Kolejność wykonywania działań

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kolejność wykonywania działań (w terminologii uniwersyteckiej reguły opuszczania nawiasów) – konwencja skracająca zapis matematyczny.

Obliczenia wartości wyrażenia algebraicznego, w którym występują nawiasy, zaczyna się od działań w nawiasach najbardziej wewnętrznych. Uwaga: w zapisie potęg, pierwiastków i ułamków (z kreską poziomą) mogą tkwić ukryte nawiasy, a mianowicie:

,
,
;

gdzie , są dowolnymi wyrażeniami.

Przyjmuje się też, że potęgowanie ma pierwszeństwo przed kreską ułamkową i znakiem minus:

Minus, oznaczający liczbę przeciwną, tworzy nawias ukryty (ma pierwszeństwo) przed mnożeniem, dzieleniem, dodawaniem i odejmowaniem.

Dodawanie i odejmowanie traktuje się równorzędnie i wykonuje się od lewej do prawej:

Potęgowania wykonuje się od prawej do lewej, np.

Jest to związane również z ekonomią zapisu – gdyby piętrowe potęgowanie wykonywać od lewej do prawej, zapis taki stałby się równoważny iloczynowi w wykładniku:

Dla dzielenia zapisywanego kreską ukośną / i mnożenia kolejność nie jest dokładnie ustalona. PWN zaleca autorom podręczników uniwersyteckich unikanie sytuacji w których mogłoby to doprowadzić do niejednoznaczności, np. można interpretować jako lub

Gdy nie ma nawiasów, to najpierw wykonuje się potęgowanie i pierwiastkowanie; potem znak "minus" oznaczający przeciwieństwo, następnie mnożenie i dzielenie (napisane przez dwukropek lub kreskę pochyłą); a na końcu dodawanie, odejmowanie.

Gdy powyższe reguły nie wyjaśniają porządku wykonywania (np. występuje kilkukrotne dzielenie: 1/2/3), to poprawny wynik daje wykonywanie mnożeń, dzieleń, dodawań i odejmowań od lewej strony do prawej (w przykładzie powyżej poprawnym wynikiem jest 1/6), zaś potęgowań od prawej do lewej.

Można określić następujące reguły kolejności wykonywania działań:

Poziomy działań

 1. dodawanie ("+") i odejmowanie ("−"),
 2. mnożenie ("×" lub "*" lub "•" lub z pominięciem symbolu jako mnożenie niejawne lub domyślne ((ang.) implied multiplication), np. ab = a*b) i dzielenie (":" lub "÷" lub "/"),
 3. potęgowanie ("^") i pierwiastkowanie.

Umowy syntaktyczne

 1. W pierwszej kolejności pozbywa się nawiasów jawnych i ukrytych, tj. rozpoczynając od nawiasów najbardziej wewnętrznych wykonuje się operacje wewnątrz nich zgodnie z poziomami i umowami syntaktycznymi,
 2. Operacje wyższego poziomu mają pierwszeństwo przed operacjami niższego poziomu (tzn. działania z poziomu 2 wykonuje się przed operacjami z poziomu 1)[1] – np. 10 + 3 × 8 = 10 + (3 × 8) = 10 + 24 = 34,
 3. Jeżeli w jakimś wyrażeniu sąsiadujące działania należą do tego samego poziomu, to wykonuje się je po kolei:
  1. od lewej do prawej w przypadku poziomu 1 i 2 – np. 6:2•3 = (6:2)•3 = 3•3 = 9,
   Jako wyjątek może być traktowane mnożenie niejawne (domyślne) z nadaniem mu wyższego priorytetu niż dzielenie, np. 9/3(1+2) = 9/[3*(1=3)] = 1, czyli inaczej niż 9/3*(1+2) = 9[2]. Uzasadnieniem dla takiego wyjątku może być to, że w wyrażeniu 9/3(1+2) liczbę 3 należy traktować jako wyłączenie jej przed nawias, czyli (3 + 6) = 3*(1 + 2) = 3(1 + 2), a więc liczba 3 jest traktowana jako część integralna z wyrażeniem w nawiasie. Takie podejście (wyższy priorytet mnożenia nad dzieleniem) zostało podane jako zasada dla publikacji w Physical Review[3]. Analogiczne reguły priorytetów były zastosowane w pracy Feynmana wykłady z fizyki (pierwszy tom wydania angielskiego na str. 6–8 zawiera wyrażenie 1/2N) oraz w Kursie fizyki teoretycznej Lwa Landaua i Jewgienija Lifszyca (trzecie rosyjskie wydanie Mechaniki na stronie 22 zawiera wyrażenie hPz/2π) – w obu przypadkach zastosowano konwencję iż dzielenie jest wykonywane jako ostatnie.
  2. od prawej do lewej w przypadku poziomu 3 – np. 423 = 48 = 65536[4].

Dla przypadku funkcji (np. logarytm, sinus) nie ustalono podobnie ścisłych i prostych reguł kolejności wykonywania. Dla uniknięcia nieporozumień zalecane jest używanie nawiasów. Istnieją jednak pewne tradycje, na przykład w wyrażeniu najpierw wykonuje się mnożenie, a potem wyznacza sinus; natomiast w wyrażeniu najpierw wykonuje się wyznaczenie obydwu sinusów, a następnie mnożenie.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Kalkulatory (np. w postaci programu – vide kalkulator systemowy MS Windows) mogą stosować w trybie prostym wykonywanie operacji wyłącznie z lewej na prawo (czyli 1+2*3 = (1+2)*3 = 3*3 = 9), natomiast w trybie naukowym i programistycznym – zgodnie z zasadami kolejności (tj. 1+2*3 = 1+(2*3) = 1+6 = 7).
 2. Dyskusja multiplication by juxtaposition and order of operations (ang.) [dostęp 2016-07-21]
 3. Anne Waldron, i in.. Physical Review Style and Notation Guide. „Physical Review”, s. Sekcja IV–E–2–e, str. 21, czerwiec 2011. The American Physical Society (ang.). [dostęp 2016-11-26]. 
 4. Zapis 423 jest równoważny zapisowi 4^2^3, który jest stosowany np. w kalkulatorach (urządzeniach i programach) oraz np. arkuszach kalkulacyjnych. Może on być jednak interpretowany (np. w programie kalkulator HEXelon Max, kalkulator systemowy MS Windows, arkuszach MS Excel, LibreOffice Calc) jako (4^2)^3 = 16^3 = 4096, czyli z wykonywaniem operacji z lewej na prawo. Znane są przypadki, gdy kalkulatory sprzętowe tej samej firmy, ale różnych modeli wykonują ww. operacje różnie, np. kalkulatory Texas Instruments TI-92 and TI-30XII – pierwszy wylicza 4^2^3 jako 4^(2^3), a drugi jako (4^2)^3.

Bibliografia[edytuj]