Kalendarium historii Białegostoku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

XV wiek[edytuj | edytuj kod]

XVI wiek[edytuj | edytuj kod]

 • 20 października 1504 – Aleksander Jagiellończyk nadał Mikołajowi Jundziłłowiczowi wieś Kożany i dobra Dojlidy
 • 1509 – Zygmunt Stary nadaje Mikołajowi Michnowiczowi (Bakałarzowi) dobra, które w 1500 roku nabył monaster supraski
 • między 1509 a 1514 – Mikołaj Michnowicz (Bakałarz) nie mogąc zwrócić pieniędzy monasterowi supraskiemu za dobra nabyte w 1509 roku, zamyka przejazd Wielką Drogą Litewską, która z publicznej staje się prywatną
 • 1510 – najstarszy zachowany dokument wymieniający nazwę rzeki Biała,
 • 1514 – najstarszy zachowany zapis o dobrach Białegostoku,
 • 4 grudnia 1514 – zwrot pieniędzy monasterowi supraskiemu, mnisi mogą przejeżdżać przez Białystok
 • 1520 – umiera pierwszy właściciel osadyMikołaj Michnowicz Raczkowicz, Białymstokiem do 1534 roku zarządza wdowa Hanna ze Świrskich w imieniu małoletnich dzieci
 • 1528 – Dojlidy zostają sprzedane Aleksandrowi Chodkiewiczowi[4]
 • 1534–1541 – właścicielem Białegostoku jest Mikołaj Mikołajewicz - syn Mikołaja Michnowicza
 • 1541–1547 – dobra białostockie w rękach wdowy po Mikołaju Mikołajewiczu - Katarzyna z Wołłowiczów
 • 1547 – dobra Białostockie przechodzą w ręce Wiesiołowskich herbu Ogończyk, w wyniku małżeństwa wdowy po Mikołaju Raczkowiczu z Piotrem Wiesiołowskim,
 • 1556 – śmierć Piotra Wiesiołowskiego barona na Białymstoku
 • 1569 – przejście na mocy Unii Lubelskiej Podlasia z Białymstokiem z Litwy do Korony, Chodkiewiczowie odmawiają złożenia przysięgi wierności Koronie Polskiej - Dojlidy pozostają w Wielkim Księstwie Litewskim[2].
 • między 1581 a 1584 – budowa nowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej, ufundowanego przez Piotra Wiesiołowskiego[5]

XVII wiek[edytuj | edytuj kod]

XVIII wiek[edytuj | edytuj kod]

Białystok pod zaborami (1795–1918)[edytuj | edytuj kod]

 • 1795 – w wyniku III rozbioru Polski ziemie białostockie zostają przyłączone do Prus Wschodnich
 • 1795 – Białystok staje się siedzibą nowo utworzonej prowincji Prus Nowowschodnich
 • 26 stycznia 1796 – administracja Pruska przejmuje władzę nad miastem, formalnie pozostaje ono jednak własnością Izabeli Branickiej
 • 1796 – powstanie gminy ewangelicko-augsburskiej
 • 1798 – wydanie pierwszego periodyku„Gazeta Uwiadamiająca Prus Nowowschodnich dla pożyteczney Wygody Publiczności z tekstami urzędowymi, wiadomościami o licytacjach, ogłoszeniami drobnymi itp. w języku niemieckim i polskim
 • 1799 – wydanie zachowanego do dzisiaj dokładnego planu miasta przez Beckera
 • 1 marca 1802 – podpisanie umowy pomiędzy Izabelą Branicką a Nowowshodnią Pruską Wojenno-Ekonomiczną Kamerą. Prusowie zobowiązali się do przestrzegania praworządności w mieście
 • 2 kwietnia 1802 – Izabela Branicka sprzedaje Białystok władzom pruskim za sumę ponad 270 tys. talarów
 • 29 września 1802 – otwarcie w mieście gimnazjum typu wyższego
 • 1806 – oficjalne otwarcie loży masońskiej zum golden Ring
 • 7 lipca 1807 – w wyniku Traktatu tylżyckiego Białystok znalazł się w granicach Imperium rosyjskiego
 • 14 lutego 1808 – umiera Izabela Branicka
 • 3 lipca 1812 – wkroczenie wojsk napoleońskich do miasta
 • 13 lipca 1812 – deklaracja mieszkańców miasta o łączności z Rzecząpospolitą
 • 4 sierpnia 1812 – wkroczenie wojsk rosyjskich do miasta
 • 8 sierpnia 1812 – nadanie nowego herbu miastu przez cara Aleksandra I
 • 13 grudnia 1830 – ogłoszenie stanu wojennego przez władze rosyjskie w związku z wybuchem powstania listopadowego,
 • 1831 – zniesienie unii celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, początek rozkwitu przemysłu bawełnianego w mieście
 • 1 lutego 1831 – utworzenie w mieście kwatery głównodowodzącego wojsk rosyjskich, feldmarszałka Iwana Dybicza, którego zadaniem było stłumienie powstania,
 • 1834 – zakaz nauczania w szkołach w języku polskim
 • 1877 – poszerzenie granic miasta: włączono dworzec kolejowy, wieś Piaski oraz Las Zwierzyniecki
 • 1886 – uruchomienie linii kolejowej BiałystokWołkowyskBaranowicze
 • 1891 – uruchomienie pierwszej centrali telefonicznej
 • 1895 – uruchomienie trzech linii tramwaju konnego
 • 1898 – utworzenie Ochotniczej Straży Ogniowej
 • 1898 – budowa nowej cerkwi przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza, niestety w późniejszym czasie zburzonej
 • 1900–1905 – budowa kościoła Farnego, jako dobudówki do starej świątyni
 • 30 stycznia 1905 – początek strajku, w którym wzięło udział około 80% robotników białostockich,
 • 14–16 czerwca 1906 – władze rosyjskie przeprowadzają pogrom Żydów,
 • 1909–1912 – budowa nowego zboru protestanckiego, obecnie budynek zajmuje kościół św. Wojciecha
 • 1909–1913 – wzniesienie Wielkiej Synagogi przy ulicy Suraskiej,
 • 1 listopada 1910 – uruchomienie elektrowni, w której znajdowały się 2 maszyny parowe o mocy 600 KM z generatorami 329 kW,
 • 1 lipca 1913 – uroczyste otwarcie hotelu Ritz
 • 20 kwietnia 1915 – zbombardowanie miasta przez samoloty i sterowce niemieckie, zginęło 13 mieszkańców, 34 odniosło rany
 • 9 sierpnia 1915 – wysadzenie przez Rosjan wieży ciśnień i wiaduktu kolejowego
 • 13 sierpnia – zakończenie trwających od 1807 roku rządów rosyjskich, Białystok zajmują wojska niemieckie i pozostają w nim do lutego 1919 roku
 • 1916 – zawiązanie miejscowej komendy Polskiej Organizacji Wojskowej
 • 14 kwietnia 1917 – zmarł Ludwik Zamenhof

Dwudziestolecie międzywojenne[edytuj | edytuj kod]

 • 30 grudnia 1918 – sformowanie 10 Pułku Ułanów Litewskich, który od 1922 stacjonował w Białymstoku
 • 14 lutego 1919 – pierwsze potyczki Wojska Polskiego z siłami rosyjskimi
 • 19 lutego 1919 – po wycofaniu się wojsk niemieckich nastąpiło wkroczenie Wojska Polskiego do Białegostoku, miasto zostaje włączone w skład państwa polskiego
 • 22 sierpnia 1920 – Bitwa białostocka, wygnanie bolszewików przez 1 Pułk Piechoty Legionów
 • 21 sierpnia 1921 – wręczenie przez Józefa Piłsudskiego sztandaru 42 Pułkowi Piechoty, który stacjonował w koszarach przy ul. Traugutta
 • 1925 – rejestracja zboru Badaczy Pisma Świętego (późniejszych Świadków Jehowy) w Białymstoku[7]
 • 1927 – rozpoczęcie budowy kościoła św. Rocha
 • 1928 – budowa modernistycznego budynku Izby Skarbowej i Sądu Okręgowego (obecnie budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)
 • 1930 – budowa pomnika ku czci poległych w 1920 r. żołnierzy 42 Pułku Piechoty
 • 27 stycznia 1932 – w wyniku fuzji klubów WKS 42 p.p. i KS Związku Młodzieży Wiejskiej powstaje Białostocki Klub Sportowy Jagiellonia[8]
 • 1935 – założenie Stowarzyszenia Polaków Prawosławnych,
 • 1936 – utworzenie Deutscher Volksverbung – organizacji mniejszości niemieckiej propagującej idee narodowego socjalizmu,
 • 1936 – ekscesy o podłożu antysemickim[9],
 • 1938 – budowa Domu Ludowego im. Józefa Piłsudskiego (obecnie Teatr Dramatyczny)
 • 1938 – budowa wieży spadochronowej w Zwierzyńcu,
 • 27 sierpnia 1939 – powstanie w Białymstoku Komitetu Obywatelskiego Przysposobienia do Obrony Ojczyzny

II wojna światowa[edytuj | edytuj kod]

 • 11 września 1939 – zbombardowanie przez lotnictwo niemieckie pociągu sanitarnego oraz Dworca Poleskiego,
 • 6–11 września 1939 – miasto opuszczają władze cywilne,
 • 15 września 1939 – Białystok zostaje zajęty przez wojska niemieckie brygady fortecznej Lötzen, pod dowództwem gen. Offenbachera,
 • 22 września 1939 – do miasta docierają oddziały radzieckie, wojska niemieckie wycofują się,
 • 6 października 1939 – rozbicie 10 Pułku Ułanów Litewskich walczących wraz z Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie” przez wojska niemieckie,
 • 22 października 1939 – symulowane „wybory” do Zgromadzenia Ludowego,
 • 29 listopada 1939 – przyłączenie miasta do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • 1940 – rozebranie ratusza przez Rosjan, by w to miejsce wybudować pomnik Stalina,
 • 13 kwietnia 1940 – transporty ludności do Kazachstanu (ponad 3 tys. kobiet, dzieci i starców),
 • czerwiec 1940 – z miasta wyjeżdża kolejne 5 składów pociągów z ok. 5 tys. mieszkańców,
Białystok po bombardowaniu Luftwaffe, 1941
 • czerwiec 1941 – ostatnia fala wywózek przerwana przez wkroczenie hitlerowców do Białegostoku
 • 22 czerwca 1941 – bombardowanie miasta przez lotnictwo niemieckie
Żydzi z getta sprzątają ulice, 1941
 • 27 czerwca 1941 – bataliony Einsatzgruppen i Wehrmachtu wypierają wojska sowieckie z Białegostoku, okupacyjne bataliony policyjne 309 i 316 palą żywcem ok. 700 Żydów w Wielkiej Synagodze (ogółem tego dnia zginęło ok. 2000 Żydów)
 • 22 lipca 1941 – utworzenie Bezirk Bialystok w ramach Prus Wschodnich.
 • 26 lipca 1941 – utworzenie getta białostockiego dla ponad 40 tys. Żydów,
 • 1 listopada 1942 – odbicie członków Okręgu Armii Krajowej z siedziby gestapo przy ul. Kochstrasse (obecnie Sienkiewicza)
 • luty 1943 – rozpoczyna się pierwszy etap likwidacji getta, wywózka do Treblinki ok. 12 tys. Żydów,
 • 27 czerwca 1943 – spalenie przez żołnierzy Armii Krajowej akt Arbeitsamtu (Urzędu Pracy),
 • 16 sierpnia 1943 – wybuch powstania w getcie białostockim,
 • 1944 – w wyniku celowych wysadzeń ze strony wycofujących się wojsk niemieckich oraz bombardowań lotnictwa sowieckiego centrum miasta ulega niemal całkowitemu zniszczeniu,
 • 27 lipca 1944 – oddziały sowieckie wdzierają się do centrum miasta,
 • 29 lipca 1944 – wojska niemieckie ostatecznie opuszczają granice miasta,
 • 7 sierpnia 1944 – aresztowanie przez NKWD białostockich oficerów Armii Krajowej,
 • 8 listopada 1944 – pierwsze transporty do obozu w Ostaszkowie z aresztowanymi żołnierzami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych
 • 8 maja 1945 – powstanie Wyższego Seminarium Duchownego

Polska Ludowa[edytuj | edytuj kod]

 • lipiec 1946 – procesy polityczne w sali kina „Ton”
 • 18 sierpnia 1946 – konsekracja kościoła św. Rocha
 • 1 grudnia 1949 – otwarto Wieczorową Szkołę Inżynieryjną
 • 3 lutego 1950 – utworzenie Akademii Medycznej przekształconej 21 marca 2008 r. w Uniwersytet Medyczny
 • 1951 – ukazanie się pierwszego numeru Gazety Białostockiej
 • 7 listopada 1951 - odsłonięcie w parku Centralnym Pomnika żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli podczas operacji białostockiej w liupcu 1944 r.[10].
 • 1952 – otwarcie kina Pokój
 • 1 października 1952 – powstanie Radia Białystok
 • 1 kwietnia 1954 – przyłączenie do miasta w całości lub w części: Bacieczek, Bacieczek Kolonii, Korycina, Klepacz, Krupnik, Fast, Zawad, Ignatek, Dojlid, Zaścianek oraz miasta Starosielce[11]
 • 1955 – początek pracy Kombinatu Bawełnianego w Fastach
Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
 • 1958 – odbudowa ratusza
 • 1962 r. - powstanie Muzeum Ruchu Rewolucyjnego[12]
 • 1964 – przekształcenie Wieczorowej Szkoły Inżynieryjnej w Wyższą Szkołę Inżynieryjną
 • 1974 – przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Politechnikę Białostocką
 • 1976 – Białystok osiąga liczbę 200 tysięcy mieszkańców
 • 9 sierpnia 1987 – debiut Jagiellonii Białystok w piłkarskiej I lidze w zremisowanym 1:1 meczu z Widzewem Łódź, frekwencja: 35 000 widzów[13]

III Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Galeria Biała podczas prac wykończeniowych
 • 5 grudnia 2007 – otwarcie Galerii Białej
 • 22 maja 2010 – zdobycie przez Jagiellonię Białystok piłkarskiego pucharu Polski, co jest największym sukcesem w historii białostockiego futbolu
 • 29 lipca 2010 – pierwszy mecz Jagiellonii Białystok w europejskich rozgrywkach klubowych, porażka 1:2 w trzeciej rundzie eliminacyjnej Ligi Europy w Białymstoku z greckim AS Árisem
 • 8 listopada 2010 – katastrofa kolejowa, do której doszło na stacji Białystok (zderzenie dwóch pociągów towarowych wiozących produkty ropopochodne; ranne zostały 3 osoby, zniszczeniu uległo 17 wagonów i dwie lokomotywy)
 • 28 września 2012 – uroczyste otwarcie nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
 • 9 października 2014 – zakończenie przebudowy Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Stadion został rozbudowany na 22 386 stałych miejsc siedzących.
 • 4 czerwca 2017 – Jagiellonia Białystok uzyskała swój pierwszy w historii tytuł wicemistrzowski w rozgrywkach Ekstraklasy
 • 21 października 2018 – Tadeusz Truskolaski (kandydat z ramienia KO) uzyskał trzecią reelekcję, zdobywając w pierwszej turze 56,2% głosów. Kontrkandydat Jacek Żalek (kandydat z ramienia PiS) otrzymał 30,2% głosów. Trzecie miejsce zajął były zastępca prezydenta, Tadeusz Arłukowicz uzyskując 7,9% głosów poparcia
 • 20 lipca 2019 – miał miejsce Pierwszy Marsz Równości środowiska LGBT w Białymstoku[14], manifestacja została zakłócona m.in. przez osoby z lokalnych środowisk kibicowskich powiązanych z Jagiellonią. Podczas blokowania przez kontrmanifestantów marszu, doszło do zajść na ulicach miasta, podczas których zelżono słownie oraz pobito wiele osób biorących udział w Marszu Równości w tym kobiety i dzieci. Doszło także do starć z Policją pseudokibiców i chuliganów[15]
 • 20 lipca 2019 – przed Pałacem Branickich, odbył się Piknik rodzinny w Białymstoku[16] z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego. Wydarzenie było alternatywą, dla odbywającego się w tym samym czasie Marszu Równości

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Moje miasto Białystok, cegielnia.fora.pl [dostęp 2017-11-24].
 2. a b Białystok subiektywnie
 3. Maroszek J., „Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych.”, Wyd. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku, Białystok 1999
 4. Białystok Dojlidy - park pałacowy, testowy.minigo.pl [dostęp 2017-11-24] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-12].
 5. Archidiecezja białostocka. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (Katedra).
 6. August III Sas (Wettin), poczet.com [dostęp 2017-11-24].
 7. Krótkie Sprawozdanie dla Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego w Warszawie..., Warszawa, 18 lipca 1925.
  *Województwo Białostockie do Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego w Warszawie..., Białystok, 31 marca 1925.
 8. Skarb - Jagiellonia Białystok, 90minut.pl [dostęp 2017-11-24].
 9. Szymon Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 464, ISBN 978-83-7666-363-0, ISBN 978-83-7666-412-5.
 10. Dominika Czarnecka "Pomniki Wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej" IPN 2015, ISBN 978-83-7629-777-4, str. 384
 11. Dz.U. z 1954 r. nr 6, poz. 15
 12. Włodzimierz Gacuta "Powstanie i działalność Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Hajnówce" - "Muzea Walki 7/1974, str. 103
 13. Historyczny: Stadion Miejski w Białymstoku (Stadion Jagiellonii Białystok) – do 2010, stadiony.net [dostęp 2017-11-24].
 14. Pierwszy marsz równości w Białymstoku. Prezydent nie zabroni, ale patronatu nie da, 7 czerwca 2019 [dostęp 2019-07-31].
  *Marsz Równości w Białymstoku. Sąd pozwala na zakazane przez magistrat kontrmanifestacje, 18 lipca 2019 [dostęp 2019-07-31].
  *„Białystok domem dla wszystkich” – to hasło Marszu Równości. Kibole szykują się do „obrony miasta”, 19 lipca 2019 [dostęp 2019-07-31].
 15. Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku zaatakowany przez kiboli, 20 lipca 2019 [dostęp 2019-07-31].
  *Starcia na paradzie równości w Białymstoku. Kilkadziesiąt osób zatrzymanych, 21 lipca 2019 [dostęp 2019-07-31].
  *"Nie ma przyzwolenia na chuligańskie zachowania". Kilkadziesiąt zatrzymanych po marszu w Białymstoku, 21 lipca 2019 [dostęp 2019-07-31].
 16. Piknik rodzinny w Białymstoku, bialystok.naszemiasto.pl.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]