Kryzys finansowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kryzys finansowy – sytuacja, w której zachodzą gwałtowne zmiany na rynku finansowym, najczęściej związane z niedostateczną płynnością lub niewypłacalnością banków, instytucji finansowych lub innych podmiotów, czego skutkiem jest spadek produkcji lub pogłębienie już występującego spadku.

Rodzaje kryzysów finansowych[edytuj | edytuj kod]

Przebieg kryzysu finansowego[edytuj | edytuj kod]

Według Władysława Szymańskiego kryzys finansowy często przebiega według następującego schematu:

 • liberalizacja przepływów kapitałowych przyciąga kapitał zagraniczny, który ożywia gospodarkę i przyciąga następnych inwestorów;
 • pobudzenie akcji kredytu krajowego zwiększa podaż pieniądza;
 • wzrost cen akcji i nieruchomości;
 • wzrost aktywów przedsiębiorstw, które mogą być zabezpieczeniem dla kredytów;
 • dobra koniunktura, wzrost gospodarczy i napływ kapitału powodują wzrost kursu waluty krajowej;
 • wzrost gospodarczy i brak możliwości subsydiowania importu produkcją krajową przyspiesza tempo importu;
 • wzrost kursu waluty i duży popyt wewnętrzny ograniczają eksport;
 • powstaje i rośnie nierównowaga w bilansie handlowym i płatniczym (dalsze podtrzymywanie wzrostu gospodarczego i koniunktury napływającym kapitałem zagranicznym niesie czynniki kryzysogenne);
 • obawa dalszego pogorszenia nierównowagi zewnętrznej skutkuje zaostrzeniem polityki pieniężnej (podwyższenie stóp procentowych);
 • wysokie stopy procentowe przyciągają nowy kapitał;
 • następuje dalszy wzrost waluty krajowej;
 • przedsiębiorstwa krajowe zaciągają tańsze kredyty za granicą, następnie zamieniane na walutę krajową;
 • skutkiem czego jest dalszy wzrost rezerw walutowych i dalszy napływ kapitału;
 • narastanie obsługi długu zewnętrznego przez przedsiębiorstwa krajowe powoduje pogarszanie bilansu płatniczego;
 • silna presja walut obcych na krajową, w efekcie wzrostu świadomości o możliwości załamania się pieniądza krajowego;
 • gwałtowny spadek wartości waluty krajowej (rezerwy banku centralnego okazują się niewystarczające);
 • załamanie kursowe;
 • skutki załamania przenoszą się na inne sfery gospodarki;
 • deprecjacja waluty zwiększa trudności płatnicze (przedsiębiorstwa mają trudności ze spłatą zadłużenia, pogarszają się ich pasywa);
 • spekulanci zwiększają pożyczki krótkoterminowe, zwiększając stopy procentowe;
 • wzrost stóp przy spadku kursu waluty pogarsza sytuację finansową banków i przedsiębiorstw;
 • wzrost oprocentowania depozytów przy braku możliwości podniesienia oprocentowania udzielonych kredytów;
 • spadek cen akcji i nieruchomości oznacza straty dla banków i przedsiębiorstw;
 • rosną koszty importu;
 • banki nie są w stanie wspierać przedsiębiorstw;
 • brak możliwości wywiązywania się przedsiębiorstw z zobowiązań powoduje masowe bankructwa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Adam Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 417
 • Davis Polk: Financial Crisis Manual.
 • Władysław Szymański: Globalizacja: wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001, s. 119-120
 • Władysław Szymański: Interesy i sprzeczności globalizacji: wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Difin, Warszawa 2004, s. 152-154