Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science
Częstotliwość

Kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej[1]

Tematyka

matematyka, mechanika

Język

angielski

Pierwszy numer

2002

Redaktor naczelny

Tomasz Błaszczyk

Stali współpracownicy

Stanisław Kukla, Bohdan Mochnacki

Punkty MNiSW

70 (2021)

ISSN

2299-9965

2353-0588 (wersja elektroniczna)

DOI

10.17512/jamcm

Strona internetowa

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (JAMCM) – czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej[1] od roku 2002. W latach 2002-2012 czasopismo było wydawane pod tytułem Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science (Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki) - ISSN 1731-5417. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (ISSN 2299-9965) i w wersji internetowej (e-ISSN 2353-0588) w otwartym dostępie (Open Access Journal). Czasopismo jest umieszczone w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada 70 punktów.

Adres redakcji: Katedra Matematyki, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa.

Cel i zakres[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w licznych obszarach związanych z szeroko rozumianą matematyką i mechaniką, obejmujących w szczególności:

  • zastosowania matematyki,
  • numeryczne modelowanie zjawisk fizycznych.

Rada wydawnicza[edytuj | edytuj kod]

  • Redaktor naczelny: dr hab. Tomasz Błaszczyk, prof. Politechniki Częstochowskiej,
  • Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Stanisław Kukla,
  • Redaktor honorowy: prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki,
  • Członkowie: ponad 30 naukowców z ośrodków w Polsce i na świecie.

Indeksacja[edytuj | edytuj kod]

Język publikacji[edytuj | edytuj kod]

angielski

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]