Komenda Rejonu Uzupełnień Łódź Powiat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komenda Rejonu Uzupełnień
Łódź Powiat

Powiatowa Komenda Uzupełnień
Łódź Powiat
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód PKU Łódź Powiat[1]
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Łódź
Podległość DOK IV
Skład PKU typ II, typ I
Komendy rejonów uzupełnień OK III

Komenda Rejonu Uzupełnień Łódź Powiat (KRU Łódź Powiat) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[2].

Historia komendy[edytuj | edytuj kod]

W 1917 roku na terenie Łodzi funkcjonował Główny Urząd Zaciągu[3]. Rozkazem kierownika MSWojsk. nr 144 z 27 listopada 1918 w sprawie organizacji władz zaciągowych powołano do życia między innymi Powiatową Komendę Uzupełnień w Łodzi dla Okręgu Wojskowego VIII obejmującego powiaty: łódzki, brzeziński i łaski[4]. Z chwilą wejścia w życie rozkazu i sformowania nowego PKU, Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego zobowiązany był przekazać całość dokumentacji tej PKU na obszarze której znajdował się[5].

Z dniem 1 stycznia 1927 roku została zlikwidowana PKU Brzeziny w Tomaszowie, a administrowany przez nią powiat brzeziński został włączony do okręgu poborowego PKU Łódź Powiat, która otrzymała skład osobowy typ II[6][7].

W marcu 1930 roku PKU Łódź Powiat nadal podlegała Dowództwu Okręgu Korpusu Nr IV i obejmowała swoją właściwością powiaty: łódzki i brzeziński[8]. W grudniu tego roku PKU Łódź Powiat posiadała skład osobowy typ I[9].

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni (piechoty) oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian[10].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Łódź Powiat została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Łódź Powiat przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[11], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[12]. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Łódź Powiat normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień[13].

Komendant Rejonu Uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr IV, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: łódzki i brzeziński[14].

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych (oficerów i urzędników wojskowych) pełniących służbę w PKU i KRU Łódź Powiat, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Komendanci
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925[29][30]
 • I referent
  • por. kanc. Jan Antoni Studencki[31] (1923 – I 1924[32] → I referent PKU Częstochowa)
  • kpt. kanc. Gustaw Riedel (do IV 1925[33] → referent poborowy w Oddziale Ogólnym DOK IV)
 • II referent – urzędnik wojsk. X rangi / por. kanc. Stefan Józefat Zamojski (1923 – 1924)
 • młodszy referent – por. piech. Marian Jan Tadeusz Niedzielski (XI 1925[34] – II 1926[35] → referent PKU Łódź Miasto)
 • oficer instrukcyjny
  • kpt. piech. Józef Martinek (do XII 1923[36]PKU Warszawa Miasto II)
  • por. piech. Feliks Libert (XII 1923[36] – III 1925[37])
  • kpt. piech. Wacław Lenkiewicz (do III 1926[38] → oficer PW w 31 pp)
 • oficer ewidencyjny Łódź-Powiat – urzędnik wojsk. X rangi / por. kanc. Kazimierz Żupnik (od I 1923[39])
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1926–1938[35][40][41][42]
 • kierownik I referatu administracji rezerw i zastępca komendanta
  • mjr piech. Antoni Andrusow (od II 1926)
  • kpt. / mjr piech. Józef Hryniewicz[b] (I 1927[48] – VIII 1929[49] → dyspozycja dowódcy OK IV)
  • mjr piech. Stefan Kotlarski (XII 1929[50] – X 1930 → komendant PKU)
  • por. kanc. Bronisław Jóźwiak[c] (do 1 VIII 1932[54] → praktykę u płatnika 31 pp)
  • kpt. piech. Franciszek Stanisław Żebrowski (był w VI 1935)
 • kierownik II referatu poborowego
  • por. kanc. Kazimierz Paprocki (II – VI 1926 → referent)
  • por. piech. Marian Jan Tadeusz Niedzielski (VI 1926[55] – VI 1938 → kierownik II referatu KRU)
 • referent
  • por. kanc. Stefan Zamojski (II – VI 1926[56] → referent PKU Łódź Miasto)
  • por. kanc. Kazimierz Paprocki (od VI 1926[57])
  • por. kanc. Bronisław Jóźwiak (od XII 1929[58])
Do PKU przydzielony został kpt. piech. Piotr Piątkowski z 71 pp[59].
W kwietniu 1933 roku kapitan Piątkowski przydzielony został do Komendy Miasta Łódź, a do PKU przydzielony został kpt. art. Bronisław Józef Kuczyński z 10 pal[60].
W styczniu 1934 roku ogłoszono przydziały: kapitana Kuczyńskiego do PKU Mińsk Mazowiecki i kpt. piech. Hieronima Franciszka Wojciecha Dewińskiego z KOP do PKU Łódź Powiat[61].
Z dniem 1 lipca 1934 roku kapitan Dewiński został skierowany do Ministerstwa Komunikacji na 6 miesięczną praktykę, a do PKU przydzielony został kpt. piech. Franciszek Stanisław Żebrowski z 45 pp[62].
Z dniem 31 grudnia 1934 roku kapitan Dewiński przeniesiony został do rezerwy z równoczesnym przeniesieniem w rezerwie do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr VIII[63].
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych KRU w latach 1938–1939[28][d]
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Tadeusz Alfred Kazimierz Bukowczyk[e]
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Marian Jan Tadeusz Niedzielski
We wrześniu 1939 roku wymienieni wyżej oficerowie dostali się do niemieckiej niewoli. Przebywali w Oflagu II C Woldenberg[53].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Ppłk piech. Rafał Zieleniewski (ur. 6 listopada 1893 roku) był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. Na stopień podpułkownika został mianowany ze starszeństwem z 1 stycznia 1931 roku w korpusie oficerów piechoty[26].
 2. Mjr piech. Józef Hryniewicz (ur. 2 grudnia 1889 roku) był odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Zwycięstwa. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 341. lokatą w korpusie oficerów piechoty, a jego oddziałem macierzystym był 21 pp w Warszawie[43]. W latach 1923-1925 pełnił służbę w 72 pp w Radomiu. We wrześniu 1925 roku został przydzielony do PKU Brzeziny w Tomaszowie na stanowisko I referenta[44]. W lutym 1926 roku został zatwierdzony w PKU Brzeziny w Tomaszowie na stanowisku kierownika I referatu administracji rezerw i zastępcy komendanta. W styczniu 1927 roku, w zwliązku z likwidacją PKU Brzeziny w Tomaszowie, został przydzielony do PKU Łódź Powiat na takie samo stanowisko. 18 lutego 1928 roku został mianowany majorem ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 roku i 1. lokatą w korpusie oficerów piechoty[45]. Z dniem 31 marca 1930 roku został przeniesiony w stan spoczynku[46]. W 1934 roku pozostawał w ewidencji PKU Grodzisk Maz.. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr I. Był wówczas „przewidziany do użycia w czasie wojny”[47].
 3. Kpt. int. Bronisław Jóźwiak ur. 7 sierpnia 1898 roku w Siemienicach, w rodzinie Walentego i matki z Jaworskich. Z dniem 1 sierpnia skierowany został na czteromiesięczną praktykę u płatnika 31 pp. Po zakończeniu praktyki przeniesiony został do 4 pac na stanowisko płatnika[51], a z dniem 15 sierpnia 1933 roku przeniesiony do korpusu oficerów intendentów[52]. 6 września 1939 roku w Kocku kapitan intendent Jóźwiak dostał się do niemieckiej niewoli. przebywał w Oflagach: II A, IC C Prenzlau i II E Neubrandenburg[53].
 4. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939 roku[64].
 5. Kpt. adm. (piech.)Tadeusz Alfred Kazimierz Bukowczyk ur. 23 lutego 1896 roku w Tarnopolu[65].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 36.
 2. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 3. Szandrocho 2011 ↓, s. 42.
 4. Szandrocho 2011 ↓, s. 44 i 46.
 5. Szandrocho 2011 ↓, s. 47.
 6. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 2 z 21 stycznia 1927 roku, poz. 15.
 7. Jarno 2001 ↓, s. 169-170.
 8. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 9. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 10. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 23 z 31 lipca 1931 roku, poz. 290.
 11. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 12. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 13. Historia WKU Suwałki ↓.
 14. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 15. Jarno 2001 ↓, s. 170.
 16. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1470.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 134 z 24 grudnia 1924 roku, s. 757.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 14 stycznia 1925 roku, s. 14.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 5 lutego 1927 roku, s. 38, 44.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 11 kwietnia 1927 roku, s. 112.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 14 lutego 1929 roku, s. 78.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 22 marca 1929 roku, s. 101.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 sierpnia 1929 roku, s. 257.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 28.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 30 marca 1934 roku, s. 133.
 26. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 12.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 159.
 28. a b Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 852.
 29. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1470, 1571.
 30. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1339.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 38 z 12 czerwca 1923 roku, s. 392, 4 czerwca 1923 roku został przeniesiony z korpusu oficerów piechoty (31 pp) do korpusu oficerów administracyjnych, dział kancelaryjny, z pozostawieniem na zajmowanym stanowisku w PKU Łódź.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 24 stycznia 1924 roku, s. 36.
 33. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 45 z 23 kwietnia 1925 roku, s. 218.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 122 z 19 listopada 1925 roku, s. 657.
 35. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 11.
 36. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 75 z 6 grudnia 1923 roku, s. 701.
 37. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 26 z 4 marca 1925 roku, s. 123.
 38. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 11 marca 1926 roku. Dodatek „Obsada personalna przysposobienia wojskowego”, s. 6.
 39. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 20 stycznia 1923 roku, s. 55.
 40. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 120, 125, 142.
 41. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. XII, 517.
 42. Lista starszeństwa 1935 ↓, s. 13, 57, 85.
 43. Lista starszeństwa 1922 ↓, s. 43.
 44. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 96 z 25 września 1925 roku, s. 522.
 45. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 21 lutego 1928 roku, s. 45.
 46. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 14 lutego 1930 roku, s. 49.
 47. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 327, 842.
 48. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 22 stycznia 1927 roku, s. 12.
 49. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 sierpnia 1929 roku, s. 254.
 50. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 382.
 51. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 11 kwietnia 1933 roku, s. 88.
 52. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 15 września 1933 roku, s. 185.
 53. a b Straty ↓.
 54. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 436.
 55. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 8 maja 1926 roku, s. 156.
 56. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 8 maja 1926 roku, s. 157.
 57. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 8 maja 1926 roku, s. 158.
 58. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 403.
 59. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 417.
 60. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 11 kwietnia 1933 roku, s. 82, 84.
 61. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 15, 19, 29.
 62. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 259, 276.
 63. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 21 marca 1935 roku, s. 29.
 64. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.
 65. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 296.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]