Kapitał obrotowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kapitał obrotowy (zwany kapitałem pracującym) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi:

KON = AKTYWA OBROTOWE – ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE (krótkoterminowe)

Kapitał obrotowy netto jest to również ta część kapitałów stałych przedsiębiorstwa, która finansuje aktywa obrotowe, a nie finansuje aktywów trwałych: KON = KAPITAŁ STAŁY – AKTYWA TRWAŁE

Przedstawia to grafika poniżej:

Kapital obrotowy netto.svg

Firmy muszą utrzymywać odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto aby zapewnić właściwe relacje między tempem wzrostu firmy, jej sprzedaży a poziomem majątku obrotowego. Na przykład wzrost sprzedaży powoduje konieczność utrzymywania wyższego poziomu zapasów a to z kolei określa zapotrzebowanie na środki niezbędne do ich finansowania.

Odpowiedni poziom kapitału obrotowego netto pozwala uniknąć:

 • wysokich kosztów pozyskania kapitału na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • strat wynikających z konieczności szybkiej sprzedaży majątku (nawet poniżej ich wartości) w celu pozyskania kapitału na bieżącą działalność firmy.

Strategie zarządzania wysokością kapitału obrotowego netto są dwie:

Konserwatywna:

Agresywna:

 • celem jest utrzymywanie niskiej wartości aktywów obrotowych w relacji do zobowiązań bieżących,
 • skutkiem jest obniżenie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • w efekcie zwiększa się rentowność firmy.

Składniki kapitału obrotowego[edytuj | edytuj kod]

W skład kapitału obrotowego wchodzą takie czynniki, które w przedsiębiorstwie pozostają przez okres krótszy od 12 miesięcy. Do podstawowych składników bilansu w części aktywa i drugiej literze (B aktywa obrotowe) wchodzą:

 • Zapasy
 • Należności krótkoterminowe
  • Należności od jednostek powiązanych
   • Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
    • do 12 miesięcy
    • powyżej 12 miesięcy (jest to wyjątek, co do zasady ujmowane są tu zasoby „żyjące” krócej niż 12 miesięcy)
  • Inne
  • Należności od pozostałych jednostek
 • Inwestycje krótkoterminowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe
   • w jednostkach powiązanych
   • w pozostałych jednostkach
   • Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
    • do 12 miesięcy
    • powyżej 12 miesięcy
   • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
    • środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
    • inne środki pieniężne
    • inne aktywa pieniężne
  • Inne inwestycje krótkoterminowe
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Kapitał obrotowy brutto[edytuj | edytuj kod]

Istnieje też pojęcie kapitału obrotowego brutto (KOB), które oznacza całkowitą wartość aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Stąd też pod pojęciem „kapitału pracującego” rozumie się często kapitał obrotowy netto.