Konwencja haska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Konwencja haska – zbiorcza nazwa umów międzynarodowych zawieranych w Hadze.

Konwencje dotyczące prawa konfliktów zbrojnych[edytuj | edytuj kod]

Konwencje dotyczące prawa cywilnego[edytuj | edytuj kod]

Konwencja haska z 14 maja 1954 roku[edytuj | edytuj kod]

Dotyczy postępowania wobec dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego[1]. Ustala m.in., że

  • państwa, które podpisują konwencję, mają obowiązek utworzyć w ramach swoich sił zbrojnych jednostkę zajmującą się ochroną dóbr kulturalnych
  • państwa, które podpisują konwencję, mają obowiązek włączyć jej postanowienia do prawa krajowego
  • sygnatariusze konwencji powinni unikać wywozu dóbr kulturalnych z krajów i terytoriów okupowanych

Dodatkowo konwencja haska z 1954 roku ustanawia definicję dobra kulturalnego i sposobu jego ochrony. Status obiektu chronionego przez konwencję mają m.in.:

  • schrony, w których przechowywane są dobra kultury
  • wszelkie nieruchomości mające status zabytku (z wyjątkiem obiektów wykorzystywanych do celów wojskowych oraz tych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków przemysłowych i wojskowych)

Rejestrację takich obiektów prowadzi UNESCO (Międzynarodowy Rejestr Dóbr Kultury Objętych Ochroną Specjalną). Nieruchomości uznane za zabytkowe są specjalnie oznakowane – tarczą skierowaną ostrzem w dół, przedzieloną po przekątnych na dwa pola białe i dwa pola niebieskie.

Konwencja haska z 5 października 1961 roku[edytuj | edytuj kod]

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne[2].

Konwencja haska z 16 grudnia 1970 roku[edytuj | edytuj kod]

Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze[3]. Zgodnie z jej zapisami każda osoba, która na pokładzie statku powietrznego będącego w locie bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia dokonuje zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia nad nim kontroli albo też usiłuje popełnić taki czyn, lub współdziała z osobą, która popełnia lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia przestępstwo podlegające surowej karze.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]