Kierownik budowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kierownik budowy – osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych).

Kierownik budowy w Polsce[edytuj]

Podstawa prawa[edytuj]

Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy jako jednego z uczestników procesu budowlanego.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję.

Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).

Obowiązki kierownika budowy[edytuj]

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB. Nie jest to lista zamknięta, kolejne obowiązki wynikają zarówno z innych artykułów Prawa budowlanego jak i innych przepisów. Jako przykładowe obowiązki ustawa PB wymienia:

  1. prowadzenie dokumentacji budowy
  2. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę
  3. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

Prawa kierownika budowy[edytuj]

Art. 23 PB mówi, że kierownik budowy ma prawo:

  • występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych w określonych warunkach,
  • ustosunkować się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych, a wpisywanych przez innych uczestników procesu budowlanego uprawnionych do dokonywania takich wpisów oraz przedstawicieli odpowiednich organów.

Rola kierownika budowy w procesie budowy[edytuj]

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze (art. 18 ust. 1 PB, art. 41 ust. 1 PB). Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.