Jugosłowianie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Jugosłowianie – historyczna narodowość odnosząca się do mieszkańców byłej Jugosławii. Przynależność do „Jugosłowian” deklarowały głównie osoby będące potomkami mieszanych małżeństw[1]. Mianem Jugosłowian określano również mieszkańców kraju chcących określać się jako obywatele Jugosławii, a także przedstawicieli mniejszości narodowych takich jak Węgrzy i Bułgarzy[2].

Jugosłowianie w spisach statystycznych[edytuj | edytuj kod]

W 1971 roku przynależność do tej narodowości deklarowało 273,1 tys. mieszkańców Jugosławii (1,3% ludności kraju). W 1981 roku liczba takich osób wzrosła do 1,219 mln (5,4% ludności kraju)[3]. Według spisu statystycznego w 1981 roku najwięcej Jugosłowian mieszkało w Chorwacji (8,2% ludności republiki), Wojwodinie (8,2%) oraz w Bośni i Hercegowinie (7,9%)[4][1]. Na przełomie 1991 i 1992 liczba ta spadła do 468,1 tys. Spis statystyczny z przełomu lat 1991 i 1992 nie obejmuje danych z całej Jugosławii, która w momencie prowadzenia spisu zaczęła się rozpadać. Ponadto spis ten zbojkotowała ludność albańska w Kosowie, przez co procentowy udział Jugosłowian w strukturze narodowościowej (oszacowany na równe 2%) nie był porównywalny z wcześniejszymi danymi[3].

Jugosłowianie a rozpad Jugosławii[edytuj | edytuj kod]

Podczas rozpadu Jugosławii część społeczeństwa określająca się jako Jugosłowianie znalazła się w kłopotliwej sytuacji. Jugosłowianie nie mogli utożsamiać się z nowo powstałymi ugrupowaniami politycznymi, gdyż największą popularnością cieszyły się partie narodowe. Jugosłowianie wyrażali swoje poparcie dla partii pozbawionych charakteru nacjonalistycznego, bądź partiom reprezentującym mniejszości narodowe w niepodległych republikach. Rozpad kraju uczynił z Jugosłowian bezpaństwowców. Liczba ludności identyfikującej się jako Jugosłowianie systematycznie spadała w wyniku opowiadania się po stronie któregoś z narodów Jugosławii[4].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Mróz 1994 ↓, s. 65.
  2. Mróz 1994 ↓, s. 67–68.
  3. a b Wojciechowski 2002 ↓, s. 42–43.
  4. a b Korzeniewska-Wiszniewska 2008 ↓, s. 133.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Mirella Korzeniewska-Wiszniewska: Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia: Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008. ISBN 978-83-233-2584-0.
  • Grażyna Mróz. Struktura narodowościowa Wojwodiny. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”. 170, 1994. 
  • Sebastian Wojciechowski: Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. ISBN 83-87704-41-5.