Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
Prezes Profesor Józef Modelski, Politechnika Warszawska
Profil działalności koordynacja badań naukowych w kraju
Rok założenia 1960
Rodzaj stowarzyszenia Komitet Naukowy PAN
Siedziba Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 24 piętro
Członkowie członkowie PAN oraz członkowie wybierani, nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów PAN, managerowie przemysłowi
Zasięg Polska
Adres IRE PW, ul. Nowowiejska 15/19, 00-660 Warszawa
Powiązania w Polsce związany z PAN
Strona internetowa

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN (KEiT-PAN)– jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, działający w ramach Wydziału Nauk Technicznych PAN. Został powołany w roku 1960. Komitety PAN działają, podobnie jak cała korporacja, w okresach trzyletnich kadencji. Obecna kadencja trwa w latach 2011-2013.

Członkowie KEiT PAN[edytuj | edytuj kod]

Członkami Komitetu są członkowie rzeczywiści i korespondenci PAN deklarujący udział w pracach danego Komitetu, oraz wybierani kadencyjnie uznani przedstawiciele środowisk akademickich i przemysłowych. Prawo wyboru członków Komitetu posiadają samodzielni pracownicy nauki deklarujący daną dziedzinę nauki jako główny obszar swojej działalności badawczej. Zwyczajowo Komitet posiada ok. 40 członków reprezentujących główne ośrodki badawcze elektroniki i telekomunikacji w kraju oraz reprezentujących główne nurty tematyczne działalności Komitetu. Jeśli jakaś nowa dziedzina nie jest dostatecznie reprezentowana w Komitecie może on, na zasadzie głosowania członków, przyjąć do swojego grona reprezentanta tej dziedziny o ustalonym autorytecie.

Obszar tematyczny działania KEiT PAN[edytuj | edytuj kod]

Komitet zajmuje się takimi naukami związanymi z elektroniką i telekomunikacją oraz technikami informacyjnymi jak: teoria i modelowanie (zjawisk, elementów, układów, systemów, sygnałów), nanoelektronika i mikroelektronika (układy scalone wysokiej skali integracji), optoelektronika (technika laserowa, optoelektronika obrazowa, fotowoltaika, technika światłowodowa, fotonika), sygnały (cyfrowe i analogowe przetwarzanie sygnałów), układy i systemy (teoria i aplikacje systemów elektronicznych), materiały i technologie (wytwarzanie układów elektronicznych w warunkach badawczych i przemysłowych), inżynieria sprzętu i oprogramowania (integracja sprzętu i oprogramowania, układy FPGA/VHDL, układy DSP, inżynieria komputerowa).

Struktura KEiT PAN[edytuj | edytuj kod]

Komitetem kieruje przewodniczący i prezydium. W skład prezydium wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, kierownicy Sekcji Komitetu oraz sekretarz naukowy. W ramach KEiT PAN działa siedem Sekcji tematycznych:

Każda Sekcja posiada strukturę analogiczną do struktury Komitetu – Zarząd i kilkudziesięciu członków, specjalistów z danej dziedziny nauki i techniki.

Działalność KEiT PAN[edytuj | edytuj kod]

Komitet działa w trybie okresowych zebrań prezydium, Sekcji oraz zgromadzeń plenarnych[1]. Zgromadzenia odbywają się zmiennie na terenie różnych uczelni, Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Parków Technologicznych oraz jednostek przemysłowych. Obszar działania Komitetu obejmuje, między innymi: wydawanie czasopism naukowych, organizowanie konferencji naukowych, inicjowanie nowych kierunków badań w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji w kraju, stymulowanie współpracy nauka- gospodarka, opracowywanie okresowych ekspertyz w zakresie EiT dla administracji państwowej oraz środowisk akademickich, biznesowych i przemysłowych, opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN, opiniowanie kandydatów do nagród naukowych Premiera RP. Komitet posiada tradycyjnie silną rolę opiniotwórczą w swoim środowisku działania. Łącznie z innymi Komitetami, wchodzącymi w skład Wydziału Nauk Technicznych PAN, wypracowuje wspólną opinię Akademii w tym zakresie nauki i techniki na potrzeby gospodarki krajowej.

Wydawnictwa KEiT PAN[edytuj | edytuj kod]

Komitet wydaje okresowe ekspertyzy z obszaru swojej kompetencji merytorycznej[2]. Wydawnictwem KEiT PAN jest JET – International Journal of Electronics and Telecommunications. Komitet także współpracuje przy wydaniu czasopisma Wydziału Nauk Technicznych PAN – Bulletin of Polish Academy of Science – Technical Science.

Przypisy

  1. M.Ramotowski, R.S.Romaniuk, J,Modelski, Roczne sprawozdania z działalności KEiT PAN, 2007-2010, PAN Warszawa
  2. J.Modelski (Red.), Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji, KEiT PAN, Warszawa 2010

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]