Kanał dystrybucji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kanał dystrybucji – układ wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępniania produktu bądź usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym.

Podział ze względu na rodzaj uczestników[edytuj | edytuj kod]

 • Kanał bezpośredni – producent dostarcza produkty bezpośrednio finalnym nabywcom; brak pośredników handlowych
 • Kanał pośredni – produkty sprzedawane są finalnym nabywcom przy pomocy co najmniej jednego pośrednika handlowego

Podział ze względu na stopień integracji uczestników kanału[edytuj | edytuj kod]

 • Kanał konwencjonalny – uczestnicy kanału, działający na różnych szczeblach, nie są związani stałymi umowami a ich zainteresowanie funkcjonowaniem całego kanału jest niewielkie; zawieranie transakcji między uczestnikami związane jest z dokonywaniem za każdym razem nowych uzgodnień; brak koordynacji działa na wszystkich uczestników
 • Kanał zintegrowany pionowo – jeden z uczestników koordynuje działalność uczestników funkcjonujących na innych szczeblach tego kanału; do kanałów zintegrowanych pionowo zalicza się kanały administrowane, kontraktowe i korporacyjne
 • Kanał administrowany – koordynacja działalności uczestników kanału opiera się na nadrzędności jednego z tych uczestników nad innymi
 • Kanał kontraktowy – koordynacja działalności uczestników kanału wynika z umów zawartych między uczestnikami
 • Kanał korporacyjny – koordynacja działalności uczestników kanału wynika z posiadania przez jeden podmiot prawa własności do uczestników tego kanału, działających na różnych szczeblach

Podział ze względu na liczbę szczebli pośrednich[edytuj | edytuj kod]

 • kanały długie – między producentem a finalnym nabywcą występuje więcej niż jeden pośrednik
 • kanały krótkie – między producentem a finalnym nabywcą występuje jedno ogniwo pośredniczące

Podział ze względu na liczbę pośredników na tym samym szczeblu[edytuj | edytuj kod]

 • kanały wąskie – niewielka liczba podmiotów na poszczególnych szczeblach
 • kanały szerokie – występuje wtedy gdy liczba pośredników na jednym szczeblu jest duża