Przejdź do zawartości

Kod 128

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykład kodu Code 128-B

Kod 128 (code128) – alfanumeryczny jednowymiarowy kod kreskowy wysokiej rozdzielczości. Został stworzony do zakodowania 128 znaków ASCII, do kodowania używa się kreski i przerwy o czterech możliwych szerokościach, co czyni go zwartym kodem.

Kod 128 może być skanowany w każdym kierunku i nie ma ograniczeń co do długości samego kodu.

Każdy znak Kodu 128 składa się z 11 czarnych i białych modułów (wykorzystuje zatem 11 bitów), wyjątkiem jest znak Stop, który składa się z 13 modułów. 11 modułów musi tworzyć następujący schemat – Pasek Przerwa Pasek Przerwa Pasek Przerwa o długości od 1 do 4 modułów każdy (11 bitów daje 2048 możliwości, z czego 216 jest możliwych do wykorzystania – Code 128 wykorzystuje tylko 107)

Przykład: znak a = 10010110000 > (1)x1 (2)x0 (1)x1 (1)x0 (2)x1 (4)x0 > 1 2 1 1 2 4

Nie licząc znaku STOP, mamy do dyspozycji 106 kombinacji czarnych i białych modułów. Każda z tych kombinacji może być wykorzystana do określenia znaku w jednym z trzech zestawów znaków (Code Set A, B i C). Wybór konkretnego zestawu dokonujemy poprzez użycie odpowiedniego znaku startowego (START A – 103, START B – 104, START C – 105). Mamy również do dyspozycji specjalne znaki CODE i SHIFT. Pozwalają one na zmianę zestawu znaków w trakcie skanowania (CODE zmienia zestaw od danego momentu, SHIFT tylko dla następnego znaku). W zestawie znaków znajdują się także znaki funkcyjne (FNC) – FNC1 określa np. standard GS1-128.

Każdy znak ma wartość od 0 do 105, wartość ta jest wykorzystywana do obliczenia znaku kontrolnego.

Obliczanie znaku kontrolnego

[edytuj | edytuj kod]

Znak kontrolny jest resztą z dzielenia sumy znaku start i iloczynów wartości znaków i ich pozycji przez 103 (liczbę znaków możliwych do wykorzystania jako znak kontrolny). Dla tekstu Code 128 wygląda to następująco:

               Wartość		  Suma
			   =====         =====
       Start Code B   104          104
Pozycja 1       C    35     1 x 35 =  35
Pozycja 2       o    79     2 x 79 =  158
Pozycja 3       d    68     3 x 68 =  204
Pozycja 4       e    69     4 x 69 =  276
Pozycja 5            0     5 x 0 =   0
Pozycja 6       1    17     6 x 17 =  102
Pozycja 7       2    18     7 x 18 =  126
Pozycja 8       8    24     8 x 24 =  192
                          =====
                          1197
                          =====
       1197 mod 103 = 64

Znakiem kontrolnym jest znak z wartością 64 – jest to w tym przypadku `

Tablica znaków Kodu 128

[edytuj | edytuj kod]
War  Code A  Code B  Code C   Paski/
tość                  Przerwy
 0  spacja  spacja   00    2 1 2 2 2 2
 1   !     !     01    2 2 2 1 2 2
 2   "    "     02    2 2 2 2 2 1
 3   #    #     03    1 2 1 2 2 3
 4   $    $     04    1 2 1 3 2 2
 5   %     %     05    1 3 1 2 2 2
 6   &    &     06    1 2 2 2 1 3
 7   '    '     07    1 2 2 3 1 2
 8   (    (     08    1 3 2 2 1 2
 9   )    )     09    2 2 1 2 1 3
 10  *    *     10    2 2 1 3 1 2
 11  +    +     11    2 3 1 2 1 2
 12  ,    ,     12    1 1 2 2 3 2
 13  -    -     13    1 2 2 1 3 2
 14  .    .     14    1 2 2 2 3 1
 15  /    /     15    1 1 3 2 2 2
 16  0    0     16    1 2 3 1 2 2
 17  1    1     17    1 2 3 2 2 1
 18  2    2     18    2 2 3 2 1 1
 19  3    3     19    2 2 1 1 3 2
 20  4    4     20    2 2 1 2 3 1
 21  5    5     21    2 1 3 2 1 2
 22  6    6     22    2 2 3 1 1 2
 23  7    7     23    3 1 2 1 3 1
 24  8    8     24    3 1 1 2 2 2
 25  9    9     25    3 2 1 1 2 2
 26   :     :     26    3 2 1 2 2 1
 27   ;     ;     27    3 1 2 2 1 2
 28  <    <     28    3 2 2 1 1 2
 29  =    =     29    3 2 2 2 1 1
 30  >    >     30    2 1 2 1 2 3
 31   ?     ?     31    2 1 2 3 2 1
 32  @    @     32    2 3 2 1 2 1
 33  A    A     33    1 1 1 3 2 3
 34  B    B     34    1 3 1 1 2 3
 35  C    C     35    1 3 1 3 2 1
 36  D    D     36    1 1 2 3 1 3
 37  E    E     37    1 3 2 1 1 3
 38  F    F     38    1 3 2 3 1 1
 39  G    G     39    2 1 1 3 1 3
 40  H    H     40    2 3 1 1 1 3
 41  I    I     41    2 3 1 3 1 1
 42  J    J     42    1 1 2 1 3 3
 43  K    K     43    1 1 2 3 3 1
 44  L    L     44    1 3 2 1 3 1
 45  M    M     45    1 1 3 1 2 3
 46  N    N     46    1 1 3 3 2 1
 47  O    O     47    1 3 3 1 2 1
 48  P    P     48    3 1 3 1 2 1
 49  Q    Q     49    2 1 1 3 3 1
 50  R    R     50    2 3 1 1 3 1
 51  S    S     51    2 1 3 1 1 3
 52  T    T     52    2 1 3 3 1 1
 53  U    U     53    2 1 3 1 3 1
 54  V    V     54    3 1 1 1 2 3
 55  W    W     55    3 1 1 3 2 1
 56  X    X     56    3 3 1 1 2 1
 57  Y    Y     57    3 1 2 1 1 3
 58  Z    Z     58    3 1 2 3 1 1
 59  [    [     59    3 3 2 1 1 1
 60  \    \     60    3 1 4 1 1 1
 61  ]    ]     61    2 2 1 4 1 1
 62  ^    ^     62    4 3 1 1 1 1
 63  _    _     63    1 1 1 2 2 4
 64  NUL   `     64    1 1 1 4 2 2
 65  SOH   a     65    1 2 1 1 2 4
 66  STX   b     66    1 2 1 4 2 1
 67  ETX   c     67    1 4 1 1 2 2
 68  EOT   d     68    1 4 1 2 2 1
 69  ENQ   e     69    1 1 2 2 1 4
 70  ACK   f     70    1 1 2 4 1 2
 71  BEL   g     71    1 2 2 1 1 4
 72  BS    h     72    1 2 2 4 1 1
 73  HT    i     73    1 4 2 1 1 2
 74  LF    j     74    1 4 2 2 1 1
 75  VT    k     75    2 4 1 2 1 1
 76  FF    l     76    2 2 1 1 1 4
 77  CR    m     77    4 1 3 1 1 1
 78  SO    n     78    2 4 1 1 1 2
 79  SI    o     79    1 3 4 1 1 1
 80  DLE   p     80    1 1 1 2 4 2
 81  DC1   q     81    1 2 1 1 4 2
 82  DC2   r     82    1 2 1 2 4 1
 83  DC3   s     83    1 1 4 2 1 2
 84  DC4   t     84    1 2 4 1 1 2
 85  NAK   u     85    1 2 4 2 1 1
 86  SYN   v     86    4 1 1 2 1 2
 87  ETB   w     87    4 2 1 1 1 2
 88  CAN   x     88    4 2 1 2 1 1
 89  EM    y     89    2 1 2 1 4 1
 90  SUB   z     90    2 1 4 1 2 1
 91  ESC   {     91    4 1 2 1 2 1
 92  FS    |     92    1 1 1 1 4 3
 93  GS    }     93    1 1 1 3 4 1
 94  RS    ~     94    1 3 1 1 4 1
 95  US    DEL    95    1 1 4 1 1 3
 96  FNC 3  FNC 3   96    1 1 4 3 1 1
 97  FNC 2  FNC 2   97    4 1 1 1 1 3
 98  SHIFT  SHIFT   98    4 1 1 3 1 1
 99  CODE C  CODE C  99    1 1 3 1 4 1
 100  CODE B  FNC 4   CODE B  1 1 4 1 3 1
 101  FNC 4  CODE A  CODE A  3 1 1 1 4 1
 102  FNC 1  FNC 1   FNC 1  4 1 1 1 3 1
 103  Start A Start A  Start A 2 1 1 4 1 2
 104  Start B Start B  Start B 2 1 1 2 1 4
 105  Start C Start C  Start C 2 1 1 2 3 2
 106  Stop   Stop   Stop   2 3 3 1 1 1 2

Zapis

2 1 1 2 3 2

dla kodu START C oznacza po kolei:

czarny pasek o szer. 2, biały pasek o szer. 1, czarny pasek o szer. 1, biały pasek o szer. 2, czarny pasek o szer. 3, biały pasek o szer. 2,

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]