Korupcja wyborcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Korupcja wyborcza
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

występek

Przepis

art. 250a k.k.

Kara

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim

Odpowiedzialność od 15. roku życia

nie

Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

tak

  • możliwe orzeczenie pozbawienia praw publicznych
  • obowiązek orzeczenia zakazu z art. 39 pkt 2aa k.k. wobec osób pełniących funkcję publiczną, wobec pozostałych fakultatywny
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Korupcja wyborczaprawnicze, zbiorcze określenie czynów zabronionych określonych w art. 250a Kodeksu karnego. Są to występki przeciwko wyborom i referendum.

Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega osoba uprawniona do głosowania, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób (art. 250a § 1 kk) – korupcja wyborcza bierna.

Tej samej karze co określonej w art. 250a § 1 kk podlega osoba, która udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób (art. 250a § 2 kk) – korupcja wyborcza czynna.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 art. 250a podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 250a § 3 kk). Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 art. 250a kk w związku z § 1 art. 250a kk zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia (art. 250a § 4 kk).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 15 września 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.