Kinazy Janusowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kinazy Janusowe (kinazy JAK, z ang. Janus kinases)[1] – rodzina niereceptorowych kinaz tyrozynowych, mających udział w wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału w szlaku JAK-STAT. Początkowo nazwa JAK1 i JAK2 była akronimem od "just another kinase" (ponieważ geny tych białek zostały zidentyfikowane podczas dużego przeglądu biblioteki ludzkiego DNA)[2], ale ostatecznie przyjęło się rozwinięcie skrótu "Janus kinase". Nazwa nawiązuje do Janusa, rzymskiego boga o dwóch twarzach, gdyż kinazy JAK mają dwie domeny białkowe o odmiennym działaniu: jedna ma aktywność kinazową, a druga hamuje działanie pierwszej.

Do rodziny kinaz Janusowych należą cztery białka:

Kinazy JAK są białkami wielkości 120–140 kDa, zawierającymi siedem homologicznych domen określanych jako JH1–JH7 (Janus homology domain). JH1 jest domeną kinazową, kluczową dla aktywności enzymatycznej białek rodziny JAK; zawiera konserwowane reszty tyrozynowe niezbędne do aktywacji (Y1038/Y1039 w JAK1, Y1007/Y1008 w JAK2, Y980/Y981 w JAK3, Y1054/Y1055 w TYK2). Fosforylacja tych reszt prowadzi do zmiany konformacji białka, umożliwiającej związanie substratu. JH2 jest domeną pseudokinazową; mimo że nie wykazuje aktywności kinazowej, jest niezbędna do katalitycznej aktywności białka, być może przez regulację aktywności domeny JH1[3][4]. Domeny JH3–JH4 wykazują homologię z domenami SH2 (Src-homology-2). N-koniec białek rodziny JAK, zawierający domeny JH4–JH7, określany jest jako domena FERM (akronim od 4.1 (four)-ezryna-radyksyna-moezyna); domena ta występuje też w białkach rodziny FAK (focal adhesion kinase) i ma udział w interakcjach białko-białko między kinazami Janusowymi a receptorami cytokinowymi i (lub) innymi kinazami.

Przypisy

Bibliografia[edytuj]