Janusz Sytnik-Czetwertyński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Janusz Sytnik-Czetwertyński
Ilustracja
dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński
Data i miejsce urodzenia 2 sierpnia 1967
Jelenia Góra
Zawód, zajęcie filozof

Janusz Sytnik-Czetwertyński (ur. 2 sierpnia 1967 w Jeleniej Górze) – polski filozof, doktor habilitowany.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. A. Kornaka. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 obronił rozprawę doktorską z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozprawa pod tytułem Podstawy monadyzmu fizycznego. Studium porównawcze z metafizyki została napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Perzanowskiego[1], którego był uczniem[2]. W 2012 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka "Postacie bytu realnego", stanowiąca plon wieloletnich badań autora z zakresu ontologii formalnej. W latach 2003-2013 wykładał na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2007 pełnił funkcję kierownika Pracowni Filozofii.

Od 2013 jest pracownikiem Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowcy z zakresu psychoontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2010 naucza filozofii i deontologii lekarskiej w języku angielskim dla studentów z krajów skandynawskich w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie.

W latach 2014-2016 prowadził cykliczne wykłady z filozofii w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw pt. "Podróże filozoficzne" (90 audycji)[3]. Po ich zakończeniu, kontynuował współpracę z Polskim Radio, gdzie od marca 2016 prowadzi wykłady pt. "Filozoficzny leksykon pojęć ważnych"[4]. Od września 2016 prowadzi w Radiu PiK drugą edycję "Podróży filozoficznych"[5].

Zainteresowania naukowe[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza z jego płaszczyzn zainteresowań naukowych związana jest ściśle z zakresem badań prowadzonych przez Jerzego Perzanowskiego, obejmuje przede wszystkim post-leibniziańskie rozważania metafizyczne. Druga dotyczy badań z zakresu mistyki i stanowi indywidualne pole badawcze autora. Wreszcie trzecia skupia się na badaniach z zakresu etyki i zagadnień pokrewnych.

Za wyróżniającą działalność naukową otrzymał w 2008 nagrodę indywidualną II stopnia Rektora UH-P, w 2009 nagrodę I stopnia, zaś w 2010 ponownie nagrodę II stopnia. W 2012 otrzymał kolejną nagrodę indywidualną I stopnia, tym razem za wyniki prac badawczych oraz uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w ciągu zaledwie sześciu lat od czasu obrony rozprawy doktorskiej.

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Książki[edytuj | edytuj kod]

 • Metafizyczne Zasady Wszechświata. Kartezjusz – Newton – Leibniz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006, ​ISBN 978-83-233-2220-7​;
 • Spór o stworzenie świata. Koncepcje metafizyczne epoki oświecenia, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2007, ​ISBN 978-83-7133-366-8​;
 • Od filozofii do teologii. Rozważania o wartościach (współautor), Wydawnictwo Gens, Kielce, 2007, ​ISBN 978-8389005-72-4​;
 • Drobiazgi filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, 2008, ​ISBN 978-83-7133-405-4​, recenzenci: prof. Mizińska, prof. Symotiuk.
 • Postacie bytu realnego, Wydawnictwo FALL, Kraków, 2010, ​ISBN 978-83-62275-08-3​;
 • Jerzy Perzanowski – Mój Mistrz i Przyjaciel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2010, ​ISBN 978-83-233-2993-0​;
 • Ontologia dynamiczna Kanta-Boścovića, Wydawnictwo Fall, Kraków, 2011, ​ISBN 978-83-62275-27-4​;
 • Isaac Newton Pisma różne, z języka angielskiego przełożył, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, ​ISBN 978-83-8018-045-1​.

Redakcja naukowa książek i bloków tematycznych[edytuj | edytuj kod]

 • Rozważania o filozofii prawdziwej. Jerzemu Perzanowskiemu w darze, zebrał i zredagował Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, ​ISBN 978-83-233-2653-3​.
 • Między naukoznawstwem a filozofią, blok tematyczny pod redakcją naukową Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, w: „Zagadnienia Naukoznawstwa”, Tom XLV, Zeszyt 3-4 (181-182), Polska Akademia Nauk – Komitet Naukoznawstwa, Warszawa 2009, ISSN 0044-1619.
 • Metafizyczne problemy naukoznawstwa, blok tematyczny pod redakcją naukową Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, w: „Zagadnienia Naukoznawstwa”, Tom XLVI, Zeszyt 1 (183), Polska Akademia Nauk – Komitet Naukoznawstwa, Warszawa 2011, ISSN 0044-1619.
 • Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski's Works, edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński, Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​;
 • Jerzy Perzanowski Droga Prawdy, przełożył z języka angielskiego, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Jerzy Perzanowski Rozprawa ontologiczna i inne eseje, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ​ISBN 978-83-8019-344-4​.
 • Zarządzanie podmiotami - teoria i praktyka, pod redakcją Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, Warszawa 2015, ​ISBN 978-83-62110-43-8​.
 • Jerzy Perzanowski Jest, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Wybrane artykuły w pracach zbiorowych[edytuj | edytuj kod]

 • Immanuela Kanta postkartezjańskie rozważania protofizyczne, w: Oblicza filozofii XVII wieku, praca zbiorowa pod red. Stanisława Janeczka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ​ISBN 978-83-7363-786-3​, s. 465-473.
 • Pojęcie Boga we wczesnej filozofii Immanuela Kanta, w: Rozważania o filozofii prawdziwej, praca zbiorowa pod red. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ​ISBN 978-83-233-2653-3​, 269-276.
 • Filozoficzna kategoryzacja postaw agresywnych, w: Agresja i przemoc w szkole, praca zbiorowa pod red. Ireny Pufal-Struzik, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, 2007, ​ISBN 978-83-7173-150-1​, s. 41-50.
 • Sens mitu w czasie marnym, w: Iluzja a rzeczywistość, praca zbiorowa pod red. M. Kątnego, Kielce, 2007, ​ISBN 978-83-7133-364-4​, s. 125-141.
 • Transformacje pokoleniowe, w: Dziadkowie, rodzice, dzieci. Zaburzenia transmisji międzypokoleniowej, Tom II serii: Rodzina – pokolenia – przekazy, praca zbioro-wa pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej i Sławomira Cudaka, ZPSiR AŚ w Kielcach, Kielce 2007, ​ISBN 978-83-926435-2-4​, s. 337-342.
 • Transgresja ku sobie jako element walki z chorobą, w: O przekraczaniu granic własnych ograniczeń, praca zbiorowa pod red. Ireny Pufal-Struzik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, ​ISBN 978-83-7308-984-6​, s. 83-89.
 • O pewnej umiarkowanej idei i jej wszechpotężnej mocy, w: Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego (100 lat później), praca zbiorowa pod red. Mariana Bukowca i Bożeny Zawadzkiej, Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce, 2008, ​ISBN 978-83-88274-78-7​, s. 101-104.
 • O poczuciu spełnienia jako możliwym celu ludzkich czynów, w: Szkoła w perspek-tywie XXI wieku. Teraźniejszość-Przyszłość, część 3, praca zbiorowa pod red. Bożeny Zawadzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, ​ISBN 978-83-7133-415-3​, s. 199-203.
 • Antropologiczne podstawy systemu oświaty, w: Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty", praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bogaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, ​ISBN 978-83-7204-925-4​, s. 37-49.
 • Real Man and Real Philosopher, in: Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski's Works", edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński,Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancester-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​, p. 9-13.
 • Way to the Monadology, in: Art of Philosophy. A selection of Jerzy Perzanowski's Works", edited by Janusz Sytnik-Czetwertyński,Ontos Verlag, Frankfurt-Paris-Lancester-New Brunswick 2012, ​ISBN 978-3-86838-130-6​, p. 15-21.
 • Rola i pozycja zdrowia publicznego w systemie państwowości, w: "Zarządzanie podmiotami leczniczymi - teoria i praktyka", pod red. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego, Warszawa 2015.
 • Synteza poglądów Isaaca Newtona, w: Isaac Newton Pisma różne, z języka angielskiego przełożył, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, ​ISBN 978-83-8018-045-1​.
 • O filozofii prawdziwie twórczej i jej granicach, w: Jerzy Perzanowski Rozprawa ontologiczna i inne eseje, zredagował i przedmową opatrzył Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ​ISBN 978-83-8019-344-4​.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Recenzentami pracy byli prof. J.J. Jadacki oraz prof. R. Legutko.
 2. Filozofia jako styl życia, "Tygodnik Powszechny", 1 czerwca 2009.
 3. Podróże filozoficzne - Miłego Dnia ! - Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2017-11-24].
 4. Filozoficzny leksykon pojęć ważnych - PiKtogramy - Polskie Radio SA, www.radiopik.pl [dostęp 2016-04-11].
 5. Podróże filozoficzne - PiKtogramy - Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2016-10-27].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]