Jarosław Płuciennik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jarosław Płuciennik (2015)

Jarosław Płuciennik (urodził się 3 grudnia 1966 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, kognitywista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykształcenie[edytuj | edytuj kod]

Ukończył filologię polską i międzywydziałowe indywidualne studia z antropologii kultury na Uniwersytecie Łódzkim (mgr na Wydziale Filologicznym 1991). Podczas stypendiów i staży zagranicznych studiował także kognitywną semantykę i język szwedzki (1994-1996). W 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym (rozprawa Retoryka wzniosłości w dziele literackim, promotor profesor Teresa Cieślikowska), a stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 (kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2009 roku.

Kariera naukowa[edytuj | edytuj kod]

W latach 1991-1999: asystent w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, 1999-2006: adiunkt w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, od 2009: profesor zwyczajny w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej.

W latach 2004-2006 był Pełnomocnikiem Dziekana ds. Internacjonalizacji Badań i Procesu Kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ, 2009-2012: Kierownik Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury na Wydziale Filologicznym UŁ, 2010-2012: profesor wizytujący w Akademii Muzycznej im. Bacewiczów w Łodzi, 2011-2012: Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ, od 2012: Prorektor ds. Programów i Jakości Kształcenia w UŁ, od 2014: Kierownik Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego półrocznika „Zagadnienia Rodzajów Literackich”.

Kieruje kilkoma projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi The iProfessional (iPro) oraz Boys Reading.

Prowadził studia i badania w Lund University Cognitive Science w Szwecji, w Westminster College i Clare Hall w Cambridge, w Instytucie Kultury w Bolzano i w CEU w Budapeszcie.

Zainteresowania badawcze[edytuj | edytuj kod]

Prowadził badania z zakresu kultury literackiej, semantyki kognitywnej, historii idei, uniwersytetu, reformacji. Istotny obszar jego zainteresowań naukowych stanowią zagadnienia dotyczące procesów czytania i uczenia się - badania z perspektywy porównawczej, kognitywnej oraz z zakresu nowych technologii w edukacji (m.in. iphonology, MOOCs). Aktualnie zajmuje się także przekładami psalmów, przy czym interesują go kognitywne aspekty obecności figur poetyckich w tłumaczeniach psalmów.

Działalność w organizacjach[edytuj | edytuj kod]

Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, British Comparative Literature Association (UK), International Comparative Literature Association, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, International Cognitive Linguistics Association.

2011-2012: Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, od 2014: członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, od 2015: Przewodniczący Komisji Kultury i Sztuki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi.

2007: delegat do Synodu Diecezji Warszawskiej Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od 2012: członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 2012: sędzia Sądu Dyscyplinarnego Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Opublikował ponad 80 książek i artykułów po polsku i po angielsku. Najważniejsze książki to:

 • Retoryka wzniosłości w dziele literackim (Kraków 2000);
 • Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej (Kraków 2002);
 • Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia (Łódź 2002, II wyd. Kraków 2004);
 • Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga (Kraków 2006);
 • Infinity in Language. Conceptualisation of the Experience of the Sublime (Newcastle 2008) (współautor Kenneth Holmqvist);
 • Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej (Kraków 2009).

Współredaktor m.in.:

 • Wokół gotycyzmów (Kraków 2002)
 • Gotycyzm i groza w kulturze (Łódź 2003).
 • Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hübner i J. Płuciennika (Kraków 2008)
 • Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner i J. Płuciennika (Łódź 2008)
 • Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner (Frankfurt am Main i in. 2009)
 • Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russell, Arne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Peter Lang (New York, London, Warszawa 2013).

Tłumaczenia:

 • Mark Johnson Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015) (tłumaczenie z języka angielskiego).

Nagrody[edytuj | edytuj kod]

2013: Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego, 2011: Medal Komisji Edukacji Narodowej, ponadto liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego; w roku 2001 nominacja do nagrody literackiej NIKE za książkę Retoryka wzniosłości w dziele literackim.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]