Katastrofa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wypadek pociągu na Gare Montparnasse, Paryż, Francja, 1895 – 1 ofiara śmiertelna (pracownica sklepu poniżej)

Katastrofa (gr. καταστροφή ‘przewrót’)[1] – nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki: straty materialne oraz ciężkie urazy, lub śmierć ludzi[2].

Najczęściej odnosi się to do katastrof antropogenicznych, wywołanych przez ludzi. Katastrofy naturalne nazywa się raczej klęskami żywiołowymi lub kataklizmami.

Rodzaje i przykłady katastrof[edytuj]

Inne katastrofy[edytuj]

Do żadnej z powyższych kategorii nie da się zaliczyć następujących zdarzeń, które mogły stać się przyczyną bardzo poważnych katastrof:

  • W październiku 1958 starszy sierżant Leander Cunningham zamknął się na klucz w magazynie bomb atomowych w brytyjskiej bazie RAF Sculthorpe Norfolk i próbował zdetonować znajdujące się tam głowice atomowe ze swojego pistoletu. Po wyczerpaniu amunicji poddał się.

Historia opisana poniżej zalicza się wprawdzie do kategorii wojskowych katastrof lotniczych, ale zostanie krótko opisana tutaj:

  • W maju 1969 sierżant Paul Meyer z brytyjskiej bazy RAF w Mildenhall upił się podczas zabawy w pobliżu swojej bazy. W stanie upojenia wszedł na teren bazy, wdrapał się na pokład samolotu transportowego C-130 Hercules. Mimo że nie był pilotem, udało mu się skutecznie wystartować. Przeleciał nad Essex i Kent i wkrótce po minięciu miasta Brighton rozbił samolot w morzu.

Stan prawny w Polsce[edytuj]

Definicja katastrofy kolejowej była ujęta w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym[3]. Ustępy 3–6 artykułu 17 (rozdział 4) tejże ustawy brzmiała:

3. Przez wypadek kolejowy rozumie się zdarzenie polegające na zderzeniu, najechaniu, wykolejeniu lub starciu pojazdów kolejowych.
4. Katastrofą kolejową jest wypadek kolejowy, na skutek którego wystąpiły ofiary w ludziach lub znaczne straty materialne.
5. Postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof prowadzi Prezes UTK.
6. Za znaczne straty materialne, o których mowa w ust. 4, uważa się szkody spowodowane wypadkiem, których wartość przekracza równowartość w złotych 50 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu powstania szkody

Ustępy te zostały uchylone przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046), która weszła w życie z dniem 11 września 2006 r. i obecnie nie obowiązują.

Polskie prawo karne penalizuje sprowadzenie, jak i niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy (art. 173–175 kodeksu karnego)[4].

Medycyna katastrof[edytuj]

W medycynie katastrof i ratownictwie występuje kilka definicji katastrofy. Jedna z najczęściej używanych definiuje katastrofę jako zdarzenie, w wyniku którego dochodzi do śmierci, powstania obrażeń lub zniszczenia mienia w takim nasileniu, że celem ograniczenia skutków zdarzenia nie wystarczają rutynowo podejmowane działania. W przypadku katastrofy dochodzi do powstania względnej dysproporcji pomiędzy potrzebami ze strony ofiar a możliwościami niesienia pomocy przez lokalnie działający system ratownictwa. Celem opanowania sytuacji wymagane jest uzyskanie przez służby ratunkowe pomocy z zewnątrz.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy