Kazimierz Kasperkiewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazimierz Kasperkiewicz
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 7 listopada 1929
Mikuszewice Krakowskie
Zawód, zajęcie regionalista, wydawca, filolog germański
Miejsce zamieszkania Koło
Wyznanie rzymskokatolickie
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej
Złota Odznaka ZNP

Kazimierz Kasperkiewicz (ur. 7 listopada 1929 w Mikuszowicach Krakowskich) – polski regionalista związany z miastem Koło, filolog germański, wydawca.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Kazimierz Kasperkiewicz, Urodził się 7 listopada 1929 r. w Mikuszowicach Krakowskich (obecnie część Bielska-Białej), gdzie stykał się z różnymi narodowościami i wyznaniami. Jest synem Adolfa i Heleny z d. Handzlik. Przed wojną ukończył trzy klasy szkoły powszechnej, a w czasie okupacji jako Polak tylko czwarta i piątą klasę. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik przymusowy na Poczcie Głównej w Bielsku. W 1949 r. zdał maturę w bielskim liceum i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (I stopień). Studia (II stopnia) kontynuował na Uniwersytecie Poznańskim, na którym zdobył dyplom magistra filologii niemieckiej w 1954 r.

W tym samym roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Grudziądzu, a potem w Liceum Pedagogicznym z językiem wykładowym polskim i niemieckim w Świdnicy Śląskiej. W 1957 r. wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Od 1960 r. mieszkał w Kole, gdzie uczył w Liceum Ekonomicznym. Następnie w latach 1970-1975 pracował w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych Korund, a w latach 1975-1980 w tzw. aparacie politycznym Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Koninie . Po powrocie do zawodu nauczycielskiego w roku 1980 nauczał w Zespole Szkół Zawodowych w Kole. Stamtąd, w roku 1990 przeszedł na emeryturę nauczycielską.

W 1970 r. został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości i wykonuje ten zawód do dnia dzisiejszego. W latach 90. pomagał osobom, starającym się odszkodowanie za pracę przymusową podczas II wojny światowej, wypłacanych przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Funkcje społeczne[edytuj | edytuj kod]

 • przez wiele lat aktywnie działał w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kole: w l. 1963-1966 był prezesem ogniska ZNP przy TE i SP nr 3, a w latach 1982-1994 członkiem Zarządu Okręgu ZNP w Koninie
 • w latach 1985-1998 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kolskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • przez trzy kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kole w latach 1975-1987.
 • wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła (2001-2006)
 • prezes (2007-2011)
 • honorowy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą (od 2011)
 • od 1.09.1995 był członkiem Delegatury Woj. w Koninie Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do chwili rozwiązania tejże Delegatury 30.01.1997 r.

Działalność redakcyjno-wydawnicza i publicystyczna[edytuj | edytuj kod]

 • sekretarz redakcji periodyku „Ziemia Kolska” od nr. 1-9/1987-1996/
 • współredaktor wydania „Wesela ludowego” I. Ziębowicza w r. 2000
 • współredaktor wydania „Wspomnienia Sybiraków Ziemi Kolskiej” z 2001 r.
 • współredaktor wydania wierszy K. Oblizajka pt. „Wiersze obozowe i poobozowe” z 2000 r.
 • współautor słowniczka 4-języcznego branży ściernej w biuletynie Kombinatu Ponar-Jotes w Łodzi
 • przewodniczący zespołu redakcyjnego publikacji „Koło słowem malowane” z 2000 r.
 • koordynator wydania „Kroniki wydarzeń kulturalnych Koła 1901-2004” z 2005 r.
 • konsultacja publikacji A. Mendroka pt."Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie” Konin 2006 oraz folderu pt. „Szlakiem kolskich zabytków” z r. 2000
 • członek zespołu redakcyjnego publikacji pt."Rozśpiewały się dzwony oraz serca ludzi” wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa z 2008 r.
 • członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Kolskiego” od 2008 r. do chwili obecnej oraz członek Komitetu Redakcyjnego folderu informacyjnego pt. „Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą” wydanego w Kole w roku 2010

Kazimierz Kasperkiewicz jest również autorem blisko 200 artykułów o tematyce regionalistycznej- publikowanych w m.in. prasie kolskiej, konińskiej oraz periodykach wojewódzkich od r. 1984.

W latach 1966-1972 opublikował kilka artykułów w „Językach obcych w szkole”.

Jest autorem opracowań monograficznych:

 • „Miejsca i obiekty walki i pamięci z lat wojny okupacji w Kole i powiecie kolskim”
 • „TŚM Lutnia” w latach 1992-2002” oraz wydane w r. 2007 „TŚM Lutnia 1992-2007
 • Ponadto jest też współautorem ( z J.S. Mujtą) publikacji pt. „TŚM Lutnia im. St. Moniuszki w Kole 1902-1992” (w r. 1992), a także z r. 2012 pt. „650 wydarzeń na 650-lecie Koła” oraz 12 biogramów w „Słowniku biograficznym nauczycieli Wielkopolski Wschodniej” (Konin 2012)

Inicjator wydania w r. 2003 przez TPMK zbioru fraszek St. Galemby pt. „Koło na wesoło” oraz zorganizowania dnia 17.01.2012 r. sesji popularnonaukowej na temat Holocaustu Żydów kolskich. Ponadto ukazały się autorstwa K. Kasperkiewicza i E. Jaśkowskiego dwie pozycje:

 • w r. 2002 „Pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki i figury przydrożne w Kole" /wydruk komputerowy/
 • w r. 2012 broszura pt. „110 lat orkiestry dętej w Kole"

K. Kasperkiewicz jest także autorem monograficznego artykułu pt. „Nekropolie kościoła ewangelicko-augsburskiego na Ziemi Konińskiej” opublikowanego w pracy zbiorowej „Protestantyzm w Polsce na przestrzeni wieków"-Poznań 2009. W 2012 r. autor rozdziału pt. „Wojna i okupacja 1939–1945” w opracowaniu zbiorowym pt. „550 wydarzeń na 650 lat miasta Koła”. Jest tłumaczem wstępów/przedmów z j. polskiego na j. niemiecki kilku pozycji książkowych regionalistycznych dotyczących Koła oraz folderu o ratuszu kolskim. Obecnie przygotowuje do druku publikację z 33 biogramami osób, wymienionych na tablicy informacyjnej przed cmentarzem parafialnym w Kole w zestawieniu pt. „Osoby szczególnie zasłużone dla społeczności lokalnej, pochowane na tutejszym cmentarzu”.

Dnia 14.11.2011 r. w Muzeum b. hitlerowskiego obozu zagłady Kulmhof w lesie Rzuchowskim w Chełmnie n/Nerem odbyła się uroczystość odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej z nazwiskami 56 ofiar-rozstrzelanych Polaków-zakładników, więźniów z powiatu kolskiego dnia 15.11.1939 r. Zastąpiła ona starą tablicę z tylko 19 nazwiskami. Pełną listę nazwisk udało się ustalić dzięki Kazimierzowi Kasperkiewiczowi, który znalazł w Archiwum Państwowym w Poznaniu listę rozstrzelanych (napisaną odręcznie tzw. gotykiem).

Odznaczenia i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

 • medal Miasta Koła z okazji 650-lecia lokacji miasta
 • sygnatura pamiątkowa Fabryki Fajansu w Kole z okazji obchodów 650-lecia miasta Koła i 170 rocznicy powstania Fabryki Fajansu rodziny Freudenreichów, wraz z certyfikatem autentyczności
 • medal Pamiątkowy Kolskiego Towarzystwa Kulturalnego z okazji 625-lecia Koła
 • medal Wojewódzkiej komisji Postępu Pedagogicznego w Koninie
 • Złota Odznaka ZNP i Medal Pamiątkowy 100-lecia ZNP
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka „Za zasługi dla województwa konińskiego”
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • medal Miasta Koła z 2002 r.
 • Odznaka Honorowego Sybiraka
 • Kolska Osobowość 2007 r.
 • człowiek 10-lecia w kategorii: Działacz Społeczny
 • nagroda główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2008
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej