Kleszczów (Żory)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy dzielnicy Żor w Polsce. Zobacz też: inne znaczenia słowa „Kleszczów”.
Herb Żor Kleszczów
Dzielnica Żor
Państwo  Polska
Województwo  śląskie
Miasto Żory
Data założenia 1272
Populacja (2014)
• liczba ludności

1870
Nr kierunkowy (+48) 32
Kod pocztowy 44-240
Tablice rejestracyjne SZO
Położenie na mapie Zor
Mapa lokalizacyjna Zor
Kleszczów
Kleszczów
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Kleszczów
Kleszczów
50,042252°N 18,717026°E/50,042252 18,717026
Portal Portal Polska

Kleszczów – jedna z dzielnic miasta Żor.

Historia[edytuj]

Zanim w wyniku procesów urbanizacyjnych Kleszczów stał się obecną dzielnicą miasta Żory był osobną wsią notowaną jako Kliszczów[1]. Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku notuje stosunki ludnościowe na terenie wsi - "Es befinden sich in Kliszczow in 88 Haushaltungen mit 399 nur polnisch Sprechende(...)." czyli w tłumaczeniu na język polski "W Kliszczowie znajduje się 88 gospodarstw domowych z 399 mieszkańcami mówiącymi tylko po polsku(...)"[1].

Demografia[edytuj]

Obecnie w Kleszczowie mieszka około 1870 mieszkańców. Kleszczów to taka dzielnica Żor w, której systematycznie przybywa mieszkańców. Spowodowane jest to głównie brakiem bloków, i bardzo rozległymi terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną. W ciągu ostatnich 10 lat przybyło ponad 400 mieszkańców.

Rok Liczba mieszkańców
1994 1056
1996 1127
1998 1152
2000 1309
2002 1398
2004 1473
2006 1576
2014 1870

Źródło statystyki: Irena Przeliorz, Zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Żory -diagnoza społeczności lokalnej, Żory, 2015 [dostęp 2017-04-09].

Kultura[edytuj]

Dzielnica posiada własny Ośrodek Kultury.

Sport[edytuj]

W 2011 roku powstał pierwszy w historii dzielnicy piłkarski klub sportowy. Klub został powołany pod nazwą KS Kleszczów 14 stycznia 2011, w celu promowania piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Hanna Lazar, Piotr Frysz, Leszek Kamiński i Arkadiusz Kuś. Na zebraniu założycielskim, którego przewodniczącym był Piotr Kosztyła uchwalono statut KS Kleszczów i wybrano zarząd Klubu. Prezesem został Piotr Frysz. Powołano organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Arkadiuszem Kuś.

Edukacja[edytuj]

Historia miejscowej szkoły podstawowej sięga lat siedemdziesiątych XIX wieku i uwieczniona jest w kronice z tego okresu napisanej jeszcze w języku niemieckim, gotykiem (kronika ta znajduje się w posiadaniu szkoły). Szkoła powstała, gdy Polska rozdzielona była zaborami, a Śląsk był pod panowaniem pruskim. Budowę rozpoczęto wiosną 1875 roku, a już w następnym rozpoczęło w niej naukę 88 uczniów. Głównym mistrzem przy pracach był cieśla Piecuch. W budynku znalazło się również mieszkanie, a obok – pomieszczenia gospodarcze, ogród i podwórko dla dzieci. Ogólną wartość oceniono wtedy na 12 000 marek, które musiała zapłacić gmina Kleszczów. W tym celu sprzedano las Zamoście. Mieszkańcy Kleszczowa sami wybrali swego pierwszego nauczyciela, którym został Herman Mirfetin z Jastrzębia. Posada była opłacana w wysokości 810 marek rocznie, które początkowo gmina musiała płacić sama. Pierwszą ważną uroczystością nowej szkoły było jej poświęcenie, które odbyło się 3 kwietnia 1876 roku, a którego dokonał ksiądz Zgaślik – proboszcz z Żor. W kronice tamtych lat czytamy: “Codzienna frekwencja była jednak słaba, ponieważ rodzice uważali, że skoro sami opłacają etat nauczyciela, to mogą swoje dzieci posyłać na lekcje, jak i kiedy się im podoba. Na przymus szkolny nie liczyli”. Wprowadzenie kar pieniężnych spowodowało podporządkowanie się zarządzeniom władz oświatowych i poprawę sytuacji w tym zakresie. Pierwszą wizytację przeprowadził miejscowy inspektor na zlecenie dr Braksatora z Katowic w lutym 1878 roku. Po śmierci Mirfetina nowe obowiązki podjął od stycznia 1880 roku młody, energiczny nauczyciel Krems, który wprowadził rygor i porządek. Nauka odbywała się regularnie – w marcu przeprowadzano egzaminy wiosenne, zwalniano uczniów najstarszych, a na początku kwietnia przyjmowano nowych i zaczynano nowy rok szkolny. Również uroczystości szkolne przebiegały zgodnie z harmonogramem, a do najważniejszych (tak jak i w innych szkołach pod zaborem pruskim) należały: dzień urodzin cesarza i króla oraz rocznica zwycięstwa nad Sedanem. 23 grudnia 1899 roku, w ostatnim dniu nauki w XIX wieku, zorganizowano w szkole uroczystość wejścia w nowe stulecie. W roku szkolnym 1902/1903 do szkoły uczęszczało 126 uczniów, a nadal pracował tylko 1 nauczyciel! W wyniku wizytacji w lutym 1903 roku ustalono ostatecznie 2 etaty nauczycielskie. Ciągle wzrastająca liczba uczniów przyczyniła się do budowy nowej szkoły przy ulicy Pszczyńskiej. Budowa rozpoczęła się 8 grudnia 1904roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło już 27 listopada 1905 roku. Baza lokalowa przedstawiała się wtedy następująco: dwie typowe izby lekcyjne, dwie zastępcze izby lekcyjne, kancelaria i sala zabaw dla przedszkola. Nowy budynek, przyjęcie dodatkowo jeszcze jednego nauczyciela, podział uczniów na 2 grupy – starszą i młodszą, poprawiły warunki nauczania. Trzy lata później dzięki zapobiegliwości mieszkańców Kleszczowa, którzy wnieśli postulat do Królewskiego Zarządu w Opolu – od 23 czerwca 1908 roku zajęcia odbywały się w 3 klasach, na każdą z nich przypadało 48 uczniów. Najstarsza grupa miała 28 godzin tygodniowo, średnia 24, a młodsza 12. Ferie letnie i jesienne trwały 3 tygodnie. Podczas I wojny światowej nauka odbywała się normalnym tokiem, z wyjątkiem przedłużanych okresowo ferii jesiennych (brak siły roboczej do prac polowych). Po jej zakończeniu, w wyniku znanych powszechnie wydarzeń historycznych, przede wszystkim – wybuch strajku szkolnego w 1920 roku, plebiscyt w 1921 roku i następujący po nim wybuch III powstania śląskiego (powiaty pszczyński i rybnicki zostały przyłączone do Polski) rozpoczęto na tym terenie organizację szkół polskich. W 1928 roku najpierw jako praktykant, a potem już stały nauczyciel rozpoczął pracę Karol Juszkiewicz posiadający stopień podchorążego. Był on nauczycielem kleszczowskiej szkoły do 1939 roku. Mieszkał niedaleko szkoły, w prywatnym mieszkaniu u państwa Cimała. Karol Juszkiewicz zginął w Katyniu, pochowany został w Lasku Katyńskim pod numerem 416. Kolejnym organizatorem nauki w naszej szkole stał się Paweł Pilar, dzięki któremu szkoła przy pomocy mieszkańców została wyremontowana po zniszczeniach wojennych. W tym samym czasie w szkole zatrudnionych było czterech nauczycieli, którzy tygodniowo pracowali po 135 godzin, ucząc wszystkich przedmiotów. Po jubileuszowym 50-leciu pracy nauczycielskiej Paweł Pilar przechodzi na emeryturę, a stanowisko kierownika szkoły wraz z wkraczającą reformą systemu oświaty (wprowadzenie 8-klasowego system nauczania) obejmuje Bolesław Kania. Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły, w skład którego wchodzili mieszkańcy m.in. Franciszek Kozyra. Ustalono, że wykona się przybudówkę od strony północnej, a następnie zmodernizuje stary budynek. Ławy fundamentowe wykonali sami mieszkańcy, oni też zorganizowali transport cegły, ofiarowali drzewo i piasek. W roku szkolnym 1968/69 mieszkańcy w czynie społecznym rozebrali mury starego budynku aż do parteru i przystąpiono do budowy piętra na murach starej szkoły. Z końcem sierpnia 1969 roku zakończono całkowicie modernizację szkoły. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble szkolne i pomoce naukowe. Efektem pracy Komitetu staje się szkoła posiadająca: 6 klasopracowni, świetlicę, jadalnię, kuchnię, salę gimnastyczną, pracownię do zajęć praktycznych, szatnię, łazienkę, salę zabaw w przedszkolu. Uroczyste otwarcie „nowej” szkoły odbyło się 18 listopada 1970 roku. Po rozbudowie przystąpiono do zagospodarowania terenu wokół szkoły. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6.

Przyroda[edytuj]

Obecnie połowę dzielnicy zajmują lasy. Znajdują tu się trzy stawy – Kleszczowiok, Kaganiec i Łakota.

Religia[edytuj]

Znajduje się tu parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół powstał na gruntach, które państwo Gertruda i Augustyn Kania przekazali Kościołowi. Pierwotnie był to domek wraz z gruntem.W 1981 roku ks. dziekan Jan Szewczyk przygotował w domu salkę katechetyczną, w której odbywały się katechezy dla dzieci. Sprawowano tu również msze święte w niedzielę. 28 sierpnia 1981 Urząd Miejski w Żorach wydał zezwolenie na modernizację budynku. W ten sposób powstał Punkt Sakralny z Kaplicą Mszalną i salką katechetyczną. W kolejnym roku ks. Henryk Panek został wyznaczony do ukończenia prac budowlanych i utworzenia parafii w Kleszczowie. 23 stycznia 1983 roku ks. biskup Herbert Bednorz dokonał zwyczajnego poświęcenia ukończonej Kaplicy Mszalnej na parterze oraz probostwa na piętrze budynku. 1 maja 1983 roku ks. biskup erygował w Kleszczowie parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, a 3 czerwca 1983 mianował ks. Henryka Panka proboszczem parafii oraz polecił mu wybudowanie oddzielnych sal katechetycznych. Prace budowlane wraz z realizacją wystroju wnętrza kaplicy oraz terenu przykościelnego zakończono w sierpniu 1985 roku. Poświęcenia dokonał ks. biskup Józef Kurpas podczas pierwszej wizytacji w dniu 20 października 1985 roku. W grudniu 1996 roku Urząd Miasta w Żorach wydał zgodę na budowę kościoła w Kleszczowie. Wykopy pod fundamenty rozpoczęto wiosną 1997 roku. Wówczas powódź nie sprzyjała budowie zalewając wykopy i fundamenty. Dopiero położenie kilku warstw płyt betonowych umożliwiło kontynuację prac. Roboty budowlane i wykończeniowe zakończono w 2001 roku. Uroczyste poświęcenie kościoła przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia nastąpiło 23 października 2001 roku. Należy podkreślić, że wiele prac budowlanych i wykończeniowych wykonali sami parafianie.

Przypisy

  1. a b Felix Triest 1865 ↓, s. 796.

Bibliografia[edytuj]

  • Felix Triest: Topographisches handbuch von Oberschliesen. Breslau: Verlag von Wilh. Gottl. Korn, 1865.