Jednolity Plik Kontrolny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

JPK, Jednolity Plik Kontrolny[1] – polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax[2][3][4].

JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa[5]. Wymóg przekazywania JPK dla dużych przedsiębiorców wszedł w życie 1 lipca 2016. Mali i średni przedsiębiorcy do końca czerwca 2018 będą przekazywać JPK fakultatywnie. Od lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będzie objęty obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK. Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. W niektórych przypadkach konieczna jest również modyfikacja zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.

SAF-T został opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). [6] Po raz pierwszy został przyjęty przez Portugalię, następnie przez Francję, Niemcy, Luksemburg i Austrię.

Cel wprowadzenia JPK[edytuj]

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu JPK ma znacząco usprawnić działanie organów podatkowych. Dzięki JPK będą one mogły szybko przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne. Dostęp do uporządkowanych danych ma pozwolić na szybkie ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszyć potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalenie nieprawidłowości ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

JPK ma przynieść również korzyść samym przedsiębiorstwom, dlatego, że ma on w założeniu skrócić czas kontroli skarbowej, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć koszty związane z taką kontrolą. Poza tym przedsiębiorcy mają zyskać także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych[7].

Pliki JPK[edytuj]

W skład JPK wchodzą następujące pliki[8]:

  • JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych
  • JPK_MAG – z danymi z magazynów
  • JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
  • JPK_FA – z danymi o fakturach VAT
  • JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów

Struktura JPK[edytuj]

JPK ma postać plików XML. Schematy XSD publikuje Ministerstwo Finansów na stronie internetowej[8].

Wysyłanie JPK[edytuj]

Pliki wchodzące w skład JPK mogą być dostarczone na potrzeby kontroli skarbowej elektronicznie[9]. Wymagane jest przy tym posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Każdy z plików jest kompresowany metodą ZIP. Następnie jest dzielony na maksymalnie 60 MB pliki. Każdy z nich jest szyfrowany przy użyciu algorytmu AES z 256 bitowym kluczem.

Następnie tworzony jest plik metadanych z informacjami o długości pliku bazowego i jego skrócie SHA256, liczbie powstałych bloków (maksymalnie 60 MB), ich długości i skrócie MD5. Plik metadanych zawiera również klucz użyty do szyfrowania bloków zaszyfrowany algorytmem RSA przy użyciu klucza publicznego udostępnionego przez MF.

Plik metadanych jest wysyłany na bramkę MF odbierająca pliki JPK. W wyniku otrzymujemy adresy do kontenerów chmury Microsoft Azure, gdzie odstawiamy poszczególne 60MB bloki. Po wysłaniu wszystkich części otrzymujemy numer referencyjny.

Posiadając numer referencyjny można zwrócić się do bramki MF o potwierdzenie odbioru pliku JPK (UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Z opisanego algorytmu wynika, że dane plików JPK są zaszyfrowane i może je odczytać jedynie MF. Mając klucz prywatny do szyfru RSA, może odczytać klucz, którym są zaszyfrowane dane.

Kto i od kiedy wysyła JPK[edytuj]

Przedsiębiorcy
Duże Średnie i małe Mikro
Cyklicznie (co miesiąc)

JPK_VAT

1 lipca 2016[10] 1 stycznia 2017[10] 1 stycznia 2018[10]
Na żądanie

pozostałe typy JPK

1 lipca 2016[10] 1 lipca 2018[10] 1 lipca 2018[10]

Przypisy