Jan Wiktor Sienkiewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jan Wiktor Sienkiewicz
Ilustracja
Jan Wiktor Sienkiewicz (2008)
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

21 lipca 1960

prof. dr hab. nauk humanistycznych
Specjalność: historia sztuki
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

1992-01-01 – historia sztuki
KUL

Habilitacja

1998-10-21 – historia sztuki
KUL

Profesura

2014-08-14

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Strona internetowa

Jan Wiktor Sienkiewicz (ur. 21 lipca 1960 w Przerośli) – polski historyk sztuki, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych. Klasyfikacje KBN: nauki historyczne, architektura i urbanistyka, nauki o sztukach pięknych. Specjalności: historia sztuki, polska sztuka emigracyjna w XX w[1]. Kierownik jedynego na świecie w strukturach uniwersyteckich Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)[2]. Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO)[3].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W latach 1981–1987 studiował prawo i historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W 1987 uzyskał na tej uczelni stopień magistra historii sztuki. Na tej samej uczelni w 1992 r. obronił pracę doktorską: Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995, życie i twórczość, a następnie w 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku[1].

W okresie 1987–1994 był kolejno asystentem w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej KUL, Muzeum Uniwersyteckim KUL oraz w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej tej uczelni. W latach 1989–1993 był rzecznikiem prasowym KUL, a w latach 1994–1997 sekretarzem Sekcji Historii Sztuki na tej uczelni. Od 1988 do 1989 pełnił funkcję kustosza Muzeum Uniwersyteckiego KUL. W 1996 został mianowany adiunktem w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej KUL. W 2000 objął stanowisko kierownika Katedry Kultury Artystycznej w Instytucie Historii Sztuki KUL, którą to funkcję sprawował do września 2007[4].

W latach 2000–2006 był kuratorem Agencji Fotograficznej Terra oraz Akademickiego Studium Filmowego KUL. Od maja 2003 do września 2007 był profesorem nadzwyczajnym KUL w tym samym instytucie, od maja 2000 do września 2007 był też członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL[4].

Równocześnie jest też od 2000 r. profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Od października 2006 do października 2007 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Antropologii Kulturowej Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym UKSW. Od 1 października 2007 do 30 września 2009 był kierownikiem Katedry Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW i członkiem Rady Wydziału Teologicznego UKSW. W latach 2007–2009 był kierownikiem Zakładu Historii Kultury i Sztuki ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Członek Senatu Akademickiego ALMAMER 2007–2010. Od roku akademickiego 2009/2010 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK. Od stycznia 2010 kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK. 14 sierpnia 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1]. Od 1 października 2016 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na tym uniwersytecie[5].

Twórczość naukowa[edytuj | edytuj kod]

Prace badawcze i publikacyjne Jana Wiktora Sienkiewicza dotyczą:

 • zagadnień związanych z kulturą artystyczną w obrębie XX-wiecznej polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej; zwłaszcza polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego na emigracji po 1939 roku, w tym szczególnie:
  • twórczości artystów generała Władysława Andersa z Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu, za lata 1942–1949;
  • twórczości plastycznej artystów tak zwanego Polskiego Londynu 1945–1989 (Szkoła Malarstwa Sztalugowego i Grafiki Użytkowej Mariana Bohusza-Szyszki, Wydział Sztuk Pięknych PUNO, Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii APA) i innych polskich związków, szkół, stowarzyszeń i grup artystycznych w Anglii po drugiej wojnie światowej;
  • dziejów polskich i obcych galerii sztuki współczesnej na emigracji a szczególnie w Wielkiej Brytanii (Drian Galleries, Grabowski Gallery, Centaur Gallery);
  • twórczości polskich artystów na Bliskim Wschodzie, Egipcie i we Włoszech (1942–1947);
 • sztuki włoskiej XX wieku – szczególnie środowiska artystycznego Mediolanu (w tym Triennale di Milano i Attilio Alfieri) oraz Rzymu (Accademia di Belle Arti);
 • twórczości artystów polskiego pochodzenia na Litwie, Białorusi i Ukrainie, szczególnie Roberta Bluja;
 • badań związków sztuki i turystyki (szczególnie na Mazowszu);
 • związków sztuk plastycznych z muzyką i literaturą.

Jest autorem, współautorem i współredaktorem 38 książek (w tym: autorskie monografie, opracowania pod redakcją i serie wydawnicze) oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych

Książki[edytuj | edytuj kod]

 • Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, ISBN 83-228-0238-2.
 • Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995, życie i twórczość, Lublin 1995, ISBN 83-228-0513-6.
 • Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997, ISBN 83-228-0590-X.
 • Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003, ISBN 83-227-2071-8.
 • Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.), Warszawa-Londyn 2004 ISBN 83-89600-01-3.
 • Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin 2005 (tekst w j. polskim i angielskim), ISBN 83-227-2379 (błędny ISBN)
 • Turystyka jako dialog kultur (współred.) Warszawa 2005, ISBN 83-60197-08-3.
 • Bariery kulturowe w turystyce (współred.), Warszawa 2007, ISBN 978-83-60197-41-7.
 • Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007 (wydanie polskojęzyczne), ISBN 978-83-89376-57-2.
 • Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007 (wydanie angielskojęzyczne), ISBN 978-83-89376-56-5.
 • Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (współred.), Warszawa 2008, ISBN 978-83-60197-75-2.
 • Człowiek w podróży (współred.), Warszawa 2009, ISBN 978-83-60197-82-0.
 • Węgrów i Ziemia Liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna (współred.), Warszawa 2009, ISBN 978-83-60197-92-9.
 • Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010 (tekst w j. polskim i angielskim), ISBN 978-83-231-2498-6.
 • Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków (współred.), Warszawa 2010, ISBN 978-83-60197-96-7.
 • Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu (współred.), Warszawa 2011, ISBN 978-83-7436-167-5.
 • Baśń w terapii i wychowaniu (współred.), Warszawa 2012, ISBN 978-83-7436-307-5.
 • Aksjologia podróży (współred.), Warszawa 2012, ISBN 978-83-62644-14-8.
 • „Bluj. Przestrzeń i figura”, Wilno 2012, ISBN 978-609-95181-7-6.
 • Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939–1989, Toruń 2012, ISBN 978-83-231-2942-4.
 • „Artyści Andersa. Continuità e novità”, Warszawa-Toruń 2013, ISBN 978-83-89376-97-8.
 • Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji. W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga (współred.), Warszawa 2014, ISBN 978-83-936462-2-7.
 • „Artyści Andersa. Continuità e novità”, wydanie drugie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64206-12-2.
 • „Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relation” (współred.), Toruń 2016 ISBN 978-83-231-3438-1.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 3: Katarzyna Zapolska, Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-38-3.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 4: Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Classical palace-garden layouts of Volhynia in 1780–1831, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-41-3.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 5: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947–1960) / The creative output of the Nine Graphic Artists’Group (1947–1960), Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-37-6.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 6: Maria Nitka, Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie / The output of Polish artists in papal Rome, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-40-6.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 7: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej / Jews and Judaism in the Mirror of Ancient Art, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978836273765-9.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 8: Joanna Rydzkowska-Kozak, Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Armenian Miniature Paintings in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014 ISBN 978-83-62737-63-5.
 • Miasto snów. Robert Bluj. Malarstwo, Wilno 2015 ISBN 978-83-64206-21-4.
 • Studia i monografie. Studies and monographs, pod red. Małgorzaty Biernackiej, Waldemara Delugi, Jerzego Malinowskiego, Jana Wiktora Sienkiewicza i Joanny Stacewicz-Podlipskiej, t. 9: Bogna Łakomska, Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n.e. / Collecting in China until XII century AD, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015 ISBN 978-83-62737-71-0.
 • „Pamiętnik Sztuk Pięknych”: Sztuka polska 1945–1970/Polish Art. 1945–1979, pod red. J.W. Sienkiewicza i E. Toniak, Toruń 2015 ISSN 1730-0215.
 • Artyści Andersa. Continuità e novità, wyd. III, Warszawa 2016, s. 533, il. 248, ISBN 978-83-65480-09-5.
 • (Nie)chciana tożsamość, pod red. Katarzyna Lewandowska, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Cezary Lisowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Lublin 2017, ISBN 978-83-231-3789-4.
 • Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63139-49-0.
 • Stanisław Frenkiel (1918-2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Torunu, red. nauk. E. Bobrowska, Toruń 2017, ISBN 978-83-231-3904-1.

Członkostwo w stowarzyszeniach i redakcjach[edytuj | edytuj kod]

 • Współtwórca i redaktor Przeglądu Uniwersyteckiego KUL, 1990
 • Sekretarz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, w latach 1998–2001
 • Zagraniczny korespondent (z Pragi czeskiej) czasopisma Art & Business, w latach 2001–2003
 • Przewodniczący Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL, w latach 2005–2006

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-07-07].
 2. Administrator, Zakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, www.historiasztuki.umk.pl [dostęp 2018-07-07] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-07] (pol.).
 3. Super User, Jan Wiktor Sienkiewicz, badania naukowe, www.home.umk.pl [dostęp 2018-07-07] (ang.).
 4. a b dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. nadzw.. KUL. [dostęp 2009-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-07-10)].
 5. Nominacje i pożegnania. UMK. [dostęp 2016-10-06].
 6. Lista członków. Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze. [dostęp 2010-02-02]. (pol.).
 7. Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty – Redakcja, www.bu.umk.pl [dostęp 2018-07-07] (ang.).
 8. Impressum. „Turystyka Kulturowa”. [dostęp 2012-01-25]. (pol.).
 9. Osoby związane ze stowarzyszeniem AIPP – Jan.W.Sienkiewicz.
 10. Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz.
 11. Zasady, apcz.umk.pl [dostęp 2018-07-07] (pol.).
 12. POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, www.world-art.pl [dostęp 2018-07-07].
 13. Studia i monografie – STRONA GŁÓWNA / HOME, studia-i-monografie.world-art.pl [dostęp 2018-07-07] (pol.).
 14. Instytut Pamięci Narodowej, Pamięć i Sprawiedliwość, „Instytut Pamięci Narodowej” [dostęp 2018-07-07] (pol.).
 15. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska jest organizacją pozarządową realizującą zadania państwowe zlecane przez Kancelarię Senatu RP i ministerstwa w celu opieki nad Polonią., „Stowarzyszenie Wspólnota Polska” [dostęp 2018-07-07] (ang.).
 16. M.P. z 2023 r. poz. 653
 17. Lista laureatów medalu Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, MKiDN [dostęp 2023-01-07].
 18. Zasłużeni kulturze. UMK. [dostęp 2014-10-02]. (pol.).