Kinazy Janusowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kinazy Janusowe (kinazy JAK, ang. Janus kinases, JAK) – rodzina niereceptorowych kinaz tyrozynowych, mających udział w wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału w szlaku JAK-STAT. Początkowo nazwa JAK1 i JAK2 była akronimem od "just another kinase" (ponieważ geny tych białek zostały zidentyfikowane podczas dużego przeglądu biblioteki ludzkiego DNA)[1], ale ostatecznie przyjęło się rozwinięcie skrótu "Janus kinase". Nazwa nawiązuje do Janusa, rzymskiego boga o dwóch twarzach; kinazy JAK za to posiadają dwie domeny białkowe, z których jedna jest domeną kinazową, a druga hamuje aktywność kinazową pierwszej.

Do rodziny kinaz Janusowych należą cztery białka:

JAKs są białkami wielkości od 120 do 140 kDa, zawierającymi siedem homologicznych domen określanych jako JH1-7 (Janus homology domain). JH1 jest domeną kinazową, kluczową dla aktywności enzymatycznej białek rodziny JAK; zawiera konserwowane reszty tyrozynowe niezbędną do aktywacji (Y1038/Y1039 w JAK1, Y1007/Y1008 w JAK2, Y980/Y981 w JAK3, Y1054/Y1055 w TYK2). Fosforylacja tych reszt prowadzi do zmiany konformacji białka, umożliwiającej związanie substratu. JH2 jest domeną pseudokinazową; mimo że nie wykazuje aktywności kinazowej, jest niezbędna do katalitycznej aktywności białka, być może przez regulację aktywności domeny JH1[2][3]. Domeny JH3-JH4 wykazują homologię z domenami SH2 (Src-homology-2). N-koniec białek rodziny JAK, zawierający domeny JH4-JH7, określany jest jako domena FERM (akronim od 4.1 (four)-ezryna-radyksyna-moezyna); domena ta występuje też w białkach rodziny FAK (focal adhesion kinase) i ma udział w interakcjach białko-białko między kinazami Janusowymi a receptorami cytokinowymi i (lub) innymi kinazami.

Przypisy

  1. Wilks AF. Two putative protein-tyrosine kinases identified by application of the polymerase chain reaction. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 86. 5, s. 1603-7, 1989. PMID: 2466296. 
  2. Saharinen P, Silvennoinen O. The pseudokinase domain is required for suppression of basal activity of Jak2 and Jak3 tyrosine kinases and for cytokine-inducible activation of signal transduction. „J Biol Chem”. 277. 49, s. 47954-63, 2002. DOI: 10.1074/jbc.M205156200. PMID: 12351625. 
  3. Saharinen P, Takaluoma K, Silvennoinen O. Regulation of the Jak2 tyrosine kinase by its pseudokinase domain. „Mol Cell Biol”. 20. 10, s. 3387-95, 2000. PMID: 10779328. 

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]