Karty kontrolne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykładowa karta kontrolna

Karty kontrolne (ang. control charts) – wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp.

Karty kontrolne — charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Karty kontrolne są jednym z podstawowych narzędzi statycznej kontroli jakości nazywanej również statystyczną kontrolą procesu (z ang. Statistical Process Control — SPC). Twórcą kart kontrolnych jest Walter A. Shewhart.

Karty kontrolne stosowane są w procesach, w których konieczne jest ciągłe monitorowanie — produkcji[1]. Związane jest to również z potrzebą pobierania próbek potrzebnych do analizy podczas procesu produkcji.

Karty kontrolne są graficzną metodą ukazywania nieprawidłowości zachodzących w procesie produkcji. Wykres jest wyznacznikiem zmienności parametrów statystycznych (m.in. wartość średnia próby, zakres zmienności — rozstęp, odchylenie standardowe) względem czasu.

Podczas tworzenia wykresu ustala się graniczne linie będące wyznacznikiem statyczności procesu:

 1. Górna linia kontrolna — GLK
 2. Linia centralna
 3. Dolna linia kontrolna — DLK

Cel kart kontrolnych[edytuj | edytuj kod]

Karty kontrolne służą do kontrolowania procesów, mają na celu zwiększenie wydajności produkcji oraz jakości wyrobów. Dzięki analizie kart kontrolnych można stwierdzić, czy zmiany zakłócające dany proces są zdarzeniem naturalnym (związanym z procesem) lub też przyczyną specjalną, która występuje systematycznie lub sporadycznie i jest sygnałem do znalezienia i eliminacji zakłóceń w badanym procesie.

Czynniki powodujące niezgodności w badanym procesie na karcie kontrolnej przedstawione są w postaci:

 • punktów nie mieszczących się w wyznaczonym przedziale (poza liniami kontrolnymi)
 • wyraźne sekwencje następujących po sobie punktów:
 1. nad lub pod linią wartości średnich
 2. rosnących lub malejących.

Podział kart kontrolnych[edytuj | edytuj kod]

Karty kontrolne Shewharta
Ocena liczbowa Ocena alternatywna
Karta wartości średniej (x) i rozstępu (R)

lub odchylenia standardowego(S)

 • karta x-R
 • karta x-s
Karta frakcji jednostek niezgodnych (p)

lub liczby jednostek niezgodnych (np)

 • karta p
 • karta np
Karta pojedynczych obserwacji(xi)

i ruchomego rozstępu (R)

 • karta xi-R
Karta liczby niezgodności(c) lub

liczby niezgodności na jednostkę(u)

 • karta c
 • karta u
Karta mediany(M)i rozstępu (R)
 • karta M-R
Karta sum skumulowanych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Karty kontrolne, [w:] Internetowy Podręcznik Statystyki [online], www.statsoft.pl [dostęp 2023-06-23].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]