października 2007 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Antropologii Kulturowej Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym UKSW. Od 1 października 2007 do 30 września 2009 był kierownikiem Katedry Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW i członkiem Rady Wydziału Teologicznego UKSW. W latach 2007–2009 był kierownikiem Zakładu Historii Kultury i Sztuki ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Członek Senatu Akademickiego ALMAMER 2007–2010. Od roku akademickiego 2009/2010 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK. Od stycznia 2010 kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK. 14 sierpnia 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1]. Od 1 października 2016 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na tym uniwersytecie[5].

Twórczość naukowa

[edytuj | edytuj kod]

Prace badawcze i publikacyjne Jana Wiktora Sienkiewicza dotyczą:

 • zagadnień związanych z kulturą artystyczną w obrębie XX-wiecznej polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej; zwłaszcza polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego na emigracji po 1939 roku, w tym szczególnie:
  • twórczości artystów generała Władysława Andersa z Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu, za lata 1942–1949;
  • twórczości plastycznej artystów tak zwanego Polskiego Londynu 1945–1989 (Szkoła Malarstwa Sztalugowego i Grafiki Użytkowej Mariana Bohusza-Szyszki, Wydział Sztuk Pięknych PUNO, Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii APA) i innych polskich związków, szkół, stowarzyszeń i grup artystycznych w Anglii po drugiej wojnie światowej;
  • dziejów polskich i obcych galerii sztuki współczesnej na emigracji a szczególnie w Wielkiej Brytanii (Drian Galleries, Grabowski Gallery, Centaur Gallery);
  • twórczości polskich artystów na Bliskim Wschodzie, Egipcie i we Włoszech (1942–1947);
 • sztuki włoskiej XX wieku – szczególnie środowiska artystycznego Mediolanu (w tym Triennale di Milano i Attilio Alfieri) oraz Rzymu (Accademia di Belle Arti);
 • twórczości artystów polskiego pochodzenia na Litwie, Białorusi i Ukrainie, szczególnie Roberta Bluja;
 • badań związków sztuki i turystyki (szczególnie na Mazowszu);
 • związków sztuk plastycznych z muzyką i literaturą.

Jest autorem, współautorem i współredaktorem 38 książek (w tym: autorskie monografie, opracowania pod redakcją i serie wydawnicze) oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych

Książki

[edytuj | edytuj kod]
 • Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, ISBN 83-228-0238-2.
 • Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995, życie i twórczość, Lublin 1995, ISBN 83-228-0513-6.
 • Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997, ISBN 83-228-0590-X.
 • Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003, ISBN 83-227-2071-8.
 • Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.), Warszawa-Londyn 2004 ISBN 83-89600-01-3.
 • Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin 2005 (tekst w j. polskim i angielskim), ISBN 83-227-2379 (błędny ISBN)
 • Turystyka jako dialog kultur (współred.) Warszawa 2005, ISBN 83-60197-08-3.
 • Bariery kulturowe w turystyce (współred.), Warszawa 2007, ISBN 978-83-60197-41-7.
 • Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007 (wydanie polskojęzyczne), ISBN 978-83-89376-57-2.
 • Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007 (wydanie angielskojęzyczne), ISBN 978-83-89376-56-5.
 • Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (współred.), Warszawa 2008, ISBN 978-83-60197-75-2.
 • Człowiek w podróży (współred.), Warszawa 2009, ISBN 978-83-60197-82-0.
 • Węgrów i Ziemia Liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna (współred.), Warszawa 2009, ISBN 978-83-60197-92-9.
 • Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010 (tekst w j. polskim i angielskim), ISBN 978-83-231-2498-6.
 • Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków (współred.), Warszawa 2010, ISBN 978-83-60197-96-7.
 • Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu (współred.), Warszawa 2011, ISBN 978-83-7436-167-5.
 • Baśń w terapii i wychowaniu (współred.), Warszawa 2012, ISBN 978-83-7436-307-5.
 • Aksjologia podróży (współred.), Warszawa 2012, ISBN 978-83-62644-14-8.
 • „Bluj. Przestrzeń i figura”, Wilno 2012, ISBN 978-609-95181-7-6.
 • Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939–1989, Toruń 2012, ISBN 978-83-231-2942-4.
 • „Artyści Andersa. Continuità e novità”, Warszawa-Toruń 2013, ISBN 978-83-89376-97-8.
 • Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji. W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga (współred.), Warszawa 2014, ISBN 978-83-936462-2-7.
 • „Artyści Andersa. Continuità e novità”, wydanie drugie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64206-12-2.
 • „Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relation” (współred.), Toruń 2016 ISBN 978-83-231-3438-1.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 3: Katarzyna Zapolska, Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-38-3.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 4: Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Classical palace-garden layouts of Volhynia in 1780–1831, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-41-3.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 5: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947–1960) / The creative output of the Nine Graphic Artists’Group (1947–1960), Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-37-6.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 6: Maria Nitka, Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie / The output of Polish artists in papal Rome, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-40-6.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 7: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej / Jews and Judaism in the Mirror of Ancient Art, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978836273765-9.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 8: Joanna Rydzkowska-Kozak, Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Armenian Miniature Paintings in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-63-5.
 • Miasto snów. Robert Bluj. Malarstwo, Wilno 2015 ISBN 978-83-64206-21-4.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 9: Bogna Łakomska, Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n.e. / Collecting in China until XII century AD, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015 ISBN 978-83-62737-71-0.
 • „Pamiętnik Sztuk Pięknych”: Sztuka polska 1945–1970/Polish Art. 1945–1979, pod red. J.W. Sienkiewicza i E. Toniak, Toruń 2015 ISSN 1730-0215.
 • Artyści Andersa. Continuità e novità, wyd. III, Warszawa 2016, s. 533, il. 248, ISBN 978-83-65480-09-5.
 • (Nie)chciana tożsamość, pod red. Katarzyna Lewandowska, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Cezary Lisowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Lublin 2017, ISBN 978-83-231-3789-4.
 • Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63139-49-0.
 • Stanisław Frenkiel (1918-2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, red. nauk. E. Bobrowska, Toruń 2017, ISBN 978-83-231-3904-1.

Członkostwo w stowarzyszeniach i redakcjach

[edytuj | edytuj kod]
 • Współtwórca i redaktor Przeglądu Uniwersyteckiego KUL, 1990
 • Sekretarz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, w latach 1998–2001
 • Zagraniczny korespondent (z Pragi czeskiej) czasopisma Art & Business, w latach 2001–2003
 • Przewodniczący Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL, w latach 2005–2006

Odznaczenia

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-07-07].
 2. Administrator, Zakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji [online], www.historiasztuki.umk.pl [dostęp 2018-07-07] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-07] (pol.).
 3. Super User, Jan Wiktor Sienkiewicz, badania naukowe [online], www.home.umk.pl [dostęp 2018-07-07] (ang.).
 4. a b dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. nadzw.. KUL. [dostęp 2009-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-07-10)].
 5. Nominacje i pożegnania. UMK. [dostęp 2016-10-06].
 6. Lista członków. Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze. [dostęp 2010-02-02]. (pol.).
 7. Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty – Redakcja [online], www.bu.umk.pl [dostęp 2018-07-07] (ang.).
 8. Impressum. „Turystyka Kulturowa”. [dostęp 2012-01-25]. (pol.).
 9. Osoby związane ze stowarzyszeniem AIPP – Jan.W.Sienkiewicz.
 10. Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz.
 11. Zasady [online], apcz.umk.pl [dostęp 2018-07-07] (pol.).
 12. POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA [online], www.world-art.pl [dostęp 2018-07-07].
 13. Studia i monografie – STRONA GŁÓWNA / HOME [online], studia-i-monografie.world-art.pl [dostęp 2018-07-07] (pol.).
 14. Instytut Pamięci Narodowej, Pamięć i Sprawiedliwość, „Instytut Pamięci Narodowej” [dostęp 2018-07-07] (pol.).
 15. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska jest organizacją pozarządową realizującą zadania państwowe zlecane przez Kancelarię Senatu RP i ministerstwa w celu opieki nad Polonią., „Stowarzyszenie Wspólnota Polska” [dostęp 2018-07-07] (ang.).
 16. M.P. z 2023 r. poz. 653
 17. Lista laureatów medalu Zasłużony Kulturze – Gloria Artis [online], MKiDN [dostęp 2023-01-07].
 18. Zasłużeni kulturze. UMK. [dostęp 2014-10-02]. (pol.).