Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Włodzimierz Cimoszewicz podczas debaty nad ustawą o ratyfikacji Konwencji. 71. posiedzenie Senatu (2015)

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), potocznie Konwencja Stambulska[1] – konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule.

Charakterystyka Konwencji[edytuj | edytuj kod]

Dokument stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim, a także zapobiegania, ścigania i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwencja zapewnia także specjalny mechanizm monitoringu, by zadbać o efektywne wdrożenie jej przepisów przez strony, które ją ratyfikowały[2].

Konwencja uznaje strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję. Ma być zastosowana do wszelkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Konwencja uznaje, że kobiety i dziewczęta są narażone na przemoc ze względu na płeć bardziej niż mężczyźni i chłopcy, ale ma być zastosowana do wszystkich ofiar przemocy domowej, niezależnie od płci. Strony Konwencji zobowiązują się m.in. do działań profilaktycznych, m.in. do tego, że podejmą konieczne działania zachęcające społeczeństwo, a w szczególności mężczyzn i chłopców, do aktywnego udziału w zapobieganiu wszelkim formom przemocy. Dokument ma mieć zastosowanie zarówno w czasie pokoju jak i w sytuacjach konfliktów zbrojnych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej do szybkiego podpisania, ratyfikowania i wdrożenia Konwencji[3].

Zobowiązania nałożone na państwa w kwestii zapobiegania i zwalczania przemocy seksualnej[edytuj | edytuj kod]

Państwa, które ratyfikują Konwencję są zobowiązane do:

 • zmiany prawa, tak by definicja przestępstwa przemocy seksualnej opierała się na braku zgody osoby pokrzywdzonej (art. 36);
 • zagwarantowania, że prawo jest stosowane do przestępców seksualnych również wtedy, gdy pokrzywdzonymi są ich obecne lub byłe żony lub partnerki (art. 36);
 • regularnego zbierania odnośnych, zdezagregowanych danych statystycznych na temat przestępczości seksualnej (art. 11);
 • zapewnienia specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy seksualnej (roz. IV);
 • inwestowania w działania zapobiegające przemocy seksualnej poprzez podnoszenie świadomości społecznej, edukację, media i zaangażowanie organizacji pozarządowych (roz. III);
 • promowania dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza poprzez zagwarantowanie że:
  • ściganie przemocy seksualnej nie jest w pełni uzależnione od wniosku o ściganie złożonego przez ofiarę (art. 55);
  • dowody odnoszące się do historii seksualnej ofiary są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jest to konieczne (art. 54), gdyż bywa że tego typu dowody używane są do tego, by podważyć brak zgody ofiary, jej wiarygodność i szacunek do niej;
  • obowiązkowość alternatywnych rozwiązań wobec procesu karnego, włącznie z mediacją pomiędzy sprawcą i ofiarą, jest zakazana (art. 48);
  • ofiary są chronione na każdym etapie postępowania karnego (art. 56);
  • ofiary mają dostęp do darmowej pomocy prawnej (art. 57)[4].

Procedowanie Konwencji[edytuj | edytuj kod]

Konwencja została podpisana przez 36 państw: Albanię, Andorę, Austrię, Belgię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Chorwację, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Gruzję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Litwę, Luksemburg, Macedonię, Maltę, Monako, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, San Marino, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Włochy, Węgry i Wielką Brytanię[5].

Konwencja weszła w życie 1 sierpnia 2014, gdyż została ratyfikowana przez przynajmniej 10 państw, w tym 8 państw członkowskich Rady Europy. Dokument został ratyfikowany i obowiązuje w 16 państwach. Są to: Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Czarnogóra, Francja, Hiszpania, Holandia, Monako, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Włochy i Polska[5].

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował konwencję 13 kwietnia 2015 r.[6] na podstawie ustawy z 6 lutego 2015 r.[7] Oświadczenie rządowe w tej sprawie wydano 30 kwietnia 2015 r.[8] Jak poinformował PAP Andrew Cutting z biura prasowego Rady Europy, w poniedziałek Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne i formalnie stała się 18. krajem, który związał się konwencją.[9] Informację o złożeniu dokumentów PAP potwierdziła w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy w Strasburgu.

Wybrane poprawki zgłoszone do Konwencji przez państwa[edytuj | edytuj kod]

W trakcie procedowania Konwencji część państw europejskich zgłosiła poprawki do dokumentu[10].

Polska[edytuj | edytuj kod]

Polska, podobnie jak Rosja, zgłosiła zastrzeżenia do artykułu 21, gwarantującego udzielenie pomocy przez państwo w składaniu indywidualnych lub zbiorowych skarg przez ofiary przemocy. Zdaniem władz polskich państwo nie powinno być zobowiązane do pomagania obywatelkom i obywatelom w tej sprawie[11].

Rosja[edytuj | edytuj kod]

Rosja chciała zlikwidować sformułowanie, że gender i orientacja seksualna są niedopuszczalnymi podstawami dyskryminacji kobiet (art. 4). Poza tym Rosja chciała usunięcia artykułu 21, gwarantującego udzielenie pomocy w składaniu indywidualnych lub zbiorowych skarg przez ofiary przemocy. Zdaniem Rosji państwo nie powinno być zobowiązane do pomagania w tej sprawie.

Wielka Brytania[edytuj | edytuj kod]

Wielka Brytania chciała, by Konwencja nie miała zastosowania w sytuacji konfliktu zbrojnego (art. 2) oraz by przemoc wobec kobiet nie była określona jako pogwałcenie praw człowieka (art. 3). Poza tym Wielka Brytania chciała usunięcia sformułowania o prawie do życia wolnego od przemocy (art. 4), a także obowiązku dochowania właściwej rzetelności w kontekście odpowiedzialności państwa za przestrzeganie postanowień Konwencji. Zgodnie z kolejną poprawką Wielkiej Brytanii, państwa nie miałyby obowiązku podjęcia działań zapobiegających promowaniu przemocy wobec kobiet w komunikatach medialnych (art. 17). Zamiast tego mogłyby zachęcać sektor prywatny i media, by tej przemocy nie promowały. Z artykułu 37 Wielka Brytania chciała wykreślić kryminalizację małżeństw wymuszonych, zawieranych przez osoby dorosłe lub dzieci. Wielka Brytania chciała także, by przemoc seksualna była kryminalizowana tylko wtedy, jeśli zachowanie przemocowe ma zarówno zamysł jak i przynosi efekt przemocy, podczas gdy projekt Rady Europy zakłada, że wystarczy zamysł lub efekt, a nie dwa warunki łącznie (art. 40).

Włochy[edytuj | edytuj kod]

Włochy chciały dopisać do artykułu 59, by ofiary przemocy mające status migrantek, otrzymywały odnawialną zgodę na pobyt w kraju zgodnie z literą prawa wewnętrznego. Poza tym Włochy chciały, by migrantki - ofiary przymusowych małżeństw, które utraciły poprzednie obywatelstwo w wyniku zawarcia związku, mogły odzyskać je z pomocą państwa tylko pod warunkiem, że ich małżeństwo zostało zakończone lub anulowane.

Krytyka[edytuj | edytuj kod]

Konwencji zarzuca się[kto?], że jest sprzeczna z uprzednio ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka, co zarazem implikuje wewnętrzną sprzeczność Konstytucji RP (art. 9), dyskryminację w działaniach anty-przemocowych oraz w zakresie niedobrowolnej sterylizacji chłopców nie uznawanych prawnie za dziewczynki, możliwość wyłączania z profilaktyki działań antyprzemocowych kobiet stosujących przemoc wobec kobiet, a także możliwość wpływu zapisów Konwencji na zafałszowywanie badań naukowych i wzrost korupcji, na skutek nieprecyzyjności jej zapisów[12], sprzeczność z Traktatem o Unii Europejskiej i prawem jej państw członkowskich[13].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Konwencja Stambulska – co należy wiedzieć.
 2. Summary - Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (ang.). [dostęp 2012-03-22].
 3. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet (pol.). 18.09.2012. [dostęp 2012-10-30].
 4. Europaen Women’s Lobby: Act against rape! Use the Istanbul Convention! Action kit (2013)
 5. a b Chart of signatures and ratifications (ang.). [dostęp 2012-03-22].
 6. Dz.U. 2015 poz. 961
 7. Dz.U. 2015 poz. 398
 8. Dz.U. 2015 poz. 962
 9. Poland: 18th Member State to Ratify the Istanbul Convention !. asceps.org.
 10. Amnesty International: Time to take a stand: Amnesty International opposes amendments that will weaken the Council of Europe treaty on violence against women (ang.). 16.03.2011. [dostęp 2012-03-23].
 11. Draft Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (ang.). Rada Europy, 21.01.2011. [dostęp 2012-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-27)].
 12. Maciej Wojewódka. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a prawa dziecka, konstytucja i bezpieczeństwo państwa. „Jurysta Magazyn Prawniczy”. Nr 2 (244), 2015. 
 13. Maciej Wojewódka. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a Traktat o Unii Europejskiej i Konwencja o Prawach Dziecka. „Magazyn Prawniczy Jurysta”. Nr 10 (276), 2017. 

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]