Jeziorność

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Jeziorność – stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni analizowanego obszaru. Wskaźnik ten podawany jest w procentach.

W ujęciu kartograficznym oblicza się odsetek jezior w polach podstawowych, najczęściej w kwadratach o boku 10 km. Obliczony wskaźnik stanowi następnie podstawę do interpolacji.

Podobnym, lecz rzadziej używanym wskaźnikiem jest gęstość występowania jezior na jednostkę powierzchni. Stosowany jest głównie do obliczania gęstości występowania jezior o określonych parametrach, na przykład o powierzchni powyżej 10 km².