Klasyfikacja skazanych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klasyfikacja skazanych – podział na grupy mający zapewnić właściwe skierowanie skazanych do rodzaju i typu zakładu karnego, systemu odbywania kary. Podział ułatwia również rozmieszczenie więźniów wewnątrz placówki penitencjarnej i ma na celu zapobieganie wzajemnej demoralizacji skazanych, zapewnienie więźniom bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich dla każdej grupy metod i środków oddziaływania.

Klasyfikacji skazanych dokonuje się ze względu na (art. 82 § 2 kkw):

Podstawą klasyfikacji są badania osobopoznawcze.

Klasyfikację skazanych stanowią również:

 • treść podlegającego wykonaniu orzeczenia
 • uzasadnienie orzeczenia
 • przekazane przez sąd informacje dotyczące osoby skazanego
 • wyciąg z poprzednich akt wykonawczych skazanego
 • orzeczenie psychologiczno – penitencjarne.

Organami klasyfikującymi skazanych są:

Sąd, wydając wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, może określić w wyroku rodzaj i typ zakładu karnego oraz system terapeutycznego wykonania kary. Zmiana określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonania kary może być orzeczona tylko przez sąd penitencjarny (art. 74 § 1 kkw).

Grupy i podgrupy klasyfikacyjne[edytuj | edytuj kod]

Według regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności – rozdział 8, § 53:

Rodzaje zakładów karnych oznacza się literami

Typy zakładów karnych oznacza się cyframi

 • typu zamkniętego – 1
 • typu półotwartego – 2
 • typu otwartego – 3.

System wykonania kary oznacza się literami

 • programowanego oddziaływania – p
 • terapeutyczny – t
 • zwykły – z.

Skazany, który powinien być skierowany do zwykłego systemu odbywania kary, ale przez szczególne okoliczności został skierowany do innego systemu (regulaminu wykonania kary pozbawienia wolności § 52 ust. 2) – U.