Przejdź do zawartości

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM)
Mapa
Członkowie HELCOM (z wyłączniem Unii Europejskiej)
Język roboczy

Angielski

Siedziba

Helsinki

Sekretarz Wykonawczy

Rüdiger Strempel

Chairperson

Saara Bäck

Utworzenie

1974

Strona internetowa

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znana również jako Komisja Helsińska lub HELCOMorganizacja międzynarodowa proklamowana przez tzw. konwencję helsińską z 1974 roku[1] jako jej organ wykonawczy.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Jej zadaniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego.

Zespół ekspertów pracujących dla HELCOM-u zbiera informacje o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do m

orza. Dane te są analizowane i na tej podstawie opracowywane są zalecenia skierowane do państw członkowskich, zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę obszaru Bałtyku.

Działania[edytuj | edytuj kod]

Komisja działa poprzez swoje grupy stałe[2] lub tworzone ad-hoc. Grupy stałe (wraz z ich swobodnym tłumaczeniem na język polski, podanym w nawiasach) to:

 • HELCOM MONAS - The Monitoring and Assessment Group (grupa monitoringu i oceny)
 • HELCOM LAND - The Land-based Pollution Group (grupa do spraw zanieczyszczeń z lądu)
 • HELCOM HABITAT - The Nature Protection and Biodiversity Group (Grupa ochrony środowiska i różnorodności naturalnej)
 • HELCOM MARITIME - The Maritime Group (grupa morska - zajmuje się zmniejszaniem i zapobieganiem zatruwaniu morza przez statki, zarówno w wyniku normalnej eksploatacji jak i w wypadkach)
 • HELCOM RESPONSE - The Response Group (grupa odpowiedzialności - zajmuje się sprawdzaniem stanu przygotowania państw członkowskich do akcji ratowania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń pochodzących z wycieków oraz identyfikowaniem trujących odpadów wrzucanych do morza i sprawców tych skażeń)

Konwencje[edytuj | edytuj kod]

Komisja powstała jako organ wykonawczy Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 22 marca 1974 r. W Polsce weszła w życie 3 maja 1980 r.[3]

W 1992 poprzednia umowa międzynarodowa zastąpiona została konwencją o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r.[4]. Depozytariuszem, tak jak poprzedniej, jest rząd Finlandii. Została przez Polskę ratyfikowana 8 października 1999, zaś weszła w życie 17 stycznia 2000 i obowiązuje nadal[5]. Umowę spisano w języku angielskim. Do rozstrzygania sporów właściwy jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, chyba że strony rozwiążą spór inaczej.

Członkowie[edytuj | edytuj kod]

Sygnatariuszami konwencji helsińskiej, a zatem i członkami Komisji Helsińskiej, są:

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę komisja podjęła decyzję o strategicznej pauzie w działaniach od 4 marca 2022. Początkowo spotkania i inne czynności, w których miała brać udział strona rosyjska, były odraczane. Następnie przywrócono działania, jednak bez udziału Rosji, która formalnie pozostaje stroną konwencji[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach 22 marca 1974 r. (Dz.U. 1980 nr 18 poz. 64)
 2. Working Groups of HELCOM. Helsinki Commision, Baltic Marine Environment Protection Commission. [dostęp 2008-08-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-20)]. (ang.).
 3. Dz.U. 1980 nr 18 poz. 65
 4. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 28, poz. 346)
 5. Dz.U. 2000 nr 28 poz. 347
 6. FAQ: HELCOM and the “strategic pause” – what has been going on? [online], helcom.fi, 6 marca 2023 [dostęp 2024-04-26].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]