Przejdź do zawartości

Kazimierz Jan Zaranek Horbowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kazimierz Jan Zaranek Horbowski
Herb
Korczak
Data śmierci

18 stycznia 1730

Kazimierz Jan Zaranek Horbowski herbu Korczak (zm. 18 stycznia 1730 roku) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1725 roku[1], starosta generalny żmudzki w latach 1710–1730, strażnik wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1703 roku, ciwun ejragolski w latach 1694–1705, ciwun Dyrwian Małych w 1692 roku, chorąży żmudzki w latach 1690–1712, ciwun birżyniański od 1690 roku, stolnik brzeskolitewski w 1683 roku[2], konsyliarz Księstwa Żmudzkiego w konfederacji sandomierskiej 1704 roku.

Poseł sejmiku żmudzkiego na sejm 1695 roku[3].

Był elektorem Augusta II Mocnego z Księstwa Żmudzkiego w 1697 roku[4]. Poseł żmudzki na sejm koronacyjny 1697 roku[5]. Był członkiem konfederacji olkienickiej w 1700 roku[6]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z Księstwa Żmudzkiego[7]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[8].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s]
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994, s. 252.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 134.
  2. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 366.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 650.
  4. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 26.
  5. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego <1666-1721> wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami, Warszawa 1862, s. 191.
  6. [Postanowienie generalne stanów W. X. Litewskiego wieczne y nigdy nienaruszone, na zieździe walnym woiewództw y powiatów. Pospolitym ruszeniem pod Olkinikami uchwalone [...] 1700], rkps Biblioteki Kórnickiej 00404, [b.n.s]
  7. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 351.
  8. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 306.