Koleje Rosyjskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Koleje Rosyjskie
Российские железные дороги – РЖД
Logo
ilustracja
Państwo

 Rosja

Siedziba

Moskwa

Adres

Nowaja Basmannaja 2
107174 Moskwa

Data założenia

1837, 2003

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Oleg Bełoziorow

Zatrudnienie

735 005[1] (2018)

Położenie na mapie Moskwy
Mapa konturowa Moskwy, u góry po prawej znajduje się punkt z opisem „Koleje Rosyjskie”
Położenie na mapie Rosji
Mapa konturowa Rosji, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Koleje Rosyjskie”
Ziemia55°46′08″N 37°39′06″E/55,768889 37,651667
Strona internetowa
Sieć kolejowa RŻD
Lokomotywa ЭП2К-216
Lokomotywa ТЭМ28-002

Koleje Rosyjskie (ros. ОАО Российские железные дороги, Rossijskije żeleznyje dorogi; РЖД, RŻD) – operator rosyjskiej sieci kolejowej, jedno z największych przedsiębiorstw transportowych na świecie, ma około 80% przewozów kolejowych w Rosji.

Jedynym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Federacja Rosyjska[potrzebny przypis].

Historia[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Historia kolei w Rosji.

Poprzedniczką RŻD były Koleje Radzieckie (Советские железные дороги), SŻD (СЖД). Zarządzał nimi wyspecjalizowany urząd, ostatnią nazwą było Ministerstwo Kolei (Министерствo путей сообщения), MPS (МПС).

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Podstawą działalności przedsiębiorstwa są przewozy towarowe i pasażerskie. RŻD dysponują 99% krajowych magistrali kolejowych o łącznej długości 85 500 km, w tym zelektryfikowanych 42 300 km, wyłączając szereg linii zarządzanych przez przedsiębiorstwa prywatne, np. Kolej Norylską (Норильская железная дорога). Na koniec 2007 r. RŻD działały w 79 podmiotach administracyjnych Rosji, a planują ekspansję w 5.

Część przewozów pasażerskich, głównie na trasie Moskwa – St. Petersburg obsługiwana jest pociągami prywatnymi.

Tabor[edytuj | edytuj kod]

Przedsiębiorstwo dysponuje parkiem:

 • 5500 lokomotyw do obsługi ruchu towarowego; 1700 – do ruchu pasażerskiego
 • 512 300 wagonów towarowych i 38 500 pasażerskich

Wskaźniki działalności[edytuj | edytuj kod]

Corocznie RŻD przewozi ponad 1,3 mld pasażerów i 1,3 mld ton towarów.

Program inwestycyjny[edytuj | edytuj kod]

RŻD podpisały cały szereg kontraktów na dostawę nowego taboru:

 • 19 września 2007 z zakładem Uralwagonzawod (Уралвагонзавод) w Niżnim Tagile na dostawę do 2010 40 tys. wagonów towarowych.
 • z zakładami Transmaszholding (Трансмашхолдинг) w Moskwie na dostawę w latach 2007–2009 212 elektrowozów.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Łącznie obejmuje 987 przedsiębiorstw i 165 innych podmiotów.

Departamenty i zarządy administracji centralnej RŻD[edytuj | edytuj kod]

 • Służba Finansowa RŻD (Бухгалтерская служба ОАО РЖД)
  • Departament Ewidencji Księgowej (Департамент бухгалтерского учета)
  • Departament Polityki Podatkowej i Metodologii Ewidencji Podatkowej (Департамент налоговой политики и методологии налогового учета)
 • Departament Automatyki i Telemechaniki (Департамент автоматики и телемеханики)
 • Departament Ochrony Kolei (Департамент безопасности)
 • Departament Bezpieczeństwa Ruchu (Департамент безопасности движения)
 • Departament Gospodarki Wagonami (Департамент вагонного хозяйства)
 • Departament Ochrony Zdrowia (Департамент здравоохранения)
 • Departament Inwestycji (Департамент инвестиционной деятельности)
 • Departament Informatyzacji i Korporacyjnych Procesów Zarządzania (Департамент информатизации и корпоративных процессов управления)
  • Zarząd Analiz i Statystyki (Управление анализа и статистики)
 • Departament Skarbu (Департамент „Казначейство”)
 • Departament Budownictwa Kubaturowego (Департамент капитального строительства)
 • Departament Polityki Handlowej Przewozów Towarowych (Департамент коммерческой работы в сфере грузовых перевозок)
 • Departament Budownictwa Korporacyjnego i Reform (Департамент корпоративного строительства и реформирования)
 • Departament Komunikacji Korporacyjnej (Департамент корпоративных коммуникаций)
 • Departament Finansów Korporacyjnych (Департамент корпоративных финансов)
 • Departament Gospodarki Lokomotywami (Департамент локомотивного хозяйства)
 • Departament Współpracy Międzynarodowej (Департамент международных связей)
 • Departament Przewozów Pasażerskich (Департамент пассажирских сообщений)
  • Zarząd Podmiejskich Przewozów Pasażerskich (Управление пригородных пассажирских перевозок)
 • Departament Planowania i Budżetowania (Департамент планирования и бюджетирования)
 • Departament Współpracy z Federalnymi i Regionalnymi Organami Władzy (Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти)
 • Departament Marketingu Przewozów Towarowych i Polityki Taryfowej (Департамент по маркетингу грузовых перевозок и тарифной политике)
 • Departament Organizacji i Etatyzacji (Департамент по организационно-штатным вопросам)
 • Departament Drogowy i Utrzymania (Департамент пути и сооружений)
 • Departament Łączności i Techniki Obliczeniowej (Департамент связи и вычислительной техники)
 • Departament Socjalny (Департамент социального развития)
 • Departament Techniczny (Департамент технической политики)
 • Departament Obsługi Zarządu (Департамент управления делами)
 • Departament Zarządzania Podmiotami Zależnymi (Департамент управления дочерними и зависимыми обществами)
 • Departament Nadzoru Właścicielskiego (Департамент управления имуществом)
 • Departament Zarządzania Przewozami (Департамент управления перевозками)
 • Departament Zarządzania Personelem (Департамент управления персоналом)
 • Departament Koniunktur Ekonomicznych i Rozwoju Strategicznego (Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития)
 • Departament Elektryfikacji i Zaopatrzenia Sprzętu Elektrycznego (Департамент электрификации и электроснабжения)
 • Departament Prawny (Правовой департамент)
 • Zarząd Obiektów Technologicznych i Komunalnych (Управление объектов технологического и коммунального назначения)
 • Zarząd Ochrony Pracy, Bezpieczeństwa Przemysłowego i Kontroli Ekologicznej (Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля)
 • Zarząd Planowania i Normalizowania Materiałowo-Technicznego (Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов)
 • Zarząd Działalności Celno-Brokerskiej (Управление по таможенно-брокерской деятельности)
 • Zarząd Protokołu Prezydenta RŻD (Управление протокола президента ОАО РЖД)
 • Zarząd Weryfikacji Projektów i Kosztorysów (Управление экспертизы проектов и смет)
 • Dyrekcja Remontu Pasażerskiego Taboru Kolejowego Wagonremmasz (Дирекция по ремонту пассажирского подвижного состава „Вагонреммаш”)
 • Dyrekcja Remontu Taboru Kolejowego Żeldorremmasz (Дирекция по ремонту подвижного состава „Желдорреммаш”)
 • Inspekcja Utrzymania Parku Wagonowego (Инспекция по сохранности вагонного парка)
 • Korporacyjne Centrum Rozwoju Profesjonalnego Szkolenia Personelu (Корпоративный центр развития профессионального обучения персонала)
 • Centrum Inspekcji Kontroli Jakości i Odbiorów (Центр инспекций по контролю качества и приемке)
 • Centrum Kontroli i Audytu Wewnętrznego Żeldorkontrol (Центр контроля и внутреннего аудита „Желдорконтроль”)
 • Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (Центр научно-технической информации – ЦНТИ ОАО РЖД)
 • Centrum Organizacji Przetargów (Центр организации конкурсных закупок)
 • Centrum Organizacji Handlu i Zbiorowego Żywienia (Центр организации торговли и общественного питания)
 • Centrum Współpracy z Przedsiębiorstwami Przemysłowymi Drogownictwa (Центр по работе с промышленными предприятиями путевого хозяйства)
 • Centrum Rozliczeń Międzynarodowych Przewozów Kolejowych Żeldorrasczet (Центр расчетов за международные железнодорожные перевозки „Желдоррасчет”)
 • Centrum Obsługi Transportowej RŻD (Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД)

Struktura terytorialna[edytuj | edytuj kod]

Pracę sieci koordynuje 17 zarządów terytorialnych (kolei, filii), będących odpowiednikiem funkcjonujących do niedawna w ZSRR, Rosji, jak i w Polsce dyrekcji okręgowych:

 • Kolej Wschodniosyberyjska (Восточно-Сибирская железная дорога, В.-Сиб./ВСИБ), Irkuck, 5 oddziałów, 183 stacje
 • Kolej Gorkowska (Горьковская железная дорога, Горьк./ГОРЬК), Niżny Nowogród, 6 oddziałów, 384 stacje
 • Kolej Dalekowschodnia (Дальневосточная железная дорога, Д.-Вост./ДВОСТ), Chabarowsk, 4 oddziały, 339 stacji
 • Kolej Zabajkalska (Забайкальская железная дорога, Заб./ЗАБ), Czyta, 4 oddziały, 158 stacji
 • Kolej Zachodniosyberyjska (Западно-Сибирская железная дорога, З.-Сиб./ЗСИБ), Nowosybirsk, 4 oddziały, 291 stacji
 • Kolej Królewiecka (Калининградская железная дорога, Калинингр./КЛНГРД), Królewiec, 1 oddział, 56 stacji
 • Kolej Krasnojarska (Красноярская железная дорога, Красн./КРАСН), Krasnojarsk, 3 oddziały, 144 stacje
 • Kolej Kujbyszewska (Куйбышевская железная дорога, Кбш./КБШ), Samara, 5 oddziałów, 284 stacje
 • Kolej Moskiewska (Московская железная дорога, Моск./МОСК), Moskwa, 9 oddziałów, 661 stacji
 • Kolej Październikowa (Октябрьская железная дорога, Окт./ОКТ), Petersburg, 6 oddziałów, 665 stacji
 • Kolej Południowo-wschodnia (Юго-Восточная железная дорога, Ю.-Вост./ЮВСТ), Woroneż, 5 oddziałów, 271 stacji
 • Kolej Południowo-uralska (Южно-Уральская железная дорога, Ю.-Ур./ЮЖНУР), Czelabińsk, 7 oddziałów, 232 stacji
 • Kolej Północna (Северная железная дорога, Сев./СЕВ), Jarosław, 6 oddziałów, 375 stacji
 • Kolej Północno-kaukaska (Северо-Кавказская железная дорога, С.-Кав./СКАВ), Rostów nad Donem, 6 oddziałów, 412 stacji
 • Kolej Przywołżańska (Приволжская железная дорога, Прив./ПРИВ), Saratów, 3 oddziały, 206 stacji
 • Kolej Sachalińska (Сахалинская железная дорога, Сах./САХ), Jużnosachalińsk, 1 oddział, 66 stacji
 • Kolej Świerdłowska (Свердловская железная дорога, Свердл./СВЕРДЛ), Jekaterynburg, 6 oddziałów, 381 stacji

Każda z kolei posiada w swojej strukturze wydzielone przedsiębiorstwa obsługi itd.

Przedsiębiorstwa zależne[edytuj | edytuj kod]

Lista obejmuje 108 podmiotów.

 • Centralne Przedsiębiorstwo Podmiejskich Przewozów Pasażerskich (Центральная пригородная пассажирская компания), Moskwa, 49% akcji
 • Karelian Trains, Helsinki, 50%
 • Klub Piłkarski Lokomotiw (Футбольный клуб „Локомотив”), Moskwa, 70%
 • Transcontainer (Трансконтейнер), Moskwa, 100% akcji – operator przewozów kontenerowych
 • Transinform (Трансинформ), Moskwa – technika komputerowa
 • Transkreditbank (Транскредитбанк), Moskwa, 75%
 • Transmaszholding (Трансмашхолдинг), Moskwa
 • TransTelekom (ТрансTелеком), Moskwa, 100%
 • ZhelDorIpoteka (Желдорипотека), Moskwa, 100% – przedsiębiorstwo budowlane i deweloperskie
 • ŻASO (ЖАСО), Moskwa – ubezpieczenia

Projekty[edytuj | edytuj kod]

 • Planuje się uruchomienie szybkiego połączenia między miastami: Niżny Nowogród←→Moskwa←→ Petersburg←→Helsinki.
 • RŻD planują przekształcić Departament Bezpieczeństwa firmy w Agencję Bezpieczeństwa Transportu (Агентство транспортной безопасности), rozszerzając działalność w całym resorcie transportu.
 • Koleje Rosyjskie podjęły decyzję o kompleksowej automatyzacji swoich placówek remontowych taboru kolejowego, aby znacznie zwiększyć produktywność. Zaczęto od zakładów w Magnitogorsku. Po modernizacji, zakłady te mogą rocznie przyjąć do serwisu 3000 wagonów więcej niż poprzednio[2].

Przedsiębiorstwo jest sponsorem klubu hokejowego Łokomotiw Jarosław, klubu piłki nożnej Lokomotiw Moskwa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]