Janusz Sytnik-Czetwertyński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Janusz Sytnik-Czetwertyński
Ilustracja
Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński (2019)
Data i miejsce urodzenia 2 sierpnia 1967
Jelenia Góra
Zawód, zajęcie filozof

Janusz Sytnik-Czetwertyński (ur. 2 sierpnia 1967 w Jeleniej Górze)[potrzebny przypis] – polski filozof, doktor habilitowany.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. A. Kornaka. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 obronił rozprawę doktorską z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozprawa pod tytułem Podstawy monadyzmu fizycznego. Studium porównawcze z metafizyki została napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Perzanowskiego[1], którego był uczniem[2]. W 2012 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka "Postacie bytu realnego", stanowiąca plon wieloletnich badań autora z zakresu ontologii formalnej. W latach 2003-2013 wykładał na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2007 pełnił funkcję kierownika Pracowni Filozofii.

W latach 2010–2015 nauczał filozofii i deontologii lekarskiej w języku angielskim dla studentów z krajów skandynawskich w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś w latach 2010–2016 prowadził wykłady z zakresu psychoontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie.

Od 2013 jest pracownikiem Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracownikiem CMKP w Warszawie[3], na stanowisku profesora.

W roku 2016, decyzją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia[4]. W tym samym roku został powołany na Przewodniczącego Rady Naukowej KPCK.

W latach 2014–2016 prowadził cykliczne wykłady z filozofii w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw pt. „Podróże filozoficzne” (90 audycji)[5]. Po ich zakończeniu, kontynuował współpracę z Polskim Radiem, gdzie od marca 2016 prowadzi wykłady pt. „Filozoficzny leksykon pojęć ważnych”[6]. Od września 2016 prowadzi w Radiu PiK drugą edycję „Podróży filozoficznych”[7].

Prowadzi również działalność artystyczną. Jest pierwszym tenorem Chóru Męskiego „Copernicus” oraz kompozytorem pieśni mistycznych. Obdarzony tenorem spinto o skali c do c2. Jest również absolwentem Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu. W roku 2020 ukaże się jego debiutancka powieść pt. „Apokatastaza”. W roku 1992 wydał tomik poezji pt. „Jeden dzień”[potrzebny przypis].

Od chwili śmierci prof. Jerzego Perzanowskiego prowadzi działalność wydawniczą jego prac. Od roku 2012 zredagował i wydał 6 książek jego autorstwa[potrzebny przypis].

Zainteresowania naukowe[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza z jego płaszczyzn zainteresowań naukowych związana jest ściśle z zakresem badań prowadzonych przez Jerzego Perzanowskiego, obejmuje przede wszystkim post-leibnizjańskie rozważania metafizyczne. Druga dotyczy badań z zakresu mistyki i stanowi indywidualne pole badawcze autora. Wreszcie trzecia skupia się na badaniach z zakresu etyki i zagadnień pokrewnych[potrzebny przypis].

Za działalność naukową otrzymał w 2008 nagrodę indywidualną II stopnia Rektora UH-P, w 2009 nagrodę I stopnia, zaś w 2010 ponownie nagrodę II stopnia. W 2012 otrzymał kolejną nagrodę indywidualną I stopnia, tym razem za wyniki prac badawczych oraz uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w ciągu sześciu lat od czasu obrony rozprawy doktorskiej[potrzebny przypis].

Jest autorem 15 książek i około 70 artykułów naukowych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą[potrzebny przypis].

Dorobek naukowy (wybór)[edytuj | edytuj kod]

Książki[edytuj | edytuj kod]

 • Metafizyczne Zasady Wszechświata. Kartezjusz – Newton – Leibniz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006, ​ISBN 978-83-233-2220-7​;
 • Spór o stworzenie świata. Koncepcje metafizyczne epoki oświecenia, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2007, ​ISBN 978-83-7133-366-8​;
 • Od filozofii do teologii. Rozważania o wartościach (współautor), Wydawnictwo Gens, Kielce, 2007, ​ISBN 978-8389005-72-4​;
 • Drobiazgi filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, 2008, ​ISBN 978-83-7133-405-4​;
 • Postacie bytu realnego, Wydawnictwo FALL, Kraków, 2010, ​ISBN 978-83-62275-08-3​;
 • Jerzy Perzanowski – Mój Mistrz i Przyjaciel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2010, ​ISBN 978-83-233-2993-0​;
 • Ontologia dynamiczna Kanta-Boścovića, Wydawnictwo Fall, Kraków, 2011, ​ISBN 978-83-62275-27-4​;
 • Pisma różne Issaca Newtona, z języka angielskiego przełożył, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, ​ISBN 978-83-8018-045-1​;
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi – teoria i praktyka, (red.) CMKP, Warszawa 2015, ​ISBN 978-83-62110-43-8​;
 • Księgi wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ​ISBN 978-83-01-19694-3​;
 • Problem jedności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, ​ISBN 978-83-8018-162-5​;
 • Etos. O filozofii i etyce dla lekarzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bydgoszcz 2018, ​ISBN 978-83-01-19981-4​;

Redakcja naukowa[edytuj | edytuj kod]

 • Rozważania o filozofii prawdziwej. Jerzemu Perzanowskiemu w darze, zebrał i zredagował Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, ​ISBN 978-83-233-2653-3​.
 • Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski's Works, edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński, Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​;
 • Jerzy Perzanowski Droga Prawdy, przełożył z języka angielskiego, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Jerzy Perzanowski Rozprawa ontologiczna i inne eseje, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ​ISBN 978-83-8019-344-4​.
 • Jerzy Perzanowski Jest, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych[edytuj | edytuj kod]

Filozofia[edytuj | edytuj kod]

 • The Philosophical Foundations of the Kinematic Atomism of Ruder Josip Boscovich, "Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy", vol. 12, n. 1, Wydawnictwo Ignatianum & Wydawnictwo WAM, Kraków, 2007, s. 139-157.
 • Pojęcie monady w koncepcjach Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Immanuela Kanta, "Diametros – Internetowy Serwis Filozoficzny", numer 15/2008, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 2008, s. 52-61.
 • Fragmenty koncepcji protofizycznej Immanuela Kanta, "Diametros – Internetowy Serwis Filozoficzny", numer 17/2008, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 2008, s. 60-69.
 • Zwięzła krytyka pojęcia sensorium, od Kartezjusza – przez Newtona, Leibniza, Boscovica – do Kanta, "Zagadnienia naukoznawstwa", Zeszyt 3-4 (181-182), Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2009, s. 373-386.
 • Relatywizm a absolutyzm – spór Leibniza z Newtonem o naturę świata, [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, Tom XXXVIII, Zeszyt 3, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011, ISSN 1230-4050 s. 123-137.
 • Some Eighteenth Century Contributions to the Mind-Body Problem (Wolff, Taurellus, Knutzen, Bulfinger and the Pre-Critical Kant), [w:] ”Axiomathes”, vol. 1/2011, Springer-Verlag Italia S.r.l, Milano 2011, ISSN 1122-1151, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10516-011-9171-y
 • Real Man and Real Philosopher, [in:] Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski’s Works, edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński, series: Categories vol. 3, Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​, p. 226, p. 9-13.
 • The Way to the Monadology, [in:] Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski’s Works, edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński, series: Categories vol. 3, Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​, p. 226, p. 15-21.
 • Synteza poglądów Isaaca Newtona, [w:] Isaac Newton "Pisma różne: filozofia natury – metafizyka – alchemia"; wybrał, przetłumaczył i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015, ss. 9-37

Etyka[edytuj | edytuj kod]

 • The problem of lesser evil within the context of public health, [in:] "Journal of Education, Health and Sport" – 2016, Vol. 6, no 10, Wydawnictwo UKW 2016, pp. 299-308, ISSN 2391-8306.
 • The individual face to face with public health: a conflict of interests or a conflict of conditions?, [in:] "Journal of Education, Health and Sport" – 2016, Vol. 6, no 2, UKW 2016, pp. 223-237, ISSN 2391-8306.
 • Ethics and law in public health (współautor), [w:] „Hygeia Public Health”, tom 49, nr 3, s. 377-381, ISSN 1509-1945.
 • Ethical values and economic determinants – a dispute over the shape of health care management system, [in:] "Journal of Education, Health and Sport – 2016; Vol. 6, no 11, pp. 87-97, ISSN 2391-8306.

Tłumaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • Immanuel Kant, Monadologia fizyczna, tłum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, "Kwartalnik Filozoficzny", Tom XXXVI, Zeszyt 4, Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2008, s. 111-125.
 • Ruder Josip Bošković, O duszy, tłum. Janusz Sytnik-Czetwertyński , "Kwartalnik Filozoficzny", Tom XXXVII, Zeszyt 4, Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2009, s. 101-117.
 • G.W. Leibniz, List do Bernoulliego z 29 marca 1715 roku, tłum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, Tom XXXVIII, Zeszyt 1, Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2011, s. 87-89.
 • I. Newton Nowa teoria światła i barw, tłum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, [w:] „Kwartalnik Filozoficzny”, tom XXXIX, zeszyt 3, Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011, s. 143-147.
 • I. Newton Notatki z zakresu alchemii, [w:] Kwartalnik Filozoficzny”, tom XLIII, zeszyt 2, Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, s.169-181, ISSN 1230-4050.

Artykuły w pracach zbiorowych[edytuj | edytuj kod]

 • Immanuela Kanta postkartezjańskie rozważania protofizyczne, [w:] Oblicza filozofii XVII wieku, praca zbiorowa pod red. Stanisława Janeczka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ​ISBN 978-83-7363-786-3​, s. 465-473.
 • Pojęcie Boga we wczesnej filozofii Immanuela Kanta, [w:] Rozważania o filozofii prawdziwej, praca zbiorowa pod red. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ​ISBN 978-83-233-2653-3​, 269-276.
 • Way to the Monadology, [in:] Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski's Works", edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński,Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancester-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​, p. 15-21.
 • O filozofii prawdziwie twórczej i jej granicach, [w:] Jerzy Perzanowski Rozprawa ontologiczna i inne eseje, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ​ISBN 978-83-8019-344-4​.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Recenzentami pracy byli prof. J.J. Jadacki oraz prof. R. Legutko.
 2. Filozofia jako styl życia, "Tygodnik Powszechny", 1 czerwca 2009.
 3. Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego [dostęp 2019-09-04] (pol.).
 4. Jaki skład Odwoławczej Komisji Bioetycznej?, www.termedia.pl [dostęp 2019-09-04] (pol.).
 5. Podróże filozoficzne – Miłego Dnia ! – Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2017-11-24].
 6. Filozoficzny leksykon pojęć ważnych – PiKtogramy – Polskie Radio SA, www.radiopik.pl [dostęp 2016-04-11].
 7. Podróże filozoficzne – PiKtogramy – Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2016-10-27].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]