Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) – centralny organ administracji rządowej działający od 1 kwietnia 2002 r. do 18 września 2006 r. Utworzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2002 r. nr 25, poz. 253, z późn. zm.) w miejsce Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych przeniosła na KNUiFE także dotychczasowe kompetencje Ministra Finansów, jako organu licencyjnego dla zakładów ubezpieczeń. Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 753) kompetencje KNUiFE przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Organizację i zasady działania Komisji regulowała ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1153, z późn. zm.).

Skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący i zastępcy Przewodniczącego[edytuj | edytuj kod]

W skład Komisji wchodzili Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego oraz dwóch członków. Przewodniczącego powoływał Prezes Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – na pięcioletnią kadencję. Dwóch zastępców Przewodniczącego wyznaczali odpowiednio minister właściwy do spraw instytucji finansowych i minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Członkowie Komisji[edytuj | edytuj kod]

Członkami Komisji byli:

Ostatni skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Pozostali członkowie:

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]