Kongres Polonii Niemieckiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kongres Polonii Niemieckiej T.z.
Ilustracja
Państwo

 Niemcy

Data założenia

15 lutego 1992

Rodzaj stowarzyszenia

towarzystwo zarejestrowane

Prezes

Bogdan Milek

brak współrzędnych

Kongres Polonii Niemieckiej T.z. (niem. Polnischer Kongress in Deutschland e.V.) – założony został 15 lutego 1992 r. przez 16 stowarzyszeń jako dobrowolny związek organizacji polonijnych w Niemczech, w celu reprezentowania interesów Polonii wobec władz, zgodnie z niemiecką konstytucją i Traktatem o Przyjaźni i Współpracy Polsko-Niemieckiej z dnia 17 czerwca 1991 r.

Kongres czerpie z tradycji innych niemieckich organizacji polonijnych, zwłaszcza Związku Polaków w Niemczech spod znaku „Rodła”, a także zagranicznych, między innymi Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Cele[edytuj | edytuj kod]

Do głównych celów Kongresu Polonii Niemieckiej należy, z jednej strony, reprezentowanie interesów Polonii Niemieckiej wobec władz samorządowych i federalnych Republiki Federalnej Niemiec oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej zaś strony, krzewienie i pielęgnowanie zbliżenia pomiędzy narodami polskim i niemieckim.

Kongres Polonii Niemieckiej reprezentuje organizacje polonijne zrzeszające Polaków mieszkających w Niemczech oraz „osoby posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej”. Organizacja wspiera wszelką działalność kulturalną, pielęgnowanie języka i polskich zwyczajów, a także wspomaga materialny awans tej części społeczeństwa polskiego.

Działania służą jednocześnie upowszechnianiu na terenie Niemiec wiedzy o Polsce, o jej historii, kulturze oraz aktualnej sytuacji politycznej i społecznej. Przy tym szczególna uwaga przywiązywana jest pielęgnowaniu dobrego wizerunku Polski i Polaków. W szerszej perspektywie Kongresowi Polonii Niemieckiej przyświeca idea integracji europejskiej i budowa wspólnej, zjednoczonej Europy, w której współpraca polsko-niemiecka może być postrzegana jako wzorzec dla innych narodów. Wypełniając zadania reprezentacji Polaków w Niemczech i promocji dobrych stosunków polsko-niemieckich, Kongres Polonii Niemieckiej funkcjonuje jako platforma wymiany informacji. W tym zakresie inspiruje i koordynuje on współpracę między organizacjami polonijnymi w Niemczech, między Polonią Niemiecką a ojczyzną oraz Polonią Świata.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Okres Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej
1992–1995 Ks. Jerzy Sobkowiak (zm. 2008)
1995–2009 Dr Zbigniew Kostecki
2009-2013 Dipl.-Ing. Wiesław Lewicki
od 2013 Dr Bogdan Milek

Kongres Polonii Niemieckiej, jako organizacja wyższej użyteczności publicznej, zrzesza obecnie 30 organizacji działających na terenie Niemiec. Członkiem Kongresu może zostać organizacja, instytucja lub środowisko polonijne utożsamiające się z programem zawartym w Statucie Kongresu Polonii Niemieckiej.

Nr Nazwa organizacji / stowarzyszenia
1. Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech T.z.
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów T.z.
3. Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Badenii-Wirtembergii T.z.
4. Polski Związek Inwalidów Wojennych T.z.
5. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”- Macierz T.z.
6. Gmina Polska „Piast” w Essen
7. Stowarzyszenie „Lechia” T.z.
8. Stowarzyszenie Chór Polonia T.z.
9. Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej FORUM T.z.
10. Związek Żołnierzy Kresowych T.z.
11. Klub Polski „Korona” – Colonia
12. Polskie Towarzystwo Muzyków i Tancerzy
13. Chór Kościelny Parafii Niepokalanego Serca Maryji
14. Krąg Polonijny Partnerstwa Miast Schwerte-Nowy Sącz
15. Związek Polaków w Dinslaken
16. Teatr Lalki i Aktora „Otwarte Oczy”
17. Środowisko Katolickie w Dortmundzie
18. Zrzeszenie Polskojęzycznych Prawników T.z. (Verband Polnischsprachiger Juristen (VPJ) e.V.)
19. Towarzystwo Polskich Artystów Plastyków w Niemczech T.z.
20. Unia Patriotów Polskich T.z.
21. Związek Polskich Klubów Sportowych w Niemczech T.z. (Verband Polnischer Sportklubs e.V.)
22. Polska Grupa Folklorystyczna e.V – Stowarzyszenie Balladyna
23. Podium T.z. (Podium – Deutsch-Polnischer Kulturverein e.V.)
24. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Kopernik” T.z. (Polnischer Kulturverein – Kopernicus e.V.)
25. Patria e.V. in Osnabrück
26. Gromada Związku Polaków „Zgoda” T.z. – gromada Hannover
27. Polnischer Motoklub in Aachen
28. Chór „BENEDICTUS” in Wuppertal
29. Integration e.V.
30. Redakcja „Po-Prostu” Monachium
31. Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Kongres Polonii Niemieckiej bierze udział w częstych oficjalnych kontaktach z reprezentantami władz niemieckich i polskich. Uczestniczy we wszystkich ważnych spotkaniach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z siedzibą w Brukseli i Światowej Rady Polonii z siedzibą w Toronto, których jest również członkiem zwyczajnym.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]